Tuottajavastuu laajenee

Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola kertoo pakkausjätteen keräysverkoston rakentamisen loppukiristä.

Vuoden 2016 alusta lähtien kotitalouksien pakkausjätteitä aletaan ottaa vastaan Rinki-ekopisteissä. Verkostoon tulee vähintään 1 850 keräyspistettä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille. Niistä 500 ottaa vastaan myös muovipakkauksia. Kuluttajapakkausten keräyksen järjestäminen on tuottajavastuullisten yritysten vastuulla.

Verkosto kiireellä pystyyn

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo valtakunnallisen tuottajavastuun toteutumista. Ylitarkastaja Tuomo Aunolan mukaan lähtökohtana on, että verkosto on ensi vuoden alussa vaatimusten mukainen. Mitä tapahtuu, jos Rinki-ekopisteverkosto ei valmistukaan aikataulussa?
– Me valvovana viranomaisena saamme jatkuvasti tietoa tilanteen kehittymisestä. Mikäli näyttää siltä, että verkosto ei valmistu ajallaan, pyydämme ensin selvitystä asiasta. Jatkotoimia harkitaan tilanteen mukaan. Järeisiin hallinnollisiin keinoihin tuskin turvaudutaan alkuvaiheessa, Aunola sanoo.
Kesällä 2014 voimaan tullut pakkausasetus jätti kierrätysverkoston rakentamiselle aikaa alle puolitoista vuotta.
– Kieltämättä aikataulu on hyvin tiukka. Toki jonkinlainen käsitys verkostolle asetettavista vaatimuksista oli olemassa jo hieman aiemmin.

Muutettu tuottajan määritelmä

Huhtikuun 2015 loppuun asti yritys, joka omisti pakatun tuotteen sen maahantuontihetkellä, oli tuottajavastuussa. Siihen asti tuottajavastuullinen maahantuoja pystyi olemaan myös ulkomaille rekisteröitynyt yritys.
Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemän linjauksen mukaan pakkausten tuottajavastuuseen liittyvää tuottajan määritelmää kuitenkin muutettiin 1.5.2015. Nyt tuottajavastuullisiksi yrityksiksi katsotaan vähintään yhden miljoonan liikevaihtoon yltävät suomalaiset yritykset, joilla on suomalainen Y-tunnus ja vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa, ja jotka joko pakkaavat tuotteita Suomessa tai tuovat ulkomailla pakattuja tuotteita.
Ulkomainen yritys on tuottajavastuussa vain silloin, kun se täyttää kaikki nämä ehdot. Muussa tapauksessa suomalainen yritys on tuottajavastuussa myös tällaiselta ulkomaisilta yrityksiltä ostamiensa tuotteiden pakkauksista.
Taustana uusi jätelaki
Miksi tuottajan määritelmää muutettiin siten, että ulkomaisten yritysten tuottajavastuu siirrettiin suomalaisille ostaja-
yrityksille?
– Pääosin tuottajavastuuvelvoitteista huolehtivat aiemminkin suomalaiset yritykset. Tuottajan määritelmän muutos perustuu uuteen jätelakiin. Lain mukaan tuottajayhteisöön voi kuulua vain tuottajia, ei muita yrityksiä. Valvovan viranomaisen toimia ei voida ulottaa ulkomaisiin yrityksiin, joilla ei ole toimintaa Suomessa, Aunola selittää.
Aunolan mukaan tilanne ei muutu entisestä sikäli, että kaikkien maahantuotavien pakkausten osalta tuottajavastuuvelvoitteista tulee huolehtia vastaavasti kuin aiemminkin.
– Nyt vain on määritelty, että vastuu Suomeen tuotavista tuotteista yritysten välisessä kaupassa on selkeästi suomalaisella yrityksellä. Voisi ajatella, että mikäli aiemmin ulkomainen yritys on vastannut kierrätysmaksuista Suomeen, se on lisännyt nämä kustannukset tuotteiden hintaan.

Verkkokaupassa haasteita

– Etämyynti ulkomailta suoraan kuluttajille on ongelmallista lähes kaikkien tuottajavastuun alaisten tuotteiden osalta. Esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ja akkuja tilataan paljon ulkomailta, ja niiden jätehuolto jää suomalaisten yritysten hoidettavaksi. Tähän asiaan on vaikea puuttua yksin Suomen lainsäädännöllä.
Ensimmäinen askel ongelman ratkaisemiseksi on Aunolan mukaan otettu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta, kun EU:n tasolla on säädelty ulkomaisen etämyyjän tuottajavastuuta.
– Nähtäväksi jää, laajeneeko käytäntö myös pakkauksiin.
Aikooko Pirkanmaan ELY-keskus tehdä valvontaoperaatioita tuottajavastuun vapaamatkustajille?
– Viime aikoina pääpaino valvonnassa on ollut uuden lainsäädännön toimeenpanossa. Ensi vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa laajamittaisempi vapaamatkustajakampanja pakkausten osalta. Lähestymme mahdollisia vapaamatkustajia kirjeitse ja kehotamme heitä hoitamaan velvoitteensa kuntoon. 

 

Uusi tuottajan määritelmä

1.5.2015 lähtien tuottajaksi katsotaan seuraavat ehdot täyttävä yritys:
• Yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sillä on vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa.
• Yrityksen liikevaihto Suomessa on vähintään
1 miljoona euroa tai enemmän.
• Yritys pakkaa Suomessa tuotteita tai maahantuo pakattuja tuotteita Suomen markkinoille.
• Ulkomainen yritys tai sen sivuliike, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriin, on tuottajavastuussa, kun kaikki yllä mainitut ehdot täyttyvät. Suomalainen yritys on tuottajavastuussa myös niiden tuotteiden pakkauksista, jotka se ostaa ulkomaiselta yritykseltä, joka ei täytä kaikkia edellä mainittuja ehtoja.

Teksti Leena Koskenlaakso, kuva Harri Joensuu