90 % kuluttajista pitää muovipakkausten kierrättämistä tärkeänä

Suomi on muovipakkausten kierrätystavoitteiden saavuttamisen suhteen kaukana takamatkalla. EU:n tavoitteena on, että muovipakkauksista vähintään puolet kierrätetään jo ensi vuodesta alkaen. Suomessa kierrätysaste on tällä hetkellä vain noin 30 prosenttia. Ringin kuluttajakampanja pyrki kirittämään suomalaisia lajittelijoita kohti tavoitteita. 

”Ensimmäistä kertaa Ringin lajittelunedistämiskampanjan kärjeksi nostettiin yksi pakkausmateriaali, muovi. Syy tähän on selvä: suomalaisten on lajiteltava muovipakkauksensa selvästi nykyistä ahkerammin, jotta tavoitamme yhdessä muovipakkausten kierrätysastetavoitteen”, kertoo Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Muovipakkauksista kierrätetään Suomessa tällä hetkellä noin 30 prosenttia, kun vuoden 2025 tavoitteena on 50 %:n kierrätysaste. 

Ringin kampanja rakentui Kyylä-videon ympärille. Videossa näytettiin, miten muovipakkauksen matka kulkee keräysastialta kierrätyslaitoksen kautta uudeksi tuotteeksi. Videota esitettiin muun muassa televisiossa, elokuvateattereissa ja sosiaalisen median kanavissa. 

Kampanjan yhteydessä teetettiin tutkimus, josta kävi ilmi, että jopa 90 % kuluttajista pitää muovin kierrättämistä tärkeänä.

”Tulos on tuttu aiemmista tutkimuksista. Asenteet kierrätystä kohtaan ovat hyvin positiivisia ja lähes kaikki sanovat lajittelevansa muovipakkaukset. Silti kodeissa alle neljä muovipakkausta kymmenestä lajitellaan muoviastiaan. Se ei riitä tavoitteiden saavuttamiseen”, kommentoi Tanskanen. Hän huomauttaa, että tämä on mahdollista, koska lajittelu on saatu kodeissa hyvin käyntiin. Nyt pitää vain lajitella entistä useampi muovipakkaus oikein ja unohtaa sekajäteastia. 

 

Kampanja nauratti, havahdutti ja madalsi lajittelemisen kynnystä 

Kampanjatutkimuksen mukaan kampanja lisäsi kuluttajien halua lajitella muovipakkauksia. Lisäksi 86 % kuluttajista piti Ringin tämän vuoden kuluttajakampanjaa hauskana. Kuluttajia nauratti tunnistettava naapurustokyylän hahmo ja tämän absurdit lajitteluohjeet. Huumorin lisäksi kampanja tarjosi kuluttajille uutta tietoa. Vastaajien mieleen jäi esimerkiksi Suomen muovipakkausten kierrätysaste, joka tulisi tuplata. Moni korosti humoristisen lähestymistavan auttaneen kampanjan asiasisällön mieleen painumista. 

”Moni viestijä haluaa tehdä hauskan kampanjan, mutta huumori on äärimmäisen vaikea laji. Olemme tosi tyytyväisiä, että onnistuimme yhdistämään faktat ja viihdyttävyyden”, Ringin viestintäpäällikkö Heli Satuli toteaa. 

Parhaimpana tuloksena Satuli kuitenkin pitää sitä, että kampanja onnistui madaltamaan lajittelun kynnystä. Muovipakkausten lajitteleminen ei ole vaikeaa, vaikka se sellaiseksi joskus koetaan.  Erityisesti lajittelijoita mietityttää, millaisia pakkauksia muovipakkauskeräykseen saa laittaa ja kuinka puhdas pakkauksen tulee olla.  

”Kampanjavideosta kuluttajien mieliin jäi, ettei muovipakkausten lajitteleminen ole vaikeaa ja että täydellistä suoritusta tärkeämpää on ylipäätään lajitella”, Satuli iloitsee. 

 

Muovipakkausten kertymät tasaisessa kasvussa, vauhtia pitää lisätä 

Lähes 70 % kampanjatutkimukseen vastanneista sanoi kampanjan lisänneen heidän halukkuuttaan kierrättää muovipakkauksia. Lajiteltujen muovipakkausten määrä on kasvanut tasaisesti, mutta ei riittävän nopeasti. Muovipakkauksia on Suomessa lajiteltu vuodesta 2016 saakka.  

”Rinki tilastoi pakkauskertymiä vuosittain. Tänä vuonna saamme entistä paremmin suomalaisten lajittelukäyttäytymistä valaisevaa dataa, kun ensimmäistä kertaa tilastoissamme näkyy omien ekopisteidemme lisäksi kiinteistöistä kerätyt pakkaukset”, kertoo Tanskanen. 

Kevään kampanja vaikutusta muovipakkausten kertymiin on haasteellista arvioida. Kampanjointi yksin ei riitä nostamaan muovipakkausten kierrätysastetta. Tarvitaan myös esimerkiksi kierrättämisprosessin kehittämistä niin, että yhä suurempi osa muovipakkauksista saataisiin kierrätettyä uudelleen raaka-aineeksi.  

”Vaikka yksittäisen kampanjan vaikutusta on vaikea sanoa, kampanjointi on silti tärkeää: systemaattisella viestinnällä lajittelun määrää on mahdollista nostaa selvästi. Muovipakkauksille on jo olemassa kattava lajitteluverkosto, nyt on olennaista saada ihmiset käyttämään sitä”, Tanskanen toteaa. 

Varmaa on, että muovin lajittelussa on otettava kaikki keinot käyttöön ja uusi vaihde silmään. 

 

Ringin kuluttajakampanja 2024 

  • Ringin kuluttajakampanja toteutettiin yhteistyössä markkinointitoimisto Supersonin kanssa. 
  • Kampanjamateriaalia oli esillä televisiossa, suoratoistopalveluissa, radiossa, elokuvateattereissa, julkisessa liikenteessä ja sosiaalisessa mediassa. 
  • Kampanjan ytimessä oli huumoripitoinen tietoiskuvideo, jossa äänenä kuultiin Pirjo Heikkilää. Katso kampanjavideo täältä.