Vastuullinen maksaa vastuuttomankin matkan

Vapaamatkustajat eivät hoida tuottajavastuumaksujaan, mutta heidänkin pakkauksensa päätyvät tunnollisten yritysten kustantamaan kierrätysjärjestelmään.

Ai, koskeeko pakkausten tuottaja­vastuu meitäkin?

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola kertoo kuulleensa lauseen usein. Hän valvoo yhdessä kollegojensa kanssa tuottajavastuun toteutumista. Jätelain sisältö ei ole kaikille tuttu – tai sitten sitä jätetään tahallaan noudattamatta.

– Yrityksillä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia ja joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa, on lakisääteinen tuottajavastuu pakkauksistaan, hän muistuttaa.

Aunolan mukaan on mahdotonta sanoa tarkkaan, kuinka paljon velvoitteensa laiminlyöviä yrityksiä on.

– Tarvittavia tilastolähteitä ei ole olemassa ja yrityksiä syntyy ja kuolee koko ajan. Sadoista kuitenkin puhutaan.

Vapaamatkustajien pakkaukset päätyvät järjestelmään, mutta he eivät osallistu sen kustannuksiin.

– Säntilliset maksavat kulut vapaamatkustajien puolesta. Vapaamatkustus vääristää tietenkin myös kilpailutilannetta.

Tietämättömyyttä ja laskelmointia

Aunola arvioi, että vapaamatkustusta selittää usein aito tietämättömyys.

– Pakkaukset saattavat olla yritysten toiminnassa vain sivujuonne, eivätkä yritykset tunne niitä koskevia sääntöjä. Valta­osa yrityksistä hoitaakin asian kuntoon, kun ihmisille selittää, että kyse on laki­sääteisestä toiminnasta ja että tuottaja­yhteisöt eivät tee hommalla bisnestä.

Toisinaan vapaamatkustuksen taustalta löytyy kuitenkin myös halu päästä halvemmalla. Tällöin yritystä voidaan joutua motivoimaan väläyttämällä tarjolla olevia järeitä keinoja.

– Voimme langettaa laiminlyöntimaksun, joka on suuruudeltaan prosentti yrityksen liikevaihdosta, enintään kuitenkin 500 000 euroa. Arsenaalimme kuuluu myös uhka­sakkomenettely.

Pirkanmaan ELY-keskus saa pakkausalan tuottajayhteisöiltä ja Ringiltä vinkkejä yrityksistä, jotka ovat mahdollisesti laiminlyöneet tuottajavastuunsa. Valvonta­resurssit ovat kuitenkin rajal­liset.

– Tehokkain keino taistella vapaamatkustusta vastaan on tiedottamisen lisääminen.

Tilastoimatonta pakkausjätettä 120 000 tonnia

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Maija Peltola kertoo, että Rinkiin on rekisteröitynyt yli 4 000 tuottajavastuullista yritystä.

– Tuottajayhteisöt ja Rinki huolehtivat näiden yritysten puolesta pakkausten tuottajavastuusta.

Rinki ja Tilastokeskus teettivät ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 2015 pakkausjäteselvityksen. Sen mukaan pakkaustilaston ulkopuolelle jää noin 120 000 tonnia pakkausjätettä, kun tilastoitu kokonaismäärä on noin 710 000 tonnia.

Tilaston ulkopuolelle jäävästä pakkausmäärästä suurimman osan muodostavat vapaamatkustajien markkinoille saattamat pakkaukset, loppu koostuu alle miljoonan euron liikevaihdon yritysten pakkauksista sekä kuluttajien oman maahantuonnin ja etämyynnin pakkauksista.

– Vapaamatkustajien osuus tilastojen ulkopuolisesta pakkausmäärästä on selvityksen mukaan yli 60 prosenttia. Yli 90 prosenttia vapaamatkustajista kuuluu liikevaihtoluokkaan 1–2 miljoonaa euroa, Peltola kertoo.

Rinki on aktiivinen

Rinki on vuosittain yhteydessä useisiin kymmeniin yrityksiin, joiden ar­vioi­daan saattavan markkinoille pakattuja tuotteita, mutta eivät huolehdi vastuustaan.

– Yrityksille kerrotaan pakkausten ­tuottajavastuusta ja mahdollisuudesta hoitaa velvoitteet liittymällä Rinkiin. Osa yrityksistä saadaan mukaan järjestelmään, mutta valitettavasti osa yrityksistä jättää velvoitteensa hoitamatta ja lisää näin ­vastuunsa kanta­vien yritysten kustannustaakkaa. Vuoden 2017 aikana ­Rinkiin on liittynyt 140 yritystä, Peltola kertoo.

Rinkiin liittyneet yritykset julkaistaan Ringin verkkosivuilla.

Vapaa­matkustajien löytäminen on vaikeaa

Tommi Jansson tekee Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan maisteriohjelmaan liittyvää pro gradu -työtä siitä, mikä tekee vapaamatkustuksen valvonnasta hankalaa – ja miten valvontaa voitaisiin ehkä tehostaa.

– Tuottajavastuuta säädellään EU:ssa, mutta kansallisella tasolla ei pystytä tekemään riittävää valvontaa. Saatavilla ei ole kunnolla tietoja, joiden avulla vapaamatkustajia voidaan etsiä.

Koska Suomi on osa EU:n sisämarkkinoita, niin esimerkiksi tullissa ei ole kattavia tietoja jäsenvaltioiden välisestä tavaraliikenteestä. Toisaalta tiettyjä tilastollisiin tarkoituksiin ny­kyään kerättäviä tietoja ei voi luovuttaa valvontakäyttöön.

– Ilmoituspakkokaan ei kuulu käytettävissä oleviin keinoihin. EU on linjannut, että tavaroiden vapaa liikkuvuus menee tuottajavastuun edelle.

7.12.2017

Teksti Matti Välimäki

Kuva iStockphoto