Ringin kesäkiertue toi lajittelutietoutta lähelle lomailijoita

Ringin, Pidä saaristo siistinä Ry:n sekä Marthaförbundetin yhteinen lajittelukiertue valloitti kesän aikana Suomen rannikkopaikkakuntia. Kiertueella Rinki tavoitti lukuisia mökkeilijöitä, veneilijöitä sekä saariston asukkaita, joille tarjosimme sekä lajitteluneuvontaa että tietoa saariston ja vesistöjen siisteydestä.

Teksti Ella Mäkelä

Kuvat Marthaförbundet, Rinki

Rinki järjesti kesällä 2021 lajittelukiertueen yhteistyössä Pidä saaristo siistinä Ry:n sekä Marthaförbundetin kanssa. Kesäkiertueen tärkeimpänä tavoitteena oli jakaa tietoisuutta lajittelun merkityksestä ja saariston puhtaudesta, sekä neuvoa kuluttajia lajittelussa ja Rinki-ekopisteiden käytössä. Kiertueen avulla Rinki halusi tavoittaa mahdollisimman paljon suomalaisia kuluttaja, ja siksi se tuotiinkin saaristoon lomailijoiden lähelle. 

Kiertue starttasi heinäkuun alussa Tammisaaressa järjestetyllä tapahtumalla. Aurinkoinen keli houkutteli Tammisaaren tapahtumapaikalle, K-Market Popsin Rinki-ekopisteelle, lukuisia kiinnostuneita kuluttajia. Kaikki lajittelukiertueen tapahtumat sijoitettiin paikallisten Rinki-ekopisteiden läheisyyteen niin, että vierailijat pistäytyivät pisteellä luonnollisesti osana arkista lajittelureissua. 

Tammisaaren tapahtumassa kävimme kuluttajien kanssa kiinnostavia keskusteluja sekä lajittelun merkityksestä että Rinki-ekopisteiden toiminnasta. Lisäksi pisteellä pääsimme pohtimaan yhdessä ratkaisuja kuluttajia askarruttaneisiin lajittelupulmiin. Myös tapahtumassa jaetut materiaalit, esitteet sekä arjen lajittelua helpottavat lajittelukassit, herättivät pisteellä kävijöiden mielenkiinnon. 

 Yhteistyö onnistuneen kiertueen avaimena

Kiertue järjestettiin kolmen järjestön tiiviillä yhteistyöllä yhteensä neljässä saaristokohteessa, Tammisaaren lisäksi Paraisilla, Kotkassa sekä Kokkolassa. Lajittelukiertueen järjestäjätahojen ohella tapahtumiin osallistui jokaisessa kohteessa paikallisen jäteyhtiön edustaja. Toimivalla yhteistyöllä loimme kokonaisuuden, jossa tietoutta jaettiin monesta eri näkökulmasta ja asiantuntijuutta löytyi sekä Itämeren tilasta että lajittelusta ja kierrättämisestä.  

Rinki viesti tapahtumasta aktiivisesti sekä sosiaalisen median kanavilla sekä laajaan mediajakeluun lähteneellä tiedotteella. Lähetimme yksittäisistä tapahtumista myös paikalliset tiedotteet tapahtumakaupunkien medioille.  

Lajittelun vaikutus Itämeren puhtauteen on merkittävä

Lajittelukiertueen päätavoitteena oli lisätä tietoisuutta Itämeren puhtaudesta sekä lajittelun merkityksestä. Merten roskaantuminen on maailmanlaajuinen ongelma, jossa erityisesti muovin päätyminen mereen korostuu. Lajittelukiertueella Rinki halusi rohkaista kuluttajia lajittelemaan ja näin suojelemaan veneilijöille, mökkeilijöille ja kaikille muillekin suomalaisille rakasta Itämerta.  

Kierrätyksen rooli kestävän kehityksen edistäjänä on merkittävä. Kun mahdollisimman suuri osa käytetystä pakkausmateriaalista saadaan lajittelun kautta kiertoon, voidaan kierrätetyistä materiaalista valmistaa uusia tuotteita, eikä neitseellistä materiaalia tarvita yhtä paljon. Lajittelun avulla varmistetaan, ettei käyttökelpoinen materiaali mene hukkaan.  

Kiertueella käydyt keskustelut osoittavat, että suomalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita sekä vesistöjen puhtaana pidosta että lajittelusta ja kierrätyksestä. Pääsimme tapaamaan aktiivisia lajittelijoita, joiden kysymyksistä paistoi into oppia lajittelusta jatkuvasti lisää. 

Lajittelukiertue pähkinänkuoressa 

  • Mitä? Ringin, Pidä saaristo siistinä Ry:n ja Finlands Svenska Marthaförbundetin yhdessä järjestämä kesäinen lajittelukiertue saaristossa 
  • Missä? Tammisaari (2.7.), Parainen (27.8.) ja Kotka (16.–17.10) 
  • Miksi? Kiertueen avulla haluttiin lisätä tietoisuutta vesistöjen roskaantumisesta ja Itämeren puhtaudesta. Lajittelutietoisuutta haluttiin tuoda lähelle kuluttajia.