Yritys: Näin raportoit kiinteistöllesi jäävät pakkaukset

Teksti Rinki

Kuva iStockphoto

Ringin ilmoituslomakkeelle raportoidaan erikseen pakkauksia yrityksille ja kuluttajille. Moni yritys pohtii, kuuluuko myös yrityksen omaan kiinteistöön jäävät pakkaukset raportoida ja maksaa niistäkin kierrätysmaksu. Asia ihmetyttää, kun jätteenkuljetusyritykselle on jo kertaalleen maksettu jätteen pois viemisestä kiinteistöltä.

Huoli pois, nyt asiaan tulee selvyys: Kokosimme tähän vinkit, miten yrityksesi selviää raportointiviidakosta.

Vinkki 1: Ulkomaiselta yritykseltä ostettujen tuotteiden pakkaukset

Kun yrityksesi ostaa pakattuja tuotteita ulkomailta, on yrityksesi raportoiva näiden tuotteiden mukana Suomeen tulevat ja Suomeen jäävät pakkaukset ilmoituslomakkeen maahantuontisarakkeella. Nämä pakkaukset raportoidaan myös silloin, kun ne jäävät yrityksesi toimitiloihin tai kiinteistölle.

Yrityksesi maksaa näistä pakkauksista myös kierrätysmaksun, sillä ne ovat kokonaan uusia pakkauksia Suomen markkinoilla ja myös siksi, että suomalainen yritys on vastuussa ulkomaiselta myyjäyritykseltä maahantuomiensa tuotteiden pakkauksista. Lue lisää: Tuottajavastuu.

Vinkki 2: Suomalaiselta yritykseltä ostettujen tuotteiden pakkaukset

Kun yrityksesi ostaa pakattuja tuotteita toiselta Suomessa toimivalta yritykseltä, voit jättää nämä pakkaukset omalta raportiltasi pois kokonaan. Raportointivastuu näistä pakkauksista on tällä toisella myyjäyrityksellä, samoin sille kuuluu kierrätysmaksujen maksaminen.

Mikäli yrityksesi käyttää edellä mainittujen tuotteiden mukana tulleita pakkauksia uudelleen omien tuotteiden pakkaamisessa, raportoi tämä käyttö ilmoituslomakkeen uudelleenkäyttösarakkeella. Uudelleenkäyttöä seurataan tilastoinnin vuoksi, eikä siitä peritä kierrätysmaksua.

Extravinkki: Toinen yritys pakkaa tai kuljettaa yrityksen tuotteet

Yrityksesi on raportoitava myös niiden tuotteiden pakkaukset, joiden pakkaaminen tai logistiikka on ulkoistettu toiselle yritykselle, myös kierrätysmaksun maksaminen kuuluu yrityksellesi. Raportointivastuuta ei voi siirtää pakkaus- tai logistiikkapalvelua tarjoavalle yritykselle, ellei asiasta ole erikseen sovittu yrityksen ja Ringin kanssa.

Yrityksen kiinteistön jätehuolto ei sisälly kierrätysmaksuun

Ringin laskuttamat kierrätysmaksut kattavat yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Pakkausjätteiden keräys yrityksen kiinteistöltä ei sisälly maksuihin.

Yrityksen vastuulla on sen kiinteistölle jäävien pakkausjätteiden lajittelu sekä niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä. Kuljetuksesta voi sopia jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kuljetuspalvelusta peritty maksu on erillinen kulu yritykselle, eikä se sisälly Ringin laskuttamiin kierrätysmaksuihin.

Ringin laskuttamalla kierrätysmaksulla katetaan yritysten pakkausjätteen vastaanottoon tarkoitettu terminaaliverkosto, jossa materiaali otetaan maksutta vastaan sekä materiaalin kuljetus terminaalista käsittelylaitokselle ja kierrätys uusiksi tuotteiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Lisätietoa: Yrityspakkausten lajittelu ja keräys. Ringin yritysasiakaspalvelu auttaa myös mielellään: puh. 09 6162 3500, info@rinkiin.fi.