Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 27.2.2017

Vuosi täyttä tuottajavastuuta

Uudet, markettien yhteydessä sijaitsevat Rinki-ekopisteet ja erityisesti mahdollisuus muovipakkausjätteen lajitteluun ovat lisänneet kierrätysintoa. Myös pakkausjätteiden kerääminen suoraan kiinteistöiltä on kasvussa, kun kunnat ja niiden jätelaitokset laajentavat omaa pakkausjätteiden keräystään.

”Romahtaako kuluttajien kierrätysinto?” kysyivät epäilijät, kun vastuu kuluttajapakkausten keräämisestä siirrettiin kunnilta pakkausten tuottajille 1.1.2016. Kysymyksen taustalla olivat Ringin ja tuottajayhteisöjen linjaukset, joiden mukaan kuluttajille tarkoitettuja Rinki-ekopisteitä keskitettiin voimakkaasti sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat eli kauppojen yhteyteen. Samalla pienten taajamien vähemmän käytettyjen pisteiden määrä väheni.

Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella halu lajitella ei ole laimentunut. Pikemminkin uudet, markettien yhteydessä sijaitsevat Rinki-ekopisteet ja erityisesti mahdollisuus muovipakkausjätteen lajitteluun ovat lisänneet sitä. Myös pakkausjätteiden kerääminen suoraan kiinteistöiltä on kasvussa, kun kunnat ja niiden jätelaitokset laajentavat omaa pakkausjätteiden keräystään.

Tilastojemme mukaan Rinki-ekopisteverkostosta ja pakkausjätteiden lajittelusta oli tiedotusvälineissä lähes 400 juttua vuonna 2016. Alkuvuodesta harmillisen monet uutiset käsittelivät keräyspisteverkon viivästymistä ja pisteiden roskaantumista. Muutosvaiheen ongelmia oli osattu odottaa. Kesän aikana pisteitä opittiin käyttämään ja pakkausasetuksen edellyttämä pistemäärä saatiin valmiiksi. Loppuvuoden uutiset keskittyivätkin kierrätyksen tärkeyteen ja lajittelusta ohjeistamiseen.

Rinkiin on liittynyt 4 200 tuottajavastuullista yritystä, jotka vastaavat pakkausten vastaanoton ja kierrätyksen kustannuksista. Nämä kustannukset nousivat tuottajavastuun laajenemisen myötä lähes 15 miljoonalla eurolla. Ringin päämääränä on tehokas pakkausjätteiden keräys- ja kierrätysjärjestelmä, joka minimoi jätelain asiakkaillemme siirtämät kustannukset.

Tehokkuuden lisäksi tuottajavastuun kustannukseen vaikuttaa ratkaisevasti tuottajille siirretyn jätehuoltovastuun laajuus. Asia on ajankohtainen, koska EU valmistelee parhaillaan jäte- sekä pakkausjätedirektiivien uudistamista. Tavoitteena on muun muassa yhtenäistää tuottajavastuun toteutusta eri maissa. On syytä toivoa, ettei tämä jälleen lisää tuottajien vastuita ja kustannuksia meillä Suomessa.

 

Juha-Heikki Tanskanen