Näkökulma 26.4.2012

Toimitusjohtajalta, Pyr Info 1/12

Kuluttajia palvelevan käytet­tyjen pakkausten vastaanottopisteverkoston pitää olla toiminnassa 1.5.2014. Useat kunnat ovat kiiruhtaneet antamaan jätehuoltomääräyksiä, ja niihin on pakkausalan tuottajayhteisöiltä pyydetty lausuntoja. Osasyynä on pakkausten kiinteistökeräys.

Jos tuottajayhteisöt – hyötykäyttölukuja­ parantaakseen – ryhtyvät keräämään pak­kauksia myös kiinteistöiltä, palvelun on oltava pakattuja tuotteita markkinoille toimittavien yritysten eli tuottajien maksamaa. Sitä vastoin, jos kunta hoitaa keräyksen tai jos kiinteistö itse tilaa kuljetukset valitsemaltaan toimijalta, kustannukset voidaan laskuttaa kiinteistöltä.

Uusi jätelaki määrää kuitenkin että: ”käytöstä poistetut tuotteet on toimitettava tuottajan järjestämään jätehuoltoon”, joten sekä kunnilta että yksityisiltä toimijoilta edellyte­tään yhteistyötä tuottajayhteisöjen kanssa. Toistaiseksi jätelain asetusten valmistelu ja tuottajayhteisöjen suunnitelmat ovat vielä kes­ken. Käynnissä oleva ekopistepilotti on yksi tapa hankkia tietoa päätösten tekemiseen.

Pakkauskartongin erilliskeräys kiinteistöiltä toimii jo nyt hyvin esimerkiksi pää­kau­punkiseudulla. Toivottavasti uusilla määräyksillä ei tähän toimintaan aiheuteta häiriöi­tä. Huomioitava olisi myös se, että kierrätyksen ja muun hyötykäytön tehostaminen onnistuu vain, jos keräyspisteeseen toimitettu materiaa­li täyttää laatukriteerit.

Annukka Leppänen-Turkula