Ilmoituslomake uudistui: Faktapohjalta mennään

Pakkaustietojen ilmoituslomake uudistui vuoden alusta. Lomakkeeseen tuli muun muassa yritys- ja kuluttajapakkauksille omat rivinsä ja täsmennystä puupakkauksille. Eriteltyjen pakkaustietojen avulla varmennetaan, että laajennetun tuottajavastuun toteutus perustuu faktoihin.

PYR kerää keskitetysti tuottajavastuullisilta yrityksiltä EU:n komission edellyttämät valtakunnalliset pakkaustilastot ja toimittaa ne vuosittain suomalaiselle viranomaiselle eli Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tilastot muodostuvat osin yritysten raportoimista pakkaustiedoista, joiden ilmoituslomake on nyt uudistunut.

Lomakkeen kaksi tärkeintä uudistusta ovat kuluttajille ja yrityksille päätyvien tuotteiden pakkausten erottaminen toisistaan neljän materiaalin osalta sekä puupakkausten aiempaa tarkempi jaottelu. Uusi lomake on ensimmäistä kertaa käytössä vuoden 2014 pakkaustietoja ilmoitettaessa.

Keräyskustannusten jako voidaan kohdistaa oikeudenmukaisesti eri tavoin toimiville yrityksille, kun kuluttaja- ja yrityspakkaustiedot jaotellaan täsmällisesti. Lomakeuudistus mahdollistaa tarkemman tiedon saamisen eri pakkaustyypeistä sekä volyymien jakautumisesta.

PYRin verkkosivuilta löytyvissä uusissa lomakkeen täyttöohjeissa tavoitteena on ollut havainnollisuus ja selkeys. PYR toivookin, että pakkaustietolomakkeen täyttäminen olisi nyt entistä helpompaa. Lomaketta täytettäessä kannattaa olla huolellinen. Tiedot ovat perusta paitsi yritysten maksamille kierrätysmaksuille, myös viranomaisten tilastoille sekä materiaalikohtaisille kierrätysasteille.

Tarkkaa tietoa kustannusten jakamiseen

Ruotsissa on ollut pakkausten täysi tuottajavastuu 20 vuotta. Voittoa tavoittelematon FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) vastaa pakkaus- ja lehtikeräyksestä ja -kierrätyksestä. Sen toiminta kattaa myös muovi-, metalli- ja lasipakkaukset. PYRin tavoin FTI kerää ja raportoi ympäristöviranomaisille kierrätystiedot.

– Ruotsissa pakkaukset on jaoteltu kuluttaja- ja yrityspakkauksiin huhtikuusta 2011 lähtien. Jako tapahtuu sen perusteella, päätyykö pakkaus kotitalouteen vai esimerkiksi toimistoon, FTI:n markkinointipäällikkö Anette Löhnn kertoo.

Pakkausten täysi tuottajavastuu perustuu Ruotsissa maanlaajuiseen keräysjärjestelmään. FTI vastaa pakkausten kierrättämisestä, ja kunnat hoitavat kaikki muut jätteet.

Syy, miksi Ruotsi päätyi erittelemään pakkaukset kuluttaja- ja yrityspakkauksiin mukaan oli Löhnnin mukaan se, että edellisten kerääminen tulee FTI:lle kalliimmaksi kuin jälkimmäisten. Kaupallisilla toimijoilla on valmiiksi omat keräys- ja kierrätysjärjestelmänsä, mikä luonnollisesti vähentää FTI:n taakkaa.

– Jaottelun kuluttaja- ja yrityspakkausten välillä tekevät FTI:n asiakkaat itse. Yleensä jako tapahtuu yritysten myyntitilastojen perusteella eli sen mukaan, kuka pakkauksen loppupeleissä ottaa vastaan, Löhnn selventää.

Selvät ohjeet

FTI:n asiakkaita ovat pelkästään yritykset. Yksinkertainen nyrkkisääntö kaupallisille toimijoille on, että jos pakkausjätteen loppujaottelun suhteen on vähääkään epäselvyyttä, pakkaukset luokitellaan kuluttajapakkauksiksi.

– Toimintamme perustuu läpinäkyvyyteen. FTI ei tavoittele myöskään kaupallista hyötyä. Tarvitsemme pakkauksista entistä tarkempaa tietoa, jotta osaamme kohdentaa materiaalien keräyksestä ja kierrätyksestä aiheutuvat kulut oikein. Viime kädessä toiminnasta aiheutuvat kulut heijastuvat kuluttajahintoihin, Anette Löhnn muistuttaa.

Teksti Maarit Seeling, kuvat Mirva Kakko /Otavamedia ja FTI