Tuottajavastuu 19.10.2020

Vuoden 2021 pakkausten kierrätysmaksuissa muutoksia

Muovi- ja kuitupakkausten kierrätysmaksut nousevat ensi vuonna, samoin puupakkausten. Lasi- ja metallipakkausten maksut sekä Ringin asiakasmaksut taas pysyvät ennallaan.

Teksti Ida Ijäs

Kuvat iStock, GettyImages

Muovin kierrätysmaksut nousevat ensi vuonna reilusti. Kuluttajamuovipakkausten kierrätysmaksu lähes kaksinkertaistuu viime vuoden 119 eurosta 234 euroon tonnia kohden. Yrityksille päätyvien muovipakkausten kierrätysmaksu taas nousee viimevuotisesta 54 eurosta tonnia kohden 84 euroon.

Kallistumisen taustalla on paitsi Suomen Uusiomuovi Oy:n tarve saada kassa- ja vakavaraisuustilanteensa säädösten edellyttämälle tasolle myös lisääntyneet muovipakkausten käsittelykustannukset ja keräysmäärät.

— Muovipakkausten käsittelykustannukset ovat kotitalous- ja kuluttajapakkausten osalta nousseet johtuen jätelakiesityksen vaatimuksesta muuttaa pakkaustuottajayhteisöjen vastuualueita ja rakennetta. Muovin keräysmäärät nousevat myös joka vuosi huomattavasti enemmän kuin muiden pakkausten, Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini kertoo.

Puupakkausten kierrätysmaksut niin ikään kallistuvat ensi vuonna, mutta hieman maltillisemmin. FIN-, EUR-, EPAL-lavojen sekä vuokralavojen ja kaapelikelojen kierrätysmaksu kallistuu 50 senttiä tonnia kohden, muiden puupakkausten taas 70 senttiä tonnia kohden.

— Maksuja nostavat edelleen kierrätyksen kallistuminen, yleinen kustannustason nousu ja myös tuottajayhteisön vakavaraisuus­vaatimus. Toisaalta budjetistamme menee varoja myös tutkimukseen ja kehitykseen, jotta löytäisimme puupakkauksille uusia kierrätyskohteita, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ala-Viikari selventää.

Kuitupakkausten kierrätysmaksujen korotusten taustalla lisääntyneet keräysmäärät ja ylitarjonta

Myös kuitupakkausten kierrätysmaksut nousevat ensi vuonna. Esimerkiksi kartonki- ja paperipakkausten kierrätys­­maksu oli viime vuonna 49,50 euroa tonnilta, kun se ensi vuonna tulee olemaan 73 euroa tonnilta.

Kuitupakkausten kierrätysmaksujen korotusten taustalla on Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmen mukaan kuitupakkausjätteen määrän runsas kasvu.

Myös kuitupakkausten kierrätysmaksut nousevat ensi vuonna.

— Ennustimme ja tiedotimme kierrätysmaksujen nousupaineista keväällä ja kesällä, ja valitettavasti ennuste kävi toteen. Kartongin keräysmäärät ovat viime vuosina nousseet tasaisesti, ja lisäksi korona aiheutti noin 20 prosentin kasvun kartonkimäärissä. Vaikka Rinki-ekopistetonnien keräyslogistiikkaa on tehostettu ja yksikkökustannukset ovat laskeneet, ovat logistiikan, keräysvälineiden ja ekopisteiden ylläpidon kokonaiskustannukset nousseet, Salmi kertoo.

Maksujen korotukseen vaikuttaa myös kierrätyskuitujen ylitarjonta Euroopan markkinalla.

— Kierrätyskuiduista on edelleen ylitarjontaa Euroopan markkinalla. Hintojen laskun ja ylimääräisten käsittely-, kuljetus- ja varastointi­kustannusten vuoksi kartonkihyvitykset ovat laskeneet negatiivisiksi.

Kuitupakkausten kierrätysmaksujen korotuksia on luvassa todennäköisesti myös tulevaisuudessa.

— Valmisteilla oleva, ensi vuonna voimaantuleva uusi jätelaki lisää siirtymäajan jälkeen vuodesta 2023–2024 eteenpäin merkittävästi pakkausalan tuottajavastuun kustannuksia eli kasvattaa kierrätysmaksuja jopa yli sata prosenttia, koska asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden keräyskustannus tulee suurelta osin tuottajien vastuulle.

 Lasi- ja metallipakkausten kierrätysmaksut eivät muutu

Lasipakkausten kierrätysmaksuissa ei vuonna 2021 nähdä muutoksia. Pantittomien lasipakkausten kierrätysmaksu tonnia kohti säilyy 98 eurossa. Lasin kierrätysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2016 jälkeen.

— Pantittoman lasipakkausjätteen kerätty määrä kiinteistöiltä ja Rinki-ekopisteiltä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016. Tänä vuonna kerätään ja kierrätetään jo noin 25 prosenttia enemmän lasi­­pakkausjätettä kuin viisi vuotta sitten. Olemme samaan aikaan pystyneet tehostamaan logistiikkaa, ja sen lisäksi olemme kilpailutuksen kautta onnistuneet valitsemaan tehokkaat ja laadukkaat toimijat kierrätyksen järjestämiseen. Nämä yhdessä ovat johtaneet siihen, ettei kierrätysmaksuja ole ollut tarpeen tarkistaa viime vuodesta ja kierrätysmaksut ovat jopa laskeneet vuodesta 2017, Ringin operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori kertoo.

Lasipakkausten kierrätysmaksuissa ei vuonna 2021 nähdä muutoksia.

Myös metallipakkausten kierrätysmaksut pysyvät viime vuoteen nähden ennallaan. Esimerkiksi teräspakkausten kierrätysmaksu säilyy 26 eurossa tonnia kohden.

— Mepak-Kierrätys Oy kustannustaso on pysynyt viime vuosien tasolla, ja viime vuosien positiivinen tulos on kasvattanut yhtiön tasetta. Metallin myyntitulot ovat laskeneet, ja niiden arvioidaan laskevan edelleen, mutta kierrätysmaksujen nostamisen sijaan Mepak-kierrätys päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä tulovajeen kattamiseksi, Mepak-Kierrätys Oy:n toimitusjohtaja Satu Estakari kertoo.

Metallipakkausten kierrätys toimii erittäin hyvin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, jossa niiden kierrätysprosentti oli vuonna 2018 jopa 82,5 prosenttia.

RINKI Oy:n asiakasmaksut säilyvät ennallaan

Kaikkiaan kierrätysmaksujen muutokset nostavat pakkausten tuottajavastuun maksuja vuoden 2020 yhteensä 23 miljoonasta eurosta 35 miljoonaan euroon.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n vuoden 2021 liittymis- ja asiakasmaksut pysyvät viime vuoteen nähden ennallaan.

— Maksut on saatu pidettyä jo useamman vuoden samana, eikä niitä ole tänäkään vuonna tarvetta nostaa, RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kertoo.

Pakkausten kierrätysmaksut 2021

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat päättäneet pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa vuodelle 2021

 

MATERIAALIRYHMÄ MATERIAALI Kierrätysmaksu* 2021 Kierrätysmaksu* 2020
Kuluttajapakkaukset Yrityspakkaukset Kuluttajapakkaukset Yrityspakkaukset
€/tonni €/tonni €/tonni €/tonni
PAPERIKUIDUT Aaltopahvipakkaukset                    11,00                 11,00                      9,50                     9,50
Teollisuuskääreet ja säkit                 17,00                   14,00
Teollisuushylsyt                 17,00                   14,00
Kartonki- ja paperipakkaukset                    73,00                 73,00                   49,50                   49,50
Nestekartonkipakkaukset                  143,00               143,00                 105,00                105,00
MUOVI Muovipakkaukset                  234,00                 84,00                 119,00                   54,00
METALLIT Alumiinipakkaukset                  126,00                 26,00                 126,00                   26,00
Tinapeltipakkaukset                  126,00                 26,00                 126,00                   26,00
Teräspakkaukset                    26,00                 26,00                   26,00                   26,00
LASI Lasipakkaukset (pantittomat)                    98,00                 98,00                   98,00                   98,00
PUU FIN-, EUR- ja EPAL-lavat, vuokralavat, kaapelikelat                   1,95                     1,45
Muut puulavat ja muut puupakkaukset                       2,60                   2,60                      1,90                     1,90

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Pakkaukset kuluttajille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka päätyvät tai voivat päätyä kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi kuluttajatuotteiden myyntipakkaukset sekä osa ryhmä- ja kuljetuspakkauksista.

Pakkaukset yrityksille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka päätyvät tuotteiden mukana yrityksiin.

Yrityksen kierrätysmaksulaskutus perustuu materiaalikohtaiseen hinnastoon sekä yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Vuoden 2020 pakkausmäärät ilmoitetaan RINKI Oy:lle viimeistään 28.2.2021.

Mikäli yrityksen materiaaliryhmäkohtainen kierrätysmaksu on yli 10 000 euroa, Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että jälkimmäinen niistä erääntyy 120 päivän kuluttua laskun päivämäärästä, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.

Liittymis- ja asiakasmaksut 2021

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallitus on päättänyt Ringin liittymis- ja asiakasmaksuista vuodelle 2021.

Maksu Maksun suuruus *
Yksikkö 2021 2020
Asiakasmaksu €/tonni                       1,60                   1,60
Asiakasmaksu vähintään €/vuosi/sopimus                  265,00               265,00
Asiakasmaksu enintään €/vuosi/sopimus               4500,00           4500,00
Liittymismaksu €/yritys                           –                        –

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Asiakasmaksulaskutus perustuu hinnastoon ja yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Asiakasmaksulaskutukselle (€/tonni) on asetettu vuosittainen minimi ja maksimi (€/vuosi/sopimus).

Pakkaustietojen viivästymismaksu ja arvioperusteinen lasku

Sopimusehtojen mukaan asiakasyrityksen on ilmoitettava vuosittain RINKI Oy:lle ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritys on käyttänyt markkinoille toimittamiensa tuotteiden pakkaamiseen tai jotka se on tuonut maahan tuotteidensa mukana. Vuoden 2020 pakkaustiedot on ilmoitettava 28.2.2021 mennessä.

Pakkaustietojen ilmoittaminen on tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta erittäin olennaista, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja toimintaan. Mikäli yritys palauttaa vuoden 2020 tiedot 28.2.2021 jälkeen, RINKI Oy perii pakkaustietojen viivästymismaksun. Maksu on 200 euroa (+ arvonlisävero) per alkanut myöhästynyt kuukausi, ja se peritään enintään kolmelta kuukaudelta.

Mikäli yritys ei ole palauttanut vuoden 2020 pakkaustietoja toukokuun 2021 loppuun mennessä, RINKI Oy laskuttaa edellä mainitun viivästymislaskun lisäksi arvioperusteisen laskun. Lasku pohjautuu RINKI Oy:n käytössä oleviin pakkaustietoihin.