Sähköä ja lämpöä jätteestä

Elokuussa käynnistynyt laitoksen generaattori tuottaa 13 megawatin sähkötehon. Laitos polttaa tunnissa noin 20 tonnia jätettä eli kolme kodin jätepussia sekunnissa.

– Tekniikkana on arinapoltto, joka sietää melko hyvin jätteen kosteuden, lämpöarvon ja tuhkapitoisuuden vaihtelua. Höyry on 400-asteista ja paine 40 baria, kertoo Westenergy Oy Ab:n toimitusjohtaja Jan Teir.

Lajitteluun ja kuljetuksiin huomiota

Toiminta on Teirin mukaan lähtenyt käyntiin odotusten mukaan. Jätteiden lajittelussa on kuitenkin vielä kehitettävää.

– Meille tulee välillä kuormien mukana autojen starttimoottoreita ja muuta isoa metalliromua. Selvitämme, mistä on kyse. Metalli saadaan kyllä pohjatuhkasta talteen, mutta eihän tuollaisessa järkeä ole, Teir kummastelee.

Keräämisessä on ollut muutenkin välillä hankaluutta, kun jotkut autokuskit ovat kipanneet asukkaiden lajittelemat jakeet samaan kuormaan.

– Kun asukkaat näkevät tällaista, niin monella lajittelu loppuu siihen. Käytäntöjen on oltava selvät ja uskottavat koko ketjussa.

Teir uskoo, että laitoksen toiminta pikemminkin rohkaisee tarkkaan lajitteluun, kunhan tällaiset ongelmat saadaan korjatuiksi.

– Tutkimusten mukaan jätteiden kierrätys tehostuu entisestään, kun kierrätyskelvottomat jätteet voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Olennaista on, että laadukas kierrätykseen kelpaava materiaali saadaan talteen jo syntypaikalla. Kun esimerkiksi likainen tai kastunut kartonki toimitetaan polttoon, keräyskartongin puhtausaste paranee.

Pitkä käyttöikä

Jätteet poltetaan yli tuhannen asteen kuumuudessa, jolloin heikkolaatuinenkin jäte palaa puhtaasti. Savukaasut puhdistetaan useassa vaiheessa, jolloin haitallisia yhdisteitä syntyy hyvin vähän. Epäpuhtaudet sidotaan kalkin ja aktiivihiilen avulla ja suodatetaan pois tekstiilisuodattimessa. Savukaasujen puhdistusjäte ja kattilatuhka loppusijoitetaan kaatopaikalle.

Westenergyn toiminta-alueella on viitisenkymmentä Länsi-Suomen kuntaa. Laitos on mitoitettu 150 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.

– Arvio perustuu 2007 tehtyihin laskelmiin ja kolmen prosentin talouskasvuun. Talouden hitaammalla nykyvauhdilla jätteiden määrä kasvaa maltillisesti, joten ilmeisesti pärjäämme tällä kapasiteetilla parikymmentä vuotta. Alkujaan tavoite oli kymmenen vuotta.

Hankkeesta ei valituksia

Polttolaitoshankkeet herättävät yleensä vilkasta keskustelua, usein myös vastustusta. Teirin mukaan Westenergyn hanke eteni vaivattomasti.

– Meillä oli ympäristövaikutuksia arvioimassa parinkymmenen hengen työryhmä: rajanaapureita, jakokunnan ja kunnan edustajia sekä viranomaisia. Pidimme neljä yleisötilaisuutta, joissa kaikkia kuultiin. Yhtään valitusta ei tullut.

Laitos perustettiin keskelle korpea vanhan kaatopaikan viereen. Teir uskoo, että tällä oli vaikutusta.

– Yksi naapuri sanoi, että ei kai tilanne ainakaan voi huonommaksi muuttua. Monille on ollut myös mieluisa ajatus, että jätteiden poltto vähentää öljyn ja kivihiilen käyttöä. Hyvä puoli on sekin, että polttolaitosten tiukasti valvotut päästöt ovat pienemmät kuin tavallisten tehdaslaitosten, Teir muistuttaa.