Näkökulma 7.12.2016

Tehokasta tuottajavastuuta

Kuluttajapakkausten keräys on saatu nopeassa ajassa pakkausasetuksen vaatimusten tasolle, mistä Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kiittää kaikkia työhön osallistuneita.

Noin 4 200 pakkauksista tuottajavastuussa olevaa yritystä on liittynyt Ringin kautta tuottajayhteisöihin. Yhteistyössä on voimaa, erityisesti, kun tuottajille asetetut vaatimukset ja siten myös kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet.

Me Ringissä olemme tehneet parin ­viime vuoden aikana erittäin tiivistä yhteistyötä pakkausalan viiden tuottajayhteisön kanssa. Yhteistyön tuloksena meillä on lainsäädännön vaatimukset täyttävä kuluttajapakkausten keräysjärjestelmä, jonka toimintaa kehitetään jatkossa systemaat­tisesti. Pakkausjätteiden lajittelu ei ole ­romahtanut eivätkä kierrätysasteet ole ­laskeneet, kuten jotkut uskoivat käyvän. Kerätyt pakkaukset myös kierrätetään ­uusiksi tuotteiksi, mikä on edellytys koko toiminnan järkevyydelle.

Samaan aikaan EU:n komissio on ­valmistellut kiertotalouspakettia, joka ­hyväksyttäneen ensi vuonna. Rinki ja sen omistajat ovat tehneet aktiivista vaikuttamistyötä, jotta Suomen kannalta tärkeät asiat tulisivat huomioiduiksi uusissa säädöksissä. Keskeinen vaikuttamisen kohde on ollut pakkausten uudelleenkäytön ­huomioon ottaminen kierrätystavoitteisiin pääsyä arvioitaessa. Suomessa uudelleenkäyttö on hyvin järjestetty ja olemme harvoja maita, joissa uudelleenkäytetyt pakkausmäärät myös tilastoidaan.

Tuottajavastuu on EU:ssa katsottu ­hyväksi ohjauskeinoksi. Kiertotalouspaketin myötä tuottajille asetettavat vastuut uhkaavat kasvaa entisestään. Tämä lisää painetta nykyisen toimintamallimme tehokkuuden arviointiin. ETL (Elintarvike­-
teollisuusliitto ry), PTY (Päivittäistavarakauppa ry), Kaupan liitto ja RaSi (Rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys) ovat käynnistäneet tätä varten selvitystyön, joka valmistuu ensi vuoden alussa. Nykyinen materiaalikohtainen malli on synnytetty 1990-luvulla, jolloin tuottajien vastuu oli huomattavasti nykyistä suppeampi. Tuon mallin mukaisesti tuottajien kasvanutta vastuuta (kuluttajapakkausten keräyksen ja kierrätyksen operatiivinen kokonaisuus) järjestää kuusi kaupan ja teollisuuden omistamaa, pientä organi­saatiota. On oikea aika arvioida nykyisen organisoitumistavan kehittämistarpeita.

Olemme saaneet lyhyessä ajassa paljon aikaiseksi ja kuluttajapakkausten keräys täyttää pakkausasetuksen vaatimukset. Suuri kiitos kaikille Ringin yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle, joka venyi kiitettävästi tiukkojen aikataulujen puristuksessa. Edessä on paljon kehitystyötä, jonka myötä rakennamme yhdessä suomalaista kiertotaloutta!

Juha-Heikki Tanskasen kuva: Pekka Kiirala