Kääreestä myyntivaltiksi

Pakkaus on tulevaisuudessa paljon muutakin kuin kääre. Ruotsalaistutkija Carl Olsmatsin mukaan muutosta vauhdittavat luonnonvarojen rajallisuus ja liikkuva elämäntyyli.

Oivaltava pakkaus avaa kuluttajan kukkaronnyörit, toimii osana tuotetta tai välittää interaktiivista lisätietoa kuviokoodin avulla.

Tulevaisuudessa pakkausinnovaatioiden merkitys kasvaa entisestään. Alaa 25 vuotta tutkineen ruotsalaisen Carl Olsmatsin mukaan pakkauksissa piilee valtava potentiaali. Myös vaatimukset moninaistuvat.
− Paineita kohdistuu niin pakkausten toimivuuteen kuin hintaan ja ympäristövaikutuksiin, Olsmats kiteyttää.

Ruokahävikki aisoihin

Olsmats työskentelee tuotantotalouden apulaisprofessorina Dalarna Högskola -yliopistossa. Hän väitteli vuonna 2002 Åbo Akademissa pakkauksista liiketoiminnan strategisena työkaluna. Sitä edelsi vuonna 1995 valmistunut lisensiaatintyö samasta aihepiiristä.

Strategisuudesta tutkija nostaa esimerkiksi elintarvikepakkaukset.
− Maailmassa ajautuu valtavasti ruokaa hukkaan, ja ruokajätettä syntyy ketjun eri vaiheissa. Pakkauksia kehittämällä näitä ongelmia voidaan ratkaista tai lievittää, hän havainnollistaa.

Joskus on parempi pakata vähän lisää, jos niin säästetään luonnonvaroja ketjun toisessa kohtaa, hän painottaa.
− Esimerkiksi aseptiset eli bakteerittomat pakkaukset voivat vähentää kylmäkuljetusten tarvetta ja pidentää elintarvikkeiden myyntiaikaa.

Ekopisteistä raaka-ainepörssejä?

Olsmats on tutkinut maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka muuttavat pakkausalaa. Hän mainitsee tärkeimpinä niistä luonnonvarojen hupenemisen sekä kaupungistumisen ja liikkuvan elämäntyylin.
− Materiaalien käyttöä on tehostettava, jos haluamme kuluttaa entiseen tapaan ja sallia myös köyhemmille maille saman elintason. Suuri haaste on erottaa hyödykkeiden kulutuskäyrä luonnonvarojen kulutuksesta, hän linjaa.

Yhä mobiilimpi elämäntapa haastaa kierrätysjärjestelmät.
− Järjestelmiä on kehitettävä sellaisiksi, että ne palvelevat myös paljon liikkuvia.

Itseään hän pitää keskinkertaisena kierrättäjänä arjessaan – pitkälti työn vaatiman matkustamisen vuoksi. Yhdeksi tulevaisuuden ratkaisuksi Olsmats näkee suurkaupunkien kierrätysasemat. Niissä piilee potentiaalia kehittyä teollisuutta palveleviksi raaka-aineiden välityspisteiksi.

EU vauhdittaa kiertotaloutta

EU:n komissio hyväksyi joulukuussa kiertotalouspaketin, jolla pyritään tuntuvasti lisäämään kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Komission huomio kiinnittyy etenkin yhdyskunta- ja pakkausjätteeseen. Jälkimmäisen kierrätystavoite on EU:ssa nyt 55 prosenttia. Se aiotaan nostaa 15 vuodessa asteittain 75 prosenttiin.

Kärkimaihin lukeutuvassa Suomessa pakkauksista kierrätetään tällä hetkellä vajaat 60 prosenttia. Tavoitteet ovat siis kovat.
Komission aloitteen taustalla on halu ohjata valmistusta ja kulutusta kohti elinkaarimallia, jossa yhden jäte on toisen raaka-ainetta. Näin materiaalit säilyttävät arvonsa pitkään.

Olsmats uskoo linjausten vaikuttavan koko pakkaus- ja kierrätysalaan.
− Kierrätys kehittynee helpommaksi kuluttajille, koska arvokkaat materiaalit halutaan talteen. Tehokkuussyistä eri jätevirtojen keräys ja käsittely integroituvat.

Ihmisen uskollinen ystävä

Pakkausmaailmassa Olsmats uskoo kierrätettävyyden säilyttävän asemansa uudelleenkäytettävyyden edellä. Klassisia esimerkkejä jälkimmäisestä ovat panimotuotteet: pullot ja tölkit.
− Uudelleenkäyttö toimii tyypillisesti paikallisilla markkinoilla, joilla kuljetusetäisyydet ovat lyhyet. Markkinoiden laajentuessa tuotevalikoima laajenee ja materiaalikierrätys toimii yleensä paremmin, hän selittää.

Tutkija näkee pakkaamisella kahtalaisen strategisen roolin. Tehokas pakkaaminen mahdollistaa luonnonvaroja säästävän logistiikan ja globaalit tuotanto- ja myyntiketjut. Toisaalta pak-kauksilla voidaan erottautua kilpailijoista.
− Maailmanlaajuinen kilpailu tekee erottautumisen vaikeaksi. Pakkaus voi tuoda tuotteelle aitoa lisäarvoa ja vahvistaa brändiä.

Olsmats vaikuttaa myös Maailman pakkausjärjestön WPO:n johdossa. ­Vielä neljännesvuosisadan asiantuntijuuden jälkeen hän kokee alan kiehtovaksi.
− Pakkaukset ovat aina seuranneet ihmistä, ja ne muodostavat keskeisen osan modernia yhteiskuntaa. Pakkaussuunnittelu ja -valmistus vaativat hyvin monialaista osaamista.

 

Pakkauksilla voidaan…

Minimoida ruokajätettä: pakkaukseen ei jää ruokajäämiä, uudelleensuljettavuus, moni- ja minipakkaukset

Vähentää luonnonvarojen kulutusta: pakkauksista uutta raaka-ainetta

Luoda tuotteille lisäarvoa: älykkäät ratkaisut

Edistää terveellistä ruokavaliota ja pidentää myyntiaikaa: tuoretuotteiden säilyvyys

Helpottaa liikkuvaa elämäntapaa: kierrätettävyys, matkapakkaukset

Edistää tasavertaisuutta: helposti avattavat ja edulliset pakkaukset

Säästää aikaa ja välittää tietoa: älykkäät pakkaukset, digitaalisuuden hyödyntäminen

Tehostaa logistiikkaa: kestävyys, mahtuminen pieneen tilaan

 

Teksti Hanna Rusila, kuva Dalarna Högskola