Yli 100 uutta yritystä liittynyt Rinkiin

Rinki käynnisti tehostetun asiakashankinnan kesäkuussa 2018 uudella toimintatavalla, jonka jälkeen yli 100 uutta yritystä on liittynyt Rinkiin. Yritykset haluavat hoitaa tuottajavastuunsa, Ringin yhteydenottoa on myös pääsääntöisesti kiitelty.

Teksti Rinki

Kuvitus Jere Saarelainen

Uudessa toimintamallissa Rinki tutkii eri tietolähteitä, joiden perusteella on mahdollista tunnistaa yrityksiä, joita tuottajavastuu koskee. Tämän jälkeen Ringin yritysasiakaspalvelu ottaa yhteyttä yrityksiin, jotka eivät jo ole liittyneet Rinkiin.

Yrityksen kanssa käydään läpi, mitä pakkausten tuottajavastuu tarkoittaa sekä selvitetään, koskeeko vastuu yritystä. Lisäksi asiakaspalvelu neuvoo, miten tuottajavastuun voi helpoiten hoitaa. Suhtautuminen Ringin yhteydenottoihin on vaihdellut.

– Yksi ajattelee, ettei pakkausten tuottajavastuu koske yritystä millään tavalla, toinen suhtautuu positiivisesti yhteydenottoon ja on mielissään saamastaan tiedosta ja kolmas ihmettelee, miksi emme ole olleet yhteydessä aiemmin. Pääsääntöisesti yritykset haluavat toimia vastuullisesti ja hoitaa lainsäädännön velvoitteet, kiittelee Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola.

Pääsääntöisesti yritykset haluavat toimia vastuullisesti ja hoitaa lainsäädännön velvoitteet.

Jonkin verran on tietämättömyyttä siitä, mitkä pakkaukset kuuluvat vastuun piiriin. Osa yrityksistä on esimerkiksi ajatellut, että pakkausten tuottajavastuu on hoidettu, kun yritys on järjestänyt omalla tuotantolaitoksella syntyvän pakkausjätteen lajittelun ja jätekuljetuksen.

Entä jos yritys ei liity Rinkiin?

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy jatkaa tehostettua asiakashankintaa myös tänä vuonna. Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa ja jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille tai tuovat maahan pakattuja tuotteita. Nyt Rinkiin kuuluu jo noin 4 500 yritystä.

Mikäli tuottajavastuullinen yritys ei liity Ringin asiakkaaksi, Rinki ilmoittaa yrityksen nimen Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka käynnistää valvontatoimenpiteet. Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun yritykselle, joka ei hoida velvoitteitaan. Maksun suuruus on yksi prosentti yrityksen koko edellisen tilikauden liikevaihdosta, kuitenkin enintään 500 000 euroa.