Näkökulma 28.9.2015

Pakkauskierrätyksen uusi aika

PYR on nyt RINKI. Yhtiön uusi nimi, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, otettiin käyttöön toukokuussa.

Nimenmuutoksen taustalla on luonnollisesti pakkausten laajentunut tuottajavastuu ja sen myötä Ringille tulleet uudet tehtävät. Aiempi roolimme tuottajavastuullisten yritysten rekisterin ylläpitäjänä laajeni kattamaan kuluttajapakkausten keräyksen sekä lasipakkausten kierrätyksen järjestämisen.

Ringin uusi nimi kertoo myös pakkaavien yritysten vastuun kasvusta Suomen jätehuollossa. Pakkaavien yritysten on järjestettävä suomalaisille mahdollisuus lajitella tehtävänsä täyttäneet pakkaukset. Samoin on huolehdittava niiden kierrätyksestä. Vaikka osalla materiaaleista on taloudellista arvoa teollisuuden raaka-aineena, ei tuo arvo kata keräyksen ja kierrätyksen kustannuksia. Uuden vastuun tehokas hoitaminen edellyttää meiltä uudenlaista roolia pakkausten keräyksen ja kierrätyksen järjestämisessä.

Ringin visio on olla tehokkain ja tunnetuin pakkauskierrätyksen toteuttaja Suomessa. Olemme olemassa sitä varten, että pakkausten tuottajavastuu hoituu laadukkaasti ja mahdollisimman alhaisin maksuin. Tavoitteen saavuttamisen ehdoton edellytys on Ringin ja pakkausalan viiden tuottajayhteisön selkeä työnjako ja hyvä yhteistyö. Toiminnan muuttuessa ja vastuiden kasvaessa myös organisaatiorakenteiden tulee tukea tehokasta toimintaa.

Kolmen kuukauden kuluttua tuottajien järjestämä kuluttajapakkausten keräys on kaikkien suomalaisten arkea. Tarjoamme kuluttajille palvelun, mutta emme vastikkeetta. Meille asetettuja kierrätysvelvoitteita on mahdotonta saavuttaa ilman lajittelun vaatimaa vaivannäköä kodeissa ja työpaikoilla. Uuden Rinki-ekopisteverkoston valmistelu on nyt kiihkeimmillään. Sopimuksia solmitaan, keräyspisteisiin hankintaan säiliöitä ja logistiikkaa valmistellaan. Rakennamme yhdessä tehokasta ja kuluttajille tärkeää palvelua!

Kuva Arto Wiikari