Tehokkaasti kohti uutta: Ringin asiakas- ja kierrätysmaksut 2018

Iloisia uutisia yrityksille: lähes kaikkien pakkausten kierrätys­maksut alenevat ja sopimuksetkin selkiytyvät.

Tuottajavastuun tuomat pakkausjätteen kierrätysvaatimukset ovat muuttaneet koko Suomen pakkauskierrätysjärjestelmän parin viime vuoden aikana. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen sanoo, että kokonaisuus on tällä hetkellä kunnossa.

– Järjestelmä toimii, laatu on hyvällä tasolla ja toiminta tehokasta. Ratkaisevaa on erityisesti pakkausjätteen keräämiseen liittyvän logistiikan tehokkuus, joka on myös toiminnan isoin kuluerä. Logistiikan toimivuutta on pystytty jo nyt parantamaan merkittävästi, ja kehitystyötä tällä saralla jatketaan koko ajan.

Asiakasmaksu pakkausmäärien perusteella

Ensi vuoden alusta Rinki ottaa käyttöön asiakasmaksun, joka korvaa aiem­man Ringin vuosimaksun. Tähän asti yritykset ovat maksaneet porrastettua vuosimaksua, jonka suuruus on määräytynyt niiden liikevaihdon perusteella. Uusi asiakasmaksu sen sijaan perustuu yrityksen edellisvuoden pakkausmääriin.

– Valtaosalla yrityksiä maksu pienenee. Uusi käytäntö on myös aiempaa oikeudenmukaisempi, sillä yrityksellä voi olla paljon liiketoimintaa, joka ei kuulu pakkausten tuottajavastuun piiriin, Ringin talouspäällikkö Sari Hedayet muistuttaa.

Lisäksi yritysten työmäärä kevenee, kun liikevaihtotietoja ei enää tarvitse ilmoittaa Ringille.
Pienimmillään uusi asiakasmaksu on 330 euroa vuodessa, suurimmillaan 4 500 euroa.

Saman Y-tunnuksen alla vain yksi maksu

Toinen merkittävä uudistus asiakasmaksujen käyttöönotossa on, että uu­sien sopimusehtojen ­mukaan yrityksellä voi olla yksittäinen sopimus, joka kattaa kaikki samalla Y-tunnuksella toimivat toimipaikat.

– Aiempi liikevaihdon toimipaikkakohtainen ilmoittaminen on koettu työlääksi, ja tällä muutoksella olemme reagoineet asiakkaiden palautteeseen, Tanskanen sanoo.

Yhdistetyn sopimuksen voi uusien ehtojen mukaan tehdä konserni, keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, jolla on oikeus edustaa sopimukseen liittyneitä yrityksiä.

– Kaiken kaikkiaan olemme halunneet helpottaa yritysten raportointia > ja yhtenäistää maksujen määräytymisperusteita aiempaa oikeudenmukaisempaan suuntaan, Tanskanen ja Hedayet painottavat.

Miten yritys sitten saa uuden sopimuksen käyttöönsä?

Se ei ole vaikeata. Rinki on jo aiemmin lähettänyt sopimuksen tehneille yrityksille infokirjeen, jossa asiasta kerrotaan. Uudet sopimusehdot tulevat voimaan 1.1.2018, ja yrityksen katsotaan hyväksyneen ne, mikäli se ei kuukauden kuluessa sopimusten lähettämisestä kirjallisesti ilmoita irtisanovansa nykyistä sopimusta.

Lisäksi Rinki on informoinut erikseen yrityksiä, joiden sopimuksissa oli enemmän päivitettävää.

Kierrätysmaksut laskussa

Vuoden 2018 materiaalikohtaisissa kierrätysmaksuissa positiivista on se, että suuri osa maksuista laskee hieman tai pysyy ennallaan. Nousupaineita on ollut vain puupakkausten kierrätysmaksuissa, jotka nousevat jonkin verran.

Kokonaisuutena pakkausten tuottaja­vastuun laskutus oli vuonna 2017 noin 21 miljoonaa euroa, mutta ensi vuonna se laskee arviolta 3,5 miljoonalla eurolla.

– Kuluttajapakkausten keräys on saatu hoidettua selvästi budjetoitua pienemmin kustannuksin, Tanskanen toteaa tyytyväisenä.

– Aiempina vuosina korotuspaineita maksuihin on lisäksi tuonut se, että tuottajayhteisöt ovat joutuneet vahvistamaan lain edellyttämää vaka­varaisuuttaan. Nämä asiat ovat nyt kunnossa.

Myös toiminnan tehostamisella on saatu pidettyä kustannuksia kurissa. Esimerkiksi lasipakkausten kierrätyksessä yhteistyökumppaneiden valinnoilla on ollut suuri merkitys: vuoden alusta Rinki aloittaa yhteistyön hollantilaisen alan yrityksen, Maltha Groep BV:n kanssa.

Ringin kierrätysmaksut

 

Ringin asiakasmaksut

Kierrätysvastuu kasvaa

Kuluttajapakkausten keräyksen ja tuottajavastuun suurimmat tulevaisuuden haasteet liittyvät lainsäädäntöön ja sen mahdollisesti tuomiin muutoksiin. EU:n kierrätysvaatimukset ovat kasvussa, ja komission esityksessä on 75 prosentin kierrätysvaade vuodelle 2030.

– Jos tuottajavastuu kasvaa, se tietää myös maksujen nousua. Sitä voi hillitä vain tekemällä asioita mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti jo nyt, Tanskanen arvioi.

Myös eri materiaalien kierrätys­tavoitteet kasvavat. Esimerkiksi vuonna 2030 puupakkauksista pitäisi kiertää 75 prosenttia. Nyt luku on 30 prosenttia.

– Suomessa on runsaasti neitseellistä puuta, jota käytetään paljon poltto­aineena, ja siksi puupakkausjätteelle ei ole luontaista nielua. Kauhuskenaario on, että puusilppua vietäisiin Keski-Euroopan lastulevyteollisuuteen, missä ei olisi enää mitään järkeä. Kaikki säädökset eivät istu joka maahan, mutta poikkeuksien saaminen niihin on käytännössä mahdotonta, Tanskanen ­pohtii.

Joka tapauksessa tuottajavastuu on tullut jäädäkseen.

– EU:n kiertotalouspaketissa tuottajavastuuta pidetään jatkossakin tärkeänä ohjauskeinona, Tanskanen korostaa.

Tämän läpivienti vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien tahojen – kuluttajien, yritysten ja kauppojen kanssa – kanssa.

– Tällainen muutos ei onnistu, jos koko ketju ei ole mukana. Kaikki mieltävät onneksi sen, miten tärkeitä asioita nämä ovat niin yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta.

7.12.2017

Teksti Sami Turunen

Kuva iStockphoto