Näkökulma 5.9.2012

Toimitusjohtajalta, PYR Info 2/12

Pakattuja tuotteita markkinoille­ saattavat yritykset ovat 1998 läh­tien vastanneet siitä, että käytetyille pakkauk­sille asetetut kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteet saavutetaan. Vappuna voimaan astunut uusi jätelaki laajensi tuottajavastuuta ja asettaa tulevaisuudessa yritykset jätehuoltovastuuseen tuotteiden mukana Suomen markkinoille saattamistaan pakkauksista. PYR Oy ja pakkausalan tuottajayhteisöt toimivat toistaiseksi aiempien pakkausasetusten mukaisesti. Tässä muutosvaiheessa on kuitenkin hyvä tarkastella järjestelmän toimintaa puolueettomasti ja avoimesti sekä katsoa, voidaanko toimintoja entisestään tehostaa.

Uusi pakkausasetus on valmisteilla, ja alan tulee esittää omat suunnitelmansa piakkoin. Ympäristöministeriö järjestää marraskuussa työpajan valmistelemaan asetusta, ja alan pitää antaa mahdolliset ehdotukset riittävän ajoissa ennen sitä.

Työpajassa käsiteltäneen muun muassa paria ympäristöministeriön valmistelemaa vaihtoehtoa vastaanottoverkostomääräyksistä. Tilanne on sikäli ongelmallinen, että varsinaiset päätökset voidaan tehdä vasta, kun asetus on hyväksytty. Ympäristöministeriön aikataulun mukaan pakkausasetus hyväksyttäisiin syksyllä 2013 ja se astuisi voimaan toukokuussa 2014, yhdessä muiden pakkaussäännösten kanssa. Onneksi kuitenkin asetuksen valmistelun yhteydessä luonnoksista selviää missä mennään, ja asioista voidaan neuvotella viranomaisten kanssa.

Annukka Leppänen-Turkula