Vastuullisesti satamassa ja merellä

Heinäkuussa Helsingin Hietaniemen vallannut The Tall Ships Races Helsinki 2013 toi satamaan sata suurta laivaa, satojatuhansia vieraita ja monta päivää tapahtumia. Yksi teemoista oli vastuullisuus, joten ympäristövaikutukset ja kierrätys huomioitiin kautta linjan.

tall_ships

 

Helsinki oli viime kesänä yksi suurten purjelaivojen kilpailun isäntäkaupungeista. Joka neljäs vuosi Itämerellä järjestettävä ystävällismielinen kilpailu kokoaa yhteen tuhansia nuoria ympäri maailman oppimaan purjehdusta ja tutustumaan eri kulttuureihin. Helsingin kisan teemat olivat nuorisotyö, Itämeren suojelu ja vastuullinen tapahtumanjärjestäminen.
Järjestelyistä vastasi Helsingin kaupungin tapahtumayksikkö yhdessä kaupungin eri virastojen ja lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelutyötä varten perustettiin vuonna 2010 työryhmä kaupungin eri virastojen edustajista. Tapahtumayksikön projektipäällikkö Päivi Munther kertoo, että ympäristöasiat haluttiin huomioida läpi linjan ja suojella Itämerta.
– Kaupunki on vastuullinen tapahtumanjärjestäjä. Haasteita kuitenkin riitti, sillä osallistujina oli noin sata suurta laivaa 17 eri maasta, joten jo lähtökohdat olivat hyvin erilaiset, Munther toteaa.
Lisäksi oli huomioitava miehistöjen tarpeet, satojen tuhansien yleisö, oheisohjelma sekä tapahtuma-alueen asukkaat.
– Annoimme aluksille informaatiota jo edellisessä satamassa siitä, miten Helsingissä jätehuolto on järjestetty, jotta miehistöt osaisivat lajitella jätteet aluksilla siten kuin ne Helsingissä kerätään, kertoo tapahtuman satamamestari Pekka Halkosaari.

Räätälöity jätehuolto

Kilpailua varten rakennettiin vesiverkosto ja viisi lajittelupistettä. Jätehuollosta vastasi Lassila & Tikanoja. Septitankkien tyhjennystä varten laitettiin tilapäinen laituri Myllylaituriin.
Kaikista aluksista otettiin jätevedet talteen ilmaiseksi, jotta niitä ei laskettaisi mereen, ja isoille aluksille oli varattu jäteauto aluksen saapuessa satamaan. Sähköntuotantoon käytettiin tavanomaisen aggregaattidieselin sijaan vähäpäästöistä biodieseliä.
– Laivat tyhjentävät tankkinsa sekä kierrättävät ja lajittelevat jätteensä hyvin eri tavoin, eivätkä ympäristöasiat ole joka maassa ykkössijalla. Me emme voi asettaa kaikille meidän sääntöjämme, mutta Helsinki hoiti järjestelyt loistavasti, toteaa Suomen Purjelaivasäätiön toiminnanjohtaja Stefan Abrahamsson. Suomen Purjelaivasäätiö on Suomen johtava nuorisopurjehdusten järjestäjä.

Tapahtumat vihertyvät

Helsingin kisa kuului Greening Events -hankkeeseen, joka luotsaa kohti ympäristöystävällisempiä tilaisuuksia. Samalla pilotoitiin Ekokompassi Tapahtuma -ympäristöjärjestelmää.
– Hankkeessa mukana olevien tilaisuuksien osalta kartoitetaan lähtötilanne, arvioidaan ympäristövaikutukset, laaditaan yhdessä ympäristöohjelma sekä seurataan sen toteutumista. Ulkopuolinen taho auditoi järjestelmän, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Salla Koivusalo.
Koivusalo toteaa, että suurtapahtumissa tarvitaan riittävästi aikaa ja resursseja jätehuollon kokonaisuuden ja kierrätyksen suunnitteluun ja järjestämiseen asiantuntijoiden kanssa, ja paikalle pitää tuoda tarpeeksi jäteastioita hyvin merkittyinä selkein lajitteluneuvoin. Helsingin viisi kierrätyspistettä riittivät, lisäksi aterimet ja astiat olivat pääosin biohajoavia, ja ruokatarjoilussa painotettiin kasvisruokaa.

Ympäristökasvatusta ruohonjuuritasolta

Suuret purjelaivat jatkoivat seuraavaan satamaan, ja Helsinki käy läpi kokemuksia. Päivi Munther kertoo yleisöpalautteen olleen hyvää. Hän on tapahtumaan tyytyväinen, sillä suuresta kävijämäärästä huolimatta tapahtumapaikka pysyi siistinä eikä jättänyt jälkiä alueelle.
Salla Koivusalo antaa kokonaisuudelle hyvän yleisarvosanan, mutta löytää hieman parannettavaa jätehuollon järjestämisessä, merkinnöissä ja siitä tiedottamisessa kaikille osapuolille. Pekka Halkosaaren mukaan järjestelyt, turvallisuus ja viranomaistoiminta sujuivat jouheasti.
The Tall Ships Races on vieraillut Itämerellä joka neljäs vuosi. Suomen isäntäsatamia ovat olleet kerran Kotka, kahdesti Turku ja Helsinki. Taustalla on kansainvälinen Sail Training International (STI), jonka perustajajäsen Suomen Purjelaivasäätiö on. Stefan Abrahamsson toivoo kattojärjestöltä tiukempaa linjaa ympäristöasioissa.
– Esimerkiksi septitankkien tyhjennys haavoittuvaan Itämereemme on saatava loppumaan. Haluamme lisätä nuorten ympäristökasvatusta ja korostaa vastuunkantoa luonnosta ja meristä. Ympäristönsuojelu lähtee ruohonjuuritasolta pienin askelin ja yhteistyössä, jotta voimme pelastaa Itämeremme, Abrahamsson toteaa.


Ympäristöasiat kuntoon

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat laittaneet liikkeelle Greening Events -yhteishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudulla järjestettävien tilaisuuksien ympäristöasioiden hallintaa. Ekokompassi Tapahtuma -ympäristöjärjestelmää pilotoidaan noin 22 pääkaupunkiseudun tapahtumassa, joista TSR Helsinki 2013 oli yksi.

Ympäristöohjelman keinoja ovat:
• Kaatopaikkajätteen vähentämiseksi kaikkien toimijoiden on käytettävä biohajoavia astioita ja aterimia, jotka ovat selkeästi merkittyjä ja käyvät biojätteeseen.
• Anniskelualueella käytetään vain pantillisia pestäviä tuoppeja tai Palpan tölkkejä.
• Yleisöä kannustetaan saapumaan paikalle julkisilla liikennevälineillä, kävellen tai pyörällä.
• Tapahtumassa käytetään vihreää sähköä mahdollisuuksien mukaan, ja muun muassa aggregaatit toimivat biodieselillä.
• Jokaisen catering-toimijan on tarjottava ainakin yhtä kasvisvaihtoehtoa ja kahta vapaavalintaista luomutuotetta.
• Tarjolla ei saa olla WWF:n kalaoppaan punaisella listalla olevia uhanalaisia lajeja, kuten tonnikalaa.

Lisätietoja: www.greeningevents.fi