Näkökulma 16.5.2014

Tuottajilta uusi palvelu kuluttajille

Juha-Heikki_Tanskanen

PYR ja tuottajayhteisöt suunnittelevat hyvää vauhtia kuluttajapakkausten keräysverkostoa, vaikka pakkausjäteasetusta ja lopullista keräyspisteiden määrää yhä odotellaan. Laajennetun tuottajavastuun voimaantulolle saatiin toivottu lisäaika, kun tammikuussa jätelakiin 646/2011 tehtiin siirtymäajan muutos. Vastuu astuu voimaan toukokuussa 2015 ja kuluttajapakkausten keräys on aloitettava tammikuussa 2016.

Tuottajien keräysverkoston keskeisiä tavoitteita ovat kustannustehokkuus, kerättävän materiaalin soveltuvuus kierrätykseen ja tyytyväinen kuluttaja. Asetusluonnoksen mukaan tuottajien on järjestettävä kuitu-, lasi- ja metallipakkauksille 2000 ja muovipakkauksille 500 pistettä, jotka on sijoitettava Suomeen alueittain tasapuolisesti. Lisäksi eduskunnan ympäristövaliokunta edellytti, että vastaanottopaikat on sijoitettava päivittäistavarakauppojen, muiden yleisesti käytettyjen palvelujen tai kulkureittien yhteyteen.

 

Keräyksen tehokas toteutus edellyttää pisteiden sijainnin, kunnossapidon ja siivouksen sekä astiavalintojen ja logistiikan huolellista suunnittelua. Tämän lähtökohdaksi selvitimme nykyisten vastaanottopaikkojen lukumäärää ja sijaintia. Pääosin kuntien järjestämässä verkostossa on 4 800 pistettä, joista osa täyttää hyvin asetuksen vaatimukset tuottajien verkostolle. Pisteiden sijainnissa ja palvelutasossa on silti suurta vaihtelua, eivätkä ne täysin kata tulevia vaatimuksia. Kaikissa yli 500 asukkaan taajamissa ei ole uuden asetuksen edellyttämää keräyspistettä, pääosa sijaitsee muualla kuin palveluiden yhteydessä ja 60 prosentissa pisteistä kerätään vain yhtä tai kahta materiaalia.

Tuottajien keräysverkoston ydin muodostuu kauppojen ja muiden palvelujen yhteydessä sijaitsevista pisteistä, jotka ovat helposti kuluttajien saavutettavissa. Näitä täydentävät lainsäädännön edellyttämät pienempiin taajamiin sijoitettavat pisteet. Nykyisten toimijoiden kanssa halutaan neuvotella hyvässä yhteistyössä siitä, miten nyt käytössä olevia pisteitä voidaan hyödyntää ja kuinka paljon tarvitaan uusia. Tavoitteena on tehokas kokonaisuus ja riittävä saavutettavuus kaikille kuluttajille.

 

Suuri osa laajennetun tuottajavastuun kustannuksista aiheutuu kuluttajapakkausten keräyksestä. Jos tuottajien vastaanottoverkostolla saataisiin talteen sama määrä pakkauksia (40 000 t/vuosi) kuin kuntien nykyisellä, se vastaisi vajaata 10 prosenttia kaikesta Suomessa kierrätettävästä pakkausjätteestä: 490 000 tonnia vuonna 2011. Näin ajatellen laajennettu tuottajavastuu on kaupalle ja teollisuudelle kierrätysvastuun lisäksi lainsäädännöllinen kuluttajan palvelutehtävä. Jatkossa pakkausten keräys ja kierrätys on selkeämmin osa kuluttajalle tarjottavaa palvelukokonaisuutta.

Kuva Kalle Kervinen