Näkökulma 13.12.2013

Muutoksessa on mahdollisuus

Pakkauksia koskeva täysi tuottajavastuu on ovella. Ympäristöministeriön ehdotukset uudesta pakkausasetuksesta ja jätelain 646/2011 muutoksesta olivat lausuntokierroksella viime kesänä. Pakkaajat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset vastaavat jatkossa kierrätyksen lisäksi kuluttajapakkausten keräyksestä. Kaikki suomalaiset ovat tuottajien uuden keräyspisteverkon potentiaalisia käyttäjiä.

Lakimuutosten on arvioitu moninkertaistavan pakkausten tuottajavastuun kustannukset. Asetusluonnoksen mukaan tuottajien olisi rakennettava kuluttajapakkauksille valtakunnallinen keräysverkosto, jossa kuitu-, lasi- ja metallipakkauksille olisi 2 000 vastaanottopistettä ja muoville 500 pistettä. PYR ja tuottajayhteisöt esittivät lausunnoissaan, että sopiva pisteiden määrä olisi 1 000 kuidulle, lasille ja metallille sekä 300 muovipakkauksille. Hyvä palvelutaso voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähin liikennepäästöin sijoittamalla keräyspisteet palvelukeskittymiin, joissa kuluttajat muutenkin asioivat. Tätä kirjoittaessani pisteiden määrää ei ole vielä lopullisesti lyöty lukkoon.

Mikä uudessa tuottajavastuussa maksaa? Eikö kierrätys ole kannattavaa? Vain harvojen jätteiden arvo vastaa niiden keräyksen ja kierrätyksen kustannuksia. Lainsäädäntö ja valtion jätevero ohjaavat materiaaleja kierrätykseen tehokkaammin kuin neitseellisten raaka-aineiden puute. Erityisen haastavaa on tehokkaan logistiikan järjestäminen kuluttajapakkausten keräämiseen. Nämä pakkaukset syntyvät 2 500 000 kotitaloudessa.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että lajittelu ei ole vielä kierrätystä. Lajitellun materiaalin tulee olla laadultaan riittävän hyvää, jotta sitä voidaan käyttää tuotannon raaka-aineena.
Vaikka pakkausasetus ei ole vielä valmis, järjestelmää suunnitellaan jo PYRin ja tuottajayhteisöjen yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa valtakunnalliset ja helposti tunnistettavat keräyspisteet, joihin kuluttajien on helppo palauttaa pakkaukset. Pisteissä voidaan käyttää yhtenäisiä lajitteluohjeita, mikä parantaa vastaanotettujen materiaalien laatua.

Aloitin PYRin toimitusjohtajana elokuussa. Olen päässyt mukaan mielenkiintoiseen
ja haastavaan muutosvaiheeseen. Otamme haasteen rohkeasti vastaan ja rakennamme yhteistyössä pakkauksille vaatimukset täyttävän, tehokkaan ja kuluttajia palvelevan keräysjärjestelmän. Kierrätys on useimmille kuluttajille tärkeä ja myönteinen asia.

Lopuksi kiitän edeltäjääni, Annukka Lepppänen-Turkulaa, PYRin menestyksekkäästä ja pitkäaikaisesta johtamisesta.

Kaikille lukijoille toivotan hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2014!

Juha-Heikki Tanskanen