Rinki selvittää: SUP-maksu kasvattaa tuottajavastuullisten yritysten kustannuksia

SUP-tuotteita markkinoille saattaville tuottajavastuullisille yrityksille on tulossa uusi velvoite, niin sanottu SUP-maksu. Rinki-verkkolehti selvitti, mistä oikein on kyse.

Teksti Jouko Vuorela

Kuvitua Mikko Hirvonen

Pakkausten tuottajavastuulliset yritykset saavat jälleen vastuulleen uusia velvoitteita: yritysten on maksettava osa kuntien yleisten alueiden jätehuolto- ja siivouskustannuksista. Velvoitteen taustalla on kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivi.

Kustannusvastuu koskee niin sanottuja SUP-tuotteita, ja velvoite astuu voimaan vuoden 2023 alussa. Tuottajavastuulliset yritykset maksavat vuonna 2023 aiheutuneet jätehuolto- ja siivouskustannukset eli ensimmäisen SUP-maksun vuonna 2024.

SUP-pakkauksista kustannuksiin lasketaan yleisillä alueilla maahan päätyneiden roskien siivoamisesta, kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset sekä roskiksiin päätyneiden jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi kaavoitetut katualueet, torit, puistot, leikkikentät, virkistysalueet ja uimarannat.

Tyhjänä myytävien juomamukien osalta kustannusvastuu alkaa vuonna 2025.

Jätehuolto- ja siivouskustannukset 26 miljoonaa euroa vuodessa

Vuosina 2023–2025 kuntien kiinteiksi jätehuolto- ja siivouskustannuksiksi on määritetty 4,79 euroa per asukas. Luku päätettiin viime syksynä toimijoiden välisissä neuvotteluissa, sillä luotettavaa ja kattavaa tietoa kustannuksista ei kunnista ollut saatavissa. Vuodesta 2026 lähtien kunnat ilmoittavat todelliset SUP-tuotteiden siivoamis- ja keräämiskustannuksensa seuraavan vuoden toukokuussa Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Laskennallinen kustannus 4,79 euroa on tulossa myös osaksi lainsäädäntöä. Tämän perusteella kuntien jätehuollon ja siivouksen laskennallinen kokonaiskustannus on 2023–2025 noin 26 miljoonaa euroa vuodessa. Sen maksaminen jakautuu kuntien ja SUP-tuoteryhmien osuuksiin jätteiden koostumustutkimusten perusteella.

Jatkossa koostumustutkimus tehdään kolmen vuoden välein.

Ensimmäiset koostumustutkimukset ovat olleet käynnissä viime keväästä alkaen. Niitä rahoittavat SUP-tuottajat, Kuntaliitto, muutama kunta ja ympäristöministeriö. Tutkimuksessa selvitetään yleisiltä alueilta roska-astioista ja maasta kerättävien jätteiden koostumus.

Koostumustutkimusten tulokset toimivat pohjana asetuksessa, jossa säädetään jokaisen SUP-tuoteryhmän osuus kunnan keräämän SUP-jätteen ja siivoaman SUP-roskan aiheuttamista kustannuksista. Jatkossa koostumustutkimus tehdään kolmen vuoden välein.

SUP-raportointi alkaa vuonna 2024

Tuottajavastuullisten yritysten on kerättävä vuoden 2023 alusta alkaen tiedot markkinoille saattamistaan SUP-tuotteista. RINKI aloittaa SUP-tuotteita koskevan tiedonkeruun osana pakkaustietoraportointia vuonna 2024, kun raportoidaan vuoden 2023 pakkaustietoja. Yritykset maksavat ensimmäiset SUP-maksut siis vuonna 2024. Maksut kohdennetaan SUP-pakkauksille ja ne ovat jatkossa osa yritysten tuottajavastuun hoitamisesta maksamia maksuja.

Pakkausalan tuottajayhteisöt päättävät tuottajilta laskutettavien SUP-maksujen suuruuden. Maksuilla katetaan SUP-lainsäädännön velvoitteista aiheutuvat kustannukset, eli muun muassa tuoteryhmän osuus kuntien kustannuksista ja tuottajien vastuulle siirtyvien koostumustutkimusten kustannukset.

Tuottajavastuullisten yritysten osuus tuottajayhteisöjen päättämistä SUP-maksuista perustuu yritysten Ringille raportoimiin määriin markkinoille saattamistaan SUP-tuotteista
Rinki tiedottaa SUP-maksusta ja sen suuruudesta jatkossa lisää.