Pakkauskuidut liittyvät yhteen

Paperipohjaisia teollisuuspakkauksia käyttävien yritysten muodostama tuottajayhteisö Suomen Teollisuuskuitu Oy ja Suomen Kuitukierrätys Oy yhdistyvät.
tuottajayhteisot_e

Eila Jokela, Pertti Kleemola ja Juha-Pekka Salmi.

Alun perin kuitupakkausten tuottajayhteisöjä oli neljä, mutta vuonna 2009 Suomen Aaltopahviyhdistys, Suomen NP-kierrätys Oy ja Suomen Kuluttajakuitu ry yhdistyivät Suomen Kuitukierrätys Oy:ksi. Tuottajayhteisön aseman se sai vuonna 2010.

– Yhteistyötä oli tehty aiemmin jo paljon, ja avoliitto haluttiin vahvistaa avioliitoksi. Uuden organisaation sisällä taustayhteisöt säilyivät, mutta niiltä väistyi tuottajayhteisön status. Tilanne on hyvin samankaltainen nytkin, sanoo Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi.

Salmen mukaan osakeyhtiöön tulee enemmän omistajayrityksiä – erityisesti kuitupakkauksen käyttäjiä.

– Yhdistyminen on organisatorinen muutos. Kentällä kaikki pelaa niin kuin ennenkin. Kuitupakkausten alla on eri alamateriaalit. Niiden käyttömäärät sekä keräys- ja kierrätyslogistiikat ovat vähän erilaisia. Materiaalien arvo on erilainen, ja sen pitää heijastua myös hyötykäyt­tömaksuihin. Näin on tehty ennenkin.

Myös Suomen Aaltopahviyhdistyksen toiminnanjohtaja Eila Jokela mainitsee yhdistymisen näkyvän käytännössä siten, että raportointi viranomaisille, edunvalvonta, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestäminen ja tiedotus hoidetaan jatkossa yhteisesti neljän ­materiaalin osalta.

– Teollisuuden kuitupakkauksilla sekä teollisuuden ja kaupan aaltopahvipakkauksilla on hyvin pitkälti yhteiset logistiset reitit ja kierrättäjät. Yhdistäminen tehostaa toimintaa, Jokela arvioi.

Synergia tuo etuja

Suomen Teollisuuskuitu Oy:n toimitusjohtaja Pertti Kleemola sanoo, että aika yhdistymiselle on nyt oikea, sillä uusi jätelaki antoi selkeät näköalat eteenpäin. Teollisille pakkauksille jätelaki ja pakkausasetus eivät kuitenkaan tuo mitään lisävelvoitteita tai resurssivaateita.

– Teolliset tuottajat vastaavat kuluista, joita heidän pakkauksensa aiheuttavat, ja kuluttajapakkaukset huolehtivat omistaan. Hyötykäyttömaksutkin menevät omille tileilleen. Kaikki pysyy siis teollisella puolella ennallaan.

Haastateltavat näkevät yhdistymi­sestä koituvan paljon hyötyjä.

– Valvova viranomainen on molemmille sama, samoin paljolti sopimuskumppanit. Synergian ja suoraviivaisuuden takia yhdistyminen kannattaa ilman muuta tehdä. Toimintaa tämä hieman yksinkertaistaa, toisaalta molemmat organisaatiot ovat olleet hyvin taloudellisesti hoidettuja, Kleemola ­sanoo.

– Hallintoa voidaan jonkin verran keskittää ja tuoda yhtenäisemmin kuitupakkausten ääntä ulospäin, Salmi lisää.

Kuitupakkausten tuottajayhteisöt yhdistynevät tämän vuoden aikana. Kaiken pitää kuitenkin olla valmista ennen 1.5.2015, jolloin uusi lainsäädäntö astuu voimaan ja kaikki tuottajayhteisöt joutuvat hakemaan tuottajayhteisön statusta Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Teksti Pertti Suvanto, kuvat Tommi Tuomi ja Ari Heinonen