Lasin uudet tuulet

Jätelain ja pakkausasetuksen mukainen laajennettu tuottajavastuu muutti lasin keräystä ja kierrätystä Suomessa. Koko ketjun käytettyjen lasipakkausten keräyksestä kierrätykseen järjestää Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy.

Pakkauksia koskeva laajennettu tuottajavastuu astui voimaan toukokuun alussa. Sen myötä vastuu kuluttajapakkausten keräyksen ja kierrätyksen organisoinnista siirtyy asteittain kunnilta tuottajayhteisöille. Pantittomien lasipakkausten tuottajayhteisö Suomen Keräyslasiyhdistys ry (SKY) on ulkoistanut lasin keräyksen ja kierrätyksen järjestämisen PYR Oy:lle.

– Pakkausalan tuottajayhteisöt eli Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK), Suomen Uusiomuovi Oy (SUM), Mepak-Kierrätys Oy ja SKY yhdessä siirsivät kuluttajapakkausten keräyksen järjestämisen PYRille. Muista tuottajayhteisöistä poiketen SKY katsoi, että on järkevää ulkoistaa koko ketju keräyksestä kierrätykseen yhdelle toimijalle, kertoo SKY:n toiminnanjohtaja Maija Peltola.

PYRiä pidettiin Peltolan mukaan luontevana valintana yhteistyökumppaniksi, koska se edustaa samoja toimijoita kuin tuottajayhteisötkin. Pantillisten lasipullojen kierrätysketjusta kokonaisuudessaan vastaa edelleen Suomen Palautuspakkaus Oy (www.palpa.fi).

38 lasipakkausjätteen vastaanottoterminaalia

– Koska SKY on siirtänyt lasin keräyksen ja kierrätyksen käytännön toteutuksen PYRille, me suunnittelemme, kilpailutamme ja teemme sopimukset alan eri toimijoiden kanssa. Operatiivinen toiminta hankitaan ostopalveluna. Meidän tehtävämme on huolehtia, että kokonaisuus toimii tehokkaasti ja tuottaa laadukasta tulosta, kertoo PYRin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Toukokuun 2015 alusta 38 vastaanottoterminaalia ympäri Suomen alkoi ottaa maksutta vastaan kuntien ja jätteenkuljetusyritysten keräämää kuluttajien lasipakkausjätettä. Välikuormauspaikkoina toimivat alueelliset terminaalit sijaitsevat nykyisten jätekeskusten yhteydessä. PYR kilpailutti terminaalipalvelut, ja sopimukset solmittiin toukokuun alkuun mennessä.

– Suurin haaste käytettyjen lasipakkausten valtakunnallisen terminaaliverkoston rakentamisessa on ollut tiukka aikataulu. Pakkausjäteasetus tuli voimaan kesällä 2014, ja kyseessä on maanlaajuinen toiminta, Tanskanen sanoo.

Uusiksi pakkauksiksi

– Lasipakkauksia ei maassamme enää valmisteta, joten ainoat kotimaiset kierrätysvaihtoehdot ovat vaahtolasin ja lasivillan valmistus. Kuluttajilta kerätty ja kierrätykseen toimitettu lasipakkausjäte ei ole puhtaudeltaan kelvannut lasivillan valmistukseen, ja valtaosin se onkin puhdistuksen jälkeen päätynyt kierrätykseen muualle Eurooppaan. Lasipakkausjätteelle on kysyntää muualla Euroopassa, Peltola sanoo.

Pantittoman lasipakkausjätteen käsittelijäksi on valittu Britanniassa toimiva URM UK Ltd T/A Berryman (www.berrymanglassrecycling.com). Jatkossa lasipakkausjäte kuljetetaan pääasiassa Berrymanin Knottingleyssä sijaitsevalle lasinkäsittelylaitokselle. Puhdistettu ja lajiteltu lasimateriaali toimitetaan sieltä pakkauslasitehtaalle, joka valmistaa siitä pulloja ja purkkeja elintarviketeollisuuden käyttöön.

– Berryman valittiin kilpailutuksen kautta. SKY:n ja PYRin valintapäätökseen vaikutti kaksi ratkaisevaa tekijää: kustannukset sekä se, että käytetyt lasipakkaukset menevät uusien lasipakkausten raaka-aineeksi. Berrymanille on vuonna 2014 myönnetty EU:n End

of Waste (EoW) -status. Siksi yrityksen käsittelemää ja loppuasiakkailleen myymää lasia ei luokitella jätteeksi. Berryman oli meille kustannustehokas vaihtoehto, Tanskanen perustelee.

Lajittelu ja laatu kohdilleen

Pakkausasetus edellyttää, että kierrätetyn lasipakkausjätteen määrä kasvaa nykytasosta vuoteen 2020 mennessä.

Lasia on Peltolan mukaan aiemmin kerätty enemmän kuin kierrätykseen toimitetut määrät, sillä sitä käytettiin myös maanrakennuskohteissa.

– Kun vastuu keräyksestä siirtyi tuottajille, lasin käyttö maanrakentamisessa pääosin loppuu ja kierrätetyn lasipakkausjätteen määrä kasvaa. Edellytyksenä on, että kerätty materiaali on lajiteltu tuottajien ohjeiden mukaisesti. Tuottajien lajitteluohjeet löytyvät PYRin sivustolta, Peltola kertoo.

Peltolan mielestä on tärkeää, että kaikkialla Suomessa lasipakkausjäte lajitellaan yhtenäisten ohjeiden mukaan. Suurin osa kunnista on ohjeistanut lasipakkausjätteen lajittelun tuottajien ohjeiden mukaisesti, mutta edelleen on kuntia, joissa ohjeet poikkeavat niistä.

– SKY:n tavoitteena on, että lasipakkausjätteen keräys ja kierrätys hoituvat uuden järjestelmän myötä tehokkaasti, lainsäädännön kierrätysvaatimukset saavutetaan ja tuottajien kierrätysmaksut pysyvät kurissa. On myös tärkeää, että kuluttajia informoidaan lasin lajitteluohjeista ja että he tietävät missä lähin keräyspiste sijaitsee, Peltola linjaa.

 

Tehokasta lasipakkausjätteen käsittelyä

Berryman käsittelee lasia useassa vaiheessa.

Laadun tarkistus: Jos saapunut lasipakkausjäte ei täytä laatuvaatimuksia, se siirretään syrjään ja voidaan käyttää joko muihin tarkoituksiin tai hylätä.

Esilajittelu: Lasipakkausjätteestä poistetaan epäpuhtaudet, kuten muovi. Suurimmat lasinpalat rikotaan, jotta niistä voidaan poistaa esimerkiksi alumiinikorkit ja pullojen kaulusrenkaat.

Kuivatus: Etiketit sekä paperi- ja pölyjäämät poistetaan kuivaamalla.

Lajittelu: Lasimateriaali lajitellaan koon mukaan ja pienin jae hylätään. Keramiikkajäänteet, kivet, sora, metalli ja lyijylasi poistetaan, minkä jälkeen materiaali kulkee värilajittelulaitteiston läpi. Lasi jaotellaan vihreään, ruskeaan ja kirkkaaseen värijakeeseen.

Varastointi: Kolmen värinen lasi varastoidaan erikseen ja testataan, että erät vastaavat loppuasiakkaan laatuvaatimuksia.

Berrymanin Knottingleyn laitoksella puhdistettu ja lajiteltu lasimateriaali toimitetaan läheiselle Ardagh Groupin lasitehtaalle. Siellä materiaalista valmistetaan uusia lasipakkauksia muun muassa Heinekenille, Pernod Ricardille, Bacardi Martinille, Heinzille, Nestlélle, Unileverille ja Coca Colalle.

Berryman on viime vuonna investoinut 5 miljoonaa puntaa Yorkshiren Knottingleyssä sijaitsevan lasinpuhdistuslaitoksensa huippumoderniin värinlajitteluteknologiaan. Se pystyy lajittelemaan värillisen lasijätteen kolmeen eri värivirtaan yli 80-prosenttisella tarkkuudella. Berrymanin toiminta on ISO 9001 -sertifioitu.