Näkökulma 18.12.2012

Toimitusjohtajalta, PYR Info 3/12

Nykyinen pakkausten hyötykäyttöjärjestelmä rakennettiin 1990-luvulla Suomen liityttyä Euroopan unioniin. Silloin elinkeinoelämä ymmärsi, että toiminta on parasta organisoida itse sen sijaan, että jättäydyttäisiin vain toteuttamaan annettuja lakeja ja määräyksiä.

Ala sopi asioista yhteisesti, ja silloisen ympäristöministerin kanssa allekirjoitettiin sopimus, jossa tehtävät sitouduttiin hoitamaan. Tuolloin perustettiin myös PYR Oy ja pakkausalan tuottajayhteisöt. Organisaatiois­ta tehtiin yleishyödyllistä toimintaa harjoittavia ja voittoa tavoittelemattomia. Lakisääteisen velvoitteen hoitaminen haluttiin tehdä pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille mahdollisimman helpoksi.

Uuden jätelain pakkausasetusta nyt valmisteltaessa on hyvä tarkastella toimintamallia uudelleen. Olisiko ehkä yhden jättimäisen tuottajayhteisön luominen pakkausalalle järkevää, vai onko parempi vahvistaa nykyisten toimintaa? Selvää on, että ilman tuottajayhteisöjä ja alan yhteistyötä asiat eivät jatkossakaan hoidu.

PYR Oy:n hallitus päätti teettää selvityksiä toiminnan kehittämiseksi, ja sen vuoksi perustettiin pakkausalan suunnittelutyöryhmä. Sen tavoitteena on saada aikaan ehdotus toimintamallista, joka vastaa jätelain vaatimuksiin ja joka on ympäristön, pakkaajien ja alan toimijoiden kannalta tehokas ja järkevä.

Annukka Leppänen-Turkula