Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 23.4.2019

Tervetuloa verkkolehden pariin

Kysyimme viime vuonna asiakkailtamme, missä muodossa he haluaisivat Rinki-lehden saada.

Moni toivoi verkkolehteä. Päädyimme tekemään uudistuksen, ja nyt verkkolehti on tosiasia.

Uuden verkkolehden ensimmäisissä artikkeleissa käsittelemme muun muassa lainsäädännön muutosta. Kerromme, kuinka direktiivimuutosten takia tehtävät jätelain ja pakkausjäteasetuksen päivitykset etenevät.

Asia on olennaisen tärkeä, koska kiristyneet kierrätystavoitteet ja uudet, kaikille EU:n jäsenmaille pakolliset tuottajavastuun minimivaatimukset ovat lisäämässä kaupan ja teollisuuden vastuita. Pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen kasvavat vastuut tarkoittavat väistämättä myös kasvavia kustannuksia. Pakkaustuottajista ollaan tekemässä merkittävää kotien jätehuollon toteuttajaa. Ja suunta on sama koko EU:ssa.

Rinki, sen omistajat ja pakkausalan materiaalikohtaiset tuottajayhteisöt ovat mukana lainsäädännön muutostyössä. Keskeisin tavoitteemme on edistää lainsäädäntöä, joka mahdollistaa vastuullisen ja kustannustehokkaan kierrätyksen järjestämisen. Usein etuajassa saavutetut pakkausten kierrätystavoitteet osoittavat, että yritykset kyllä kantavat vastuunsa ilman yksityiskohtaista sääntelyäkin. Jos ja kun tuottajavastuu laajenee, vastuutahojen tulee saada päättää keinot ja tekniikka kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Rinki ja Rinki-verkkolehti ovat olemassa vain asiakkaitaan varten. Rinki ei ole omistajilleen keino tehdä rahaa, vaan tapa palvella kaupan ja teollisuuden yrityksiä järjestämällä niille mahdollisuus lakisääteisen pakkausten tuottajavastuun hoitamiseen joustavasti, tehokkaasti ja volyymiedut hyödyntäen. Haluamme, että Rinki-verkkolehdestä asiakkaamme voivat lukea, mihin pakkausten tuottajavastuu on menossa ja mitä se yrityksille tarkoittaa.

Kiinnostaako tuottajavastuun toteutus muissa EU-maissa, muiden yritysten best practise -ratkaisut vai se, mihin tuottajavastuusta laskutetut eurot käytetään? Kaikki juttuehdotukset ja palaute uudesta julkaisusta ovat meille tervetulleita! Palautetta ja juttuehdotuksia voi lähettää info@rinkiin.fi.

Kevätterveisin,

Juha-Heikki