Pakkauskeräyksen kasvun vuosi 2019

Ringin uudessa vuosikertomuksessa kerrotaan vuoden 2019 tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä, saavutuksista ja avainluvuista sekä vuoden 2018 pakkaustilastoista. Vuosi 2019 oli työntäyteinen.

Teksti Rinki

Kuva Jarkko Mikkonen

Yritykset rahoittavat, Rinki hoitaa ja valvoo 

Rinki hoitaa yritysten puolesta kotitalouksien pakkausjätteiden keräyksen ja lasipakkausjätteiden kierrätyksen. Vuonna 2019 tuottajavastuullisilta yrityksiltä laskutettiin vajaat 16 miljoonaa euroa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoitamien tehtävien rahoittamiseen 

Rinki mukana edunvalvontatyössä  

Edunvalvonnan painopiste oli uudistuneiden jätedirektiivien kotimaisen implementoinnin valmistelussa. Tätä työtä tehtiin tiiviisti Ringin omistajaliittojen ja tuottajayhteisöjen kanssa. Rinki oli mukana ympäristöministeriön työryhmässä ja sihteerinä pakkaustuottajien sisäisessä jätelain valmistelua koordinoineessa ryhmässä. Vaikuttamistyön tavoitteena on lainsäädäntö, joka mahdollistaa pakkausten tuottajavastuun hoitamisen laadukkaasti ja tehokkaasti.  

Rinki-ekopisteiden keräysmäärät kasvoivat 

Kuluttajat palauttavat Rinki-ekopisteisiin vuosi vuodelta enemmän pakkauksia. Viime vuonna kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä metallin keräysmäärät kasvoivat yli 15 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Rinki keräsi vuonna 2019 Rinki-ekopisteissä 50 000 tonnia pakkausjätteitä ja toimitti noin 24 000 tonnia pantitonta pakkauslasia kierrätykseen.  

Logistiikan optimoinnilla varmistetaan, että kaikki Suomen 1850 Rinki-ekopistettä pysyvät kunnossa. Tyhjennysrytmejä seurataan ja tarvittaviin muutoksiin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Ekopisteiden tyhjennysrytmejä muutettiin vuonna 2019 lähes 2 000 kertaa. Näin logistiikkaa saatiin tehostettua ja pisteet pidettyä kunnossa.  

 Ekopisteiden tyhjennysrytmejä muutettiin lähes 2 000 kertaa vuonna 2019.

Ringin kuluttaja-asiakaspalvelu vastasi 20 000:een lajittelua ja kierrätystä koskeneeseen kysymykseen ja palautteeseen. 

Yritykset raportoivat Ringille, pakkausten kokonaiskierrätysaste nousi

Rinki palvelee yritysasiakkaitaan, viestii toiminnastaan ja laatii pakkaustilastot. 4 500 tuottajavastuullista yritystä ovat hoitaneet vastuunsa liittymällä Ringin kautta tuottajayhteisöihin. Vuonna 2019 Ringin asiakaspalvelu neuvoi ja auttoi lukuisia yrityksiä.  

Yritykset raportoivat Ringille eri pakkausmateriaalien käyttömäärät, joista Rinki kokosi pakkaustilastot viranomaisille sekä laskutti kierrätys- ja asiakasmaksut yrityksiltä. Asiakashankinnan kautta Rinkiin liittyi yli 100 uutta yritystä mukaan kantamaan tuottajavastuuta.  

Asiakashankinnan kautta Rinkiin liittyi yli 100 uutta yritystä mukaan kantamaan tuottajavastuuta.  

Vuoden 2018 pakkausjätetilastot valmistuivat vuonna 2019. Tilastojen mukaan vuonna 2018 pakkausten kokonaiskierrätysaste nousi Suomessa 65 prosentista 70 prosenttiin. Suomi ylitti sekä EU:n voimassa olevat että kansalliset materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Vuoden 2018 kierrätysprosentit kasvoivat kaikissa materiaaleissa verrattuna vuoteen 2017. 

Viestintä tavoitti kuluttajat ja yritykset  

Vuonna 2019 pakkausten lajittelu ja kierrätys kiinnostivat runsaasti kuluttajia ja mediaa. Ringistä julkaistiin printtimediassa 633 uutista (2018 ei vertailulukua) ja digitaalisessa mediassa 355 uutista (281 uutista vuonna 2018). Uutisten sävy oli 99-prosenttisesti neutraali tai positiivinen. Verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat: rinkiin.fi-sivulla vieraili vuonna 2019 noin 270000 kävijää (noin 200 000 vuonna 2018). 

 Ringin katsaus vuoteen 2019 on luettavissa kokonaan verkkosivustoltamme: rinkiin.fi/vuosikertomus.