Näkökulma 11.12.2015

Yhteistyö keskiössä

Rinki-ekopisteverkosto valmistuu ja siitä tulee hyvä. Kaikkia pakkausasetuksen edellyttämiä 1 850 keräyspistettä ei kuitenkaan saada valmiiksi ajoissa. Verkosto viimeistellään vuoden 2016 puolella. Se on pettymys, mutta
ei yllätys.
Pakkausasetus saatiin heinäkuussa 2014, jolloin aikaa valtakunnallisen järjestelmän rakentamiseen jäi alle 18 kuukautta. Suurin haaste on ollut yhteisen suunnan löytäminen. Tuottajien lisäksi mukaan on tarvittu kunnat ja niiden 35 jätelaitosta sekä yksityiset ympäristöalan yritykset. Näkemyksiä on ollut paljon.
Hyvä uutinen on se, että täyden tuottajavastuun kustannukset näyttävät jäävän arvioitua pienemmiksi. Pari vuotta sitten kustannuksiksi laskettiin noin 40 miljoonaa euroa. Tuottajayhteisöjen päättämien kierrätysmaksujen ja vuoden 2014 pakkausmäärien perusteella laskettuna tuottajavastuulliset yritykset maksavat pak-kausten tuottajavastuun toteutuksesta ensi vuonna vajaat 21 miljoonaa euroa.

Täyden tuottajavastuun kustannus tarkentuu operatiivisen toiminnan myötä. Toiminnan alkuun sisältyy harjoittelua ja erityisesti logistiikan optimointia. Moni asia riippuu myös kuluttajista. Jos Rinki-ekopisteisiin tuodaan hyvin lajiteltua ja puhdasta materiaalia, kierrätys onnistuu suunnitellusti. Heikkolaatuinen materiaali tietää lisäkustannuksia ja vaikeuttaa kierrätystavoitteiden saavuttamista. On paljon mahdollista, että joudumme panostamaan kuluttajaneuvontaan suunniteltua enemmän. Se on myös investointi, jonka tuotto näkyy suurempina ja parempilaatuisina materiaalikertyminä.

Kierrätysmaksujen nousu korostaa tarvetta saada kaikki tuottajavastuulliset tahot mukaan Rinkiin. Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitimme, että tilastoista puuttuu noin 120 000 tonnia pakkausjätteitä. Tuottajavastuujärjestelmään jää tulematta noin 3,5 miljoonaa euroa sinne kuuluvia tuloja. Jokaisen Rinkiin kuuluvan yrityksen kannattaa tarkistaa, että omat yhteistyökumppanit ovat hoitaneet pakkausten tuottajavastuunsa asianmukaisesti.
Lopuksi pieni hyvä uutinen: RINKI Oy:n asiakasmaksut vuodelle 2016 alenevat noin 15 %. Olemme tehneet paljon töitä ja tehostaneet toimintaamme. Toivotan kaikille hyvää loppuvuotta! 

Teksti Juha-Heikki Tanskanen, kuva Arto Wiikari