SUP-pakkaustietojen raportointi on käynnissä – lue tästä, mitä täytyy ottaa huomioon

Tuottajavastuullisten yritysten pakkaustietojen raportointi Ringille on käynnissä, ja tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa SUP-pakkausten erillinen raportointi. Raportoinnin määräaika on helmikuun loppu. Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola kertoo, mitä yritysten tulee huomioida lakisääteisessä SUP-raportoinnissa.

Teksti Veera Niemelä

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä velvoittaa tuottajat raportoimaan niin sanottujen SUP-pakkausten tiedot vuodesta 2023 alkaen. Asetus perustuu EU:n kertakäyttömuovidirektiiviin, eli SUP-direktiiviin, ja koskee tiettyjä, muovia sisältäviä pakkauksia. Yrityksille tulee raportoituihin määriin perustuen maksettavaksi SUP-maksuja, joilla katetaan jätelain edellyttämällä tavalla kunnille aiheutuneita SUP-roskien keräys- ja siivouskustannuksia.

SUP-pakkaustietojen erillinen raportointi on nyt käynnissä ensimmäistä kertaa. Yritysten tulee raportoida vuoden 2023 pakkaustiedot Ringille 29.2. mennessä.

SUP-vastuullinen vai ei?

Maija Peltola

Maija Peltola

”Nyt, kun raportointi on jo käynnissä, yritysten on tärkeää varmistaa, että myös SUP-lomake täytetään, jos yrityksellä on raportoitavia SUP-pakkauksia”, korostaa Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola.

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit. Apua SUP-pakkausten tunnistamiseen löytyy Ringin SUP-tietopankin koulutuspaketista ja tuotelistauksesta.

Pakkausten tuottajamääritelmä muuttui vuoden 2024 alussa, mutta se ei vaikuta siihen, mitkä yritykset raportoivat SUP-pakkaukset vuodelta 2023 ja maksavat SUP-maksut. Peltola teroittaa, että keväällä 2024 maksettavat SUP-maksut kohdistuvat vuoden 2023 pakkaustuottajille.

Lisää muuttuneesta tuottajamääritelmästä voi lukea Ringin verkkolehden tuottajavastuun muutoksia käsittelevästä jutusta sekä palvelu- ja viljelijäpakkauksia käsittelevästä jutusta.

SUP-raportointi on lakisääteinen velvollisuus

SUP-direktiivi laajentaa joidenkin yritysten tuottajavastuuta. SUP-pakkaukset raportoidaan aiempien vuosien tapaan pakkaustietojen perusraportoinnissa, jonka pohjalta laskutetaan tuottajayhteisöjen kierrätysmaksut. Lisäksi SUP-pakkaukset raportoidaan SUP-lomakkeella. Näiden tietojen pohjalta laskutetaan SUP-maksut, jotka tuottajayhteisöt tilittävät kunnille jätelainsäädännön mukaisesti.

Yritysten maksamilla SUP-maksuilla katetaan kunnille SUP-tuotteista aiheutuneet jätehuollon kustannukset ja roskaantumisen siivouskustannukset. Kunnille korvattava summa on lainsäädännön mukaan pakkausten osalta vuosina 2023–2025 noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa. Pakkausten tuottajayhteisöt määrittävät SUP-maksujen suuruuden asiakkailleen.

Yritysten tasapuolisen kohtelun vuoksi on tärkeää, että SUP-pakkausten määrät raportoidaan Ringille raportointiohjeen mukaisesti. Kun kaikki tekevät osuutensa, ei kukaan joudu kantamaan vastuuta toisen puolesta.

“Velvoite on tärkeää hoitaa, jotta me Ringissä saamme oikeat tiedot SUP-pakkausten määristä. Näin SUP-kustannukset kohdistuvat niille yrityksille, joille ne kuuluvat”, Peltola toteaa.

Peltola vinkkaa, että SUP-raportoinnissa auttavat Ringin SUP-tietopankki ja raportointiohjeet. Myös Ringin yritysasiakaspalvelu neuvoo yrityksiä mielellään. Rinki tekee säännöllisesti auditointeja yrityksissä, jotka ovat raportoineet pakkaustietoja. SUP-raportointi tulee nyt osaksi auditointiprosessia.

 

Vinkit: Onnistunut SUP-raportointi