Mitä muutoksia pakkausten tuottajamääritelmässä tapahtuu vuonna 2024?

Vuosi 2024 tuo mukanaan uudistuksia pakkausten tuottajavastuun liikevaihtorajaan sekä tuottajamääritelmään. Tuottajavastuun miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu, jolloin arviolta 30 000 uutta yritystä astuu tuottajavastuun piiriin. Samalla palvelu- ja viljelijäpakkausten tuottajamääritelmä muuttuu siten, että raportointivastuu siirtyy pakkausten valmistajille ja maahantuojille.

Teksti Veera Niemelä

Pakkausten tuottajavastuu ei ole aiemmin Suomessa koskenut alle miljoonan euron liikevaihdon
yrityksiä. Tilanne muuttuu vuoden 2024 alussa, kun liikevaihtoraja poistuu käytöstä. Arviolta
30 000:n aiemmin tuottajavastuun ulkopuolella olleen yrityksen tulee alkaa maksaa markkinoille
tuomiensa tuotteiden pakkausten kierrätyksestä.

Vuoden 2024 alussa muuttuu myös tuottajamääritelmä palvelu- ja viljelijäpakkausten osalta.
Palvelupakkaus tarkoittaa pakkausta, jota käytetään myyntipaikalla elintarvikkeiden ja muiden
tuotteiden pakkaamiseen. Esimerkiksi ostoskassit ja take away -annosten pakkaukset ovat
palvelupakkauksia. Viljelijäpakkaus taas tarkoittaa maatilalta ulos myytäväksi tarkoitetun
käsittelemättömän maatalous- tai puutarhatuotteen pakkausta, esimerkiksi mansikkalaatikkoa.

Jatkossa näiden pakkausten tuottajiksi katsotaan pakkauksen suomalainen valmistaja tai
maahantuoja. Uuden määritelmän myötä joidenkin tuottajavastuullisten yritysten
raportointivelvollisuudet muuttuvat. Tuottajavastuu kevenee palvelu- ja viljelijäpakkauksia
käyttävillä yrityksillä ja laajenee näiden pakkausten valmistajilla ja maahantuojilla. Esimerkiksi
kahvilasta mukaan ostetun kahvimukin tai vaateosastolta uusille farkuille ostetun paperikassin
tuottajiksi katsotaan jatkossa niiden valmistaja tai maahantuoja, ei niitä myyvä liike, ellei tämä ole
myös valmistaja tai maahantuoja.

Muutos tuottajamääritelmässä helpottaa pelkästään palvelu- tai viljelijäpakkauksia käyttävien
yritysten, kuten pienten kivijalkakauppojen tai ravitsemusliikkeiden, toimintaa. Muutos myös
vähentää tuottajavastuullisten yritysten määrää ja siten koko järjestelmään liittyvää hallinnollista
kuormaa.

Eurooppalaisen käytännön mukainen uudistus

Suomessa pakkausten tuottajavastuu on ollut ainut tuottajavastuun osa-alue, jossa alle miljoonan
euron liikevaihdon yritysten ei ole tarvinnut maksaa kierrätysmaksuja. Esimerkiksi renkaiden ja
SER-jätteen tuottajavastuussa liikevaihtorajaa ei tunneta. Liikevaihtorajan poisto yhtenäistää
tuottajavastuun käytäntöjä Suomessa. Lisäksi se tekee pakkaustuottajien kohtelusta
tasavertaisempaa, kun jokainen maksaa osuutensa pakkausten kierrätyksestä. Muutoksien
taustalla on vuoden 2022 jätelakiuudistus. Myöskään muualla Euroopassa tuottajavastuun liikevaihtorajaa ei juurikaan tunneta, eikä
perustetta sille ole EU-lainsäädännössä.

 

Mietityttävätkö tuottajavastuun muutokset? Rinki pitää yritykset ajan tasalla – ota yhteyttä!