Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 26.9.2018

Ympäristötietoisuus lisää kierrätystä

Kuuma kesä ja merten muovilautat ovat olleet keskustelun ytimessä viime aikoina. Keskustelu on sivunnut myös pakkauksia, erityisesti muovipakkauksia.

Merten muovilauttoja ei saada poistettua lisäämällä Suomessa kierrätystä tai edes muovin kierrätystä. Sen sijaan väkirikkaisiin, kehittyviin maihin tulisi järjestää toimiva jätteiden keräys ja kunnolliset kaatopaikat. Julkisessa keskustelussa korostetaan harvoin, kuinka tärkeää on perusjätehuolto. Jos jätteet kerätään säännöllisesti ja sijoitetaan edes hyvin hoidetuille kaatopaikoille, saadaan hallintaan monet ongelmat, kuten roskaantuminen.

On selvää, että modernikin kaatopaikka on vasta alku toimille, joita tarvitaan. Materiaalien käytön tehokkuutta on lisättävä kaikissa maissa ja jätteiden kierrätys on siihen yksi tapa. Kierrätys ei kuitenkaan yksin riitä mihinkään. Myös kulutustottumuksia ja tuotantoa on pystyttävä muuttamaan vähemmän kuormittaviksi ja luonnonvaroja kuluttaviksi. Osa muutoksista maksaa rahaa ja tuntuu työläiltä, mutta ympäristöä koskevat uutiset motivoivat meitä toimimaan.

Suomessa on edetty hyvin hoidetuista kaatopaikoista jätehierarkian seuraaville tasoille. Jätemateriaalit kierrätetään uusiksi tuotteiksi tai vähintään poltetaan sähköksi ja lämmöksi. Pakkaustuottajilla on kierrätyksen lisäämisessä keskeinen rooli. Ringin ja tuottajayhteisöjen yhteisin toimin pakkausjätteen kierrätysaste nousi 65 prosenttiin vuonna 2016. Tämä on uusi ennätys, joka on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2015.

Pakkausjätteen kierrätyksen kasvu osoittaa, että kauppa ja teollisuus toimivat aktiivisesti ympäristön hyväksi. Kaikille meille on tärkeää, että ympäristön suoje­lemiseksi tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa tehokkaasti. Vaikka Suomen taloudella menee hyvin, monen tahon tarpeet ja toiveet jäävät toteutumatta. Tuhlailuun ei ole varaa edes kierrätyksen järjestämisessä, eikä se olisi kiertotalouden idean mukaistakaan.