Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 14.10.2019

Ensimmäinen askel kohti uutta jätelakia

Jätelain uudistamista valmistellut ympäristöministeriön asettama työryhmä jätti mietintönsä 16.9.2019. Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli löytää parhaat keinot, joilla voidaan saavuttaa uusista direktiiveistä tulevat yhdyskunta- ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteet.

Työryhmä kokoontui helmi- ja syyskuun välisenä aikana 11 kertaa. Selväksi kävi, että EU:n jätedirektiivissä määrättyjä yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteita on haastavaa saavuttaa Suomen oloissa. Työryhmä esittää mm. jätemateriaalien lajittelun ja keräämisen lisäämistä kiinteistöiltä sekä panostamista neuvontaan.

Vaikka toimet ovat merkittäviä, ei ole varmaa, ovatko ne riittäviä. Sen sijaan pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden saavuttamiseen voi suhtautua melko luottavaisesti. Lisätoimia tosin tarvitaan sielläkin erityisesti muovi- ja puupakkausten osalta.

Työryhmän työ oli sujuvaa, vaikka mietintöön sisältyy eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia 50 sivun verran. Selväksi tuli, että kierrätyksen ja jätehuollon tutkimukseen tulisi Suomessa panostaa selvästi nykyistä enemmän. Perusasioista, kuten jätemääristä tai eri tekijöiden riippuvuussuhteista, ei ole edelleenkään riittävästi objektiivista tietoa. Hyvinkin vastakkaisia kantoja perusteellaan samoin argumentein.

Pakkaustuottajille jätelainsäädännön muutokset näyttävät tuovan aina vain lisää vastuuta ja kustannuksia.

Kuinka paljon kustannukset tällä kertaa kasvavat riippuu siitä, miten direktiivejä tulkitaan, missä muodossa ne tuodaan kotimaiseen lainsäädäntöön ja kuinka hyvin itse onnistumme operatiivisessa toteutuksessa.

Jätelaki käsitellään ja hyväksytään eduskunnassa kesään 2020 mennessä. Sen jälkeen alkaa uusien vaatimusten mukaisen toiminnan järjestäminen.