Vapaamatkustajat kuriin

Kesko hoitaa tuottajavastuunsa ja edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan. Vapaamatkustus vääristää merkittävästi kaupan kilpailutilannetta.

Teksti Matti Välimäki

Kuvat Roope Permanto

Kesko ja muut kaupan keskusliikkeet ovat muun toimintansa ohella myös suuria pakkausten tuottajia. Lisäksi ne ovat erittäin tärkeitä pakkausten kierrätysjärjestelmän rahoittajia. 

Keskon päivittäistavarakaupan projektipäällikkö Johanna Teinilä-Kurvinen arvioi, että Keskolla on kustannusten kokonaispotista noin 10 prosentin osuus. 

– Tuottajavastuu koskee meitä sikäli, että tuomme maahan paljon tavaraa pakkauksissa. Tuottajavastuun alle kuuluvat myös esimerkiksi omien Pirkka- ja muiden brändituotteittemme pakkaukset sekä erilaiset irtomyynnissä, vaikkapa K-kauppojen salaattibaareissa käytettävät kaupan palvelupakkaukset. Päivittäistavarakaupan lisäksi tulevat sitten vielä Keskon rauta- ja talotekniikkapuolen pakkaukset. 

Kesko on Ringin jäsen ja se hoitaa tuottajavastuunsa tarkoin. Se edellyttää samaa myös omilta alihankkijoiltaan.  

Vastuullisesti tai ei lainkaan 

Tuottajavastuu koskee yrityksiä, joilla on pakkauksia ja vähintään miljoonan euron liikevaihto. Keskolla on verkostossaan lukuisia tämän kokoluokan yrityksiä. 

– Edellytämme yrityksiltä, että ne hoitavat tuottajavastuunsa, muuten ne eivät voi olla alihankkijoitamme. Teemme myös tähän liittyviä tarkastuksia. Lisäksi kannustamme myös pienempiä yrityksiä liittymään Ringin jäseniksi. Ja palaamme asiaan viimeistään siinä vaiheessa, kun pienempi yritys lähestyy miljoonan euron rajapyykkiä. Koemme, että meillä on isona keskusliikkeenä vastuu ohjata alan toimijoita. 

 Koemme, että meillä on isona keskusliikkeenä vastuu ohjata alan toimijoita. 

Teinilä-Kurvinen toteaa, että tavarantoimittajien kanssa käydyissä keskusteluissa pakkausasiat ovat ylipäätään esillä entistä enemmän.  

Tuottajavastuun alle kuuluvat Keskolla muun muassa Pirkka- ja muiden brändituotteiden pakkaukset.

– Yhteinen pyrkimyksemme on esimerkiksi tehdä pakkauksista entistä ympäristö­ystävällisempiä ja helposti kierrätettäviä. Pohdimme myös sitä, miten pakkaus­materiaalin määrää voisi pienentää. 

Ympäristö­­­ystävällisyys ja kierrättäminen ovat tärkeitä asioita myös kuluttajille. Eikö se, että yritys ei hoida pakkausten tuottajavastuutaan, voi olla yritykselle myös paha imagohaitta? 

– Voi toki, mutta pakkausten tuottajavastuu on ehkä asia, joka ei sellaisenaan näy kuluttajille. Se on keskeisempi business-to-business –maailmassa.  

Tunnolliset maksavat vapaamatkustajien laskut 

Velvoitteensa hoitava yritys ei katso suopeasti järjestelmän vapaamatkustajia eli yrityksiä, jotka eivät huolehdi tuottajavastuustaan. 

– Käytännössä vapaamatkustajat hyödyntävät kierrätysjärjestelmää, mutta Kesko ja muut tuottajavastuunsa hoitavat yritykset maksavat heidän laskunsa. Se vääristää merkittävästi kilpailuasetelmaa. 

Vapaamatkustajat käyvät välillisesti myös kaikkien suomalaisten kuluttajien kukkarolla: 

– Kierrätysmaksut – ja vapaamatkustuksen aiheuttama lisärasitus – tarkoittaa lopulta useamman sentin lisäkustannusta tuotteen hintaan. 

Vapaamatkustajat käyvät kaikkien suomalaisten kuluttajien kukkarolla.

Teinilä-Kurvisen mukaan tilanne on kestämätön senkin takia, koska pakkauksiin kohdistuvat tuottajavastuun kustannukset ovat koko ajan kasvussa. 

– Kaikkien pitäisi osallistua yhteisiin talkoisiin. Ja kun kierrätysjärjestelmää tulevaisuudessa kehitetään, olisi tärkeää, että tuottajavastuukustannuksia jakamaan saataisiin kaikki yritykset – eivät vain ne, joilla on miljoonan euron liikevaihto. 

Verkkokauppaan puututtava EU:n tasolla 

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske mainitsee, että kotimaisten vapaamatkustajien lisäksi toinen epäkohta on ulkomainen verkkokauppa.  

– Suomeen tulee valtavasti lähetyksiä EU:n ulkopuolelta ja EU:n sisältäkin. Tuottajavastuu ei koske esimerkiksi yksityishenkilön Alibabasta tai Amazonista tilaamien tuotteiden paketteja. Ne päätyvät lopulta Ringin kierrätyspisteisiin ja kustannukset tulevat kaikkien tuottajavastuunsa hoitavien Ringin jäsenten maksettavaksi. 

Jäsken mukaan kyseessä on iso kilpailutekijä, joka pitäisi korjata pikimmiten. 

– EU:n tasolla pitäisi puuttua asiaan. Alalle olisi luotava yhteiset pelisäännöt. Keinoja tilanteen korjaamisen kyllä varmasti löytyy; yksi mahdollisuus voisi olla, että verkkokaupat velvoitettaisiin maksuihin tullausilmoitusten yhteydestä. Kyse on ennen kaikkea vain halusta ja tahdosta, Jäske korostaa. 

"Lippujen tarkastus, olkaa hyvä!"

Valvova viranomainen Pirkanmaan ELY-keskus on etsinyt viime aikoina erityisesti sellaisia yrityksiä, joiden vapaamatkustus on kestänyt jo pitkään. Ylitarkastaja Tuomo Aunola valvoo yhdessä kollegojensa kanssa tuottajavastuun toteutumista.  

Hän arvioi, että vapaamatkustajia on satoja; tarkkaa lukua ei ole tiedossa. 

– On arvioitu, että noin 10-15 prosenttia nykyisestä pakkausvolyymistä tulisi sellaisilta yrityksiltä, jotka eivät huolehdi tuottajavastuustaan. 

Aunolan kokemusten mukaan vapaamatkustajien kirjo kulkee laidasta laitaan. 

 – Mukana on esimerkiksi vähän pienempiä firmoja, joilla on kuitenkin paljon pakkaustoimintaa. Toisessa päässä tulevat sitten isot firmat, joiden toiminnassa pakkaukset saattavat olla vain yksi sivujuonne. 

Stoppi pitkälle matkalle

Aunola kertoo, että Pirkanmaan ELY-keskus hyödyntää vapaamatkustajien etsinnässä muun muassa RINKI Oy:ltä sekä Tullilta saamiaan vihjeitä.  

– Viime aikoina olemme keskittäneet resursseja erityisesti sellaisiin yrityksiin, joiden kohdalla näyttää, että ne ovat olleet järjestelmän ulkopuolella jo useamman vuoden ajan. Tämä onkin ollut varsin tuloksellinen strategia. 

Myös RINKI Oy on vuosittain aktiivisesti yhteydessä uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin. 

Pelkkä yhteydenotto riittää  

Tavallisesti vapaamatkustuksen lopettamiseen riittää kirje Pirkanmaan ELY-keskukselta.   

– Kerromme siinä yritykselle, ketä tuottajavastuu koskee ja miten velvoitteistaan voi huolehtia. 

Valvova viranomainen vihjaa kirjeessä myös käytössään olevista järeämmistä keinoista. 

– Jos todetaan, että tuottaja kehotuksista huolimatta jättää huolehtimatta velvollisuuksistaan, niin hänelle voidaan tuomita laiminlyöntimaksu. Sen suuruus on prosentti edellisen vuoden liikevaihdosta, ylärajana on 500 000 euroa. 

Arsenaaliin kuuluu myös uhkasakko, joka on keinona hieman hitaampi. 

– On osoittautunut, että jo mahdollisuus laiminlyöntimaksusta saa paljon aikaan. Yhtään laiminlyöntimaksua ei ole jouduttu vielä tähän mennessä langettamaan. 

Tietoisesti tai vahingossa 

Aunola arvioi, että osa yrityksistä on ryhtynyt vapaamatkustajiksi tieten tahtoen – motiivina on yksinkertaisesti halu päästä halvemmalla. Toisaalta taustalla voi olla myös aito tietämättömyys tuottajavastuun velvoitteista. 

Pirkanmaan ELY-keskus saa nykyään jonkin verran itse yhteydenottoja firmoilta, joissa tiedustellaan, koskeeko tuottajavastuu myös heitä. 

– Jotkut yritykset havahtuvat asiaan siinä vaiheessa, kun ne alkavat noudattaa jotain ympäristöohjelmaa. Tavallista on myös, että useammassa maassa toimivat yritykset ovat jo törmänneet johonkin vastaavaan järjestelmään muualla ja ne haluavat varmistaa, että onko myös Suomessa käytössä jotain samankaltaista. Vastuuntuntoiset yritykset haluavat hoitaa kaikki velvoitteensa. Ne ymmärtävät, että myös heidän asiakkaansa odottavat heiltä tätä. 

Tiedotusta ja ohjausta 

Aunolan mielestä pakkausten tuottajavastuusta on tärkeää tiedottaa alan toimijoille. 

– Viestiä on tuotava esiin yhä uudelleen ja uudelleen, eri kanavissa. 

Hän antaa tunnustusta Keskon toimintamallille. 

– On hienoa, että alan iso toimija on tarkka siitä, että myös sen alihankkijat noudattavat lakia ja hoitavat tuottajavastuunsa. Kaupan keskusliikkeillä on suuri rooli koko alan kehittäjänä ja ohjaajana.