Rinki selvittää: Suomeen kaksi kilpailevaa tuottajayhteisöä – mikä muuttuu?

Tuottajavastuullinen yritys voi olla rauhallisin mielin meneillään olevassa muutosprosessissa. Rinki pitää yritykset ajan tasalla tarvittavista toimenpiteistä.

Teksti Rinki

Kuva Mikko Hirvonen

Suomeen on syntymässä kaksi kilpailevaa pakkausten tuottajayhteisöä: Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy. Organisaatiot odottavat parhaillaan viranomaiselta hyväksyntää tuottajayhteisöstatuksesta. Viranomainen hyväksyy organisaatiot tuottajayhteisörekisteriin, mikäli ne täyttävät tuottajayhteisöille asetetut kriteerit. Käsittelyn valmistuminen riippuu viranomaisen aikatauluista.

Mitä kilpailu tarkoittaa tuottajavastuulliselle yritykselle?

Tuottajavastuullinen yritys voi jatkossa valita kumman tuottajayhteisön asiakkaana se haluaa olla. Tämänhetkisen tiedon mukaan tuottajayhteisöjen nykyiset asiakkaat voivat halutessaan myös jatkaa kahden tuottajayhteisön asiakkaana: muovipakkausten osalta Suomen Uusiomuovin ja muiden pakkausmateriaalien osalta Suomen Pakkaustuottajien.

Toistaiseksi tuottajavastuullisen yrityksen ei tarvitse tehdä mitään. Yritykset voivat olla huoletta. Tuottajavastuuvelvoitteista huolehditaan myös muutosprosessissa.

Tuottajavastuullisen yrityksen asiakassopimus siirtyy automaattisesti sellaisenaan Suomen Pakkaustuottajat Oy:lle neljän pakkausmateriaalin (lasi, metalli, puu ja kuitu) osalta. Vastaavasti muovipakkausten osalta asiakassopimus jatkuu automaattisesti osalta Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa.

Ainakin toistaiseksi pakkaustuottajien vuosi-ilmoitukset, asiakaspalvelu, laskutus ja kaikki muu yhteydenpito hoidetaan Ringin kautta aivan kuten ennenkin.

Tuottajavastuullisen yrityksen ei tarvitse vielä tehdä mitään.

Mitä jos haluan irtisanoutua?

Suomen Pakkaustuottajat ja Suomen Uusiomuovi voivat hoitaa kaikkien materiaalien tuottajavastuupalvelut aikaisintaan saatuaan viranomaisen hyväksynnän. Sen jälkeen yrityksillä on mahdollisuus tehdä niiden kanssa sopimus ja siirtää kaikkien pakkausten tuottajavastuu yhden tuottajayhteisön hoidettavaksi.

Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää nykyisen sopimuksen irtisanomista. Jos sopimuksen irtisanoo kesäkuun loppuun mennessä, se päättyy vuoden lopussa. Nykyiset asiakassopimukset ovat siis voimassa vähintään vuoden 2023 loppuun.

Rinki informoi yrityksiä

Rinki tiedottaa kaikille tuottajavastuullisille yrityksille prosessin etenemisestä syksyn 2022 aikana. Rinki neuvoo, tarvitaanko yrityksiltä erityisiä toimia, mitkä ovat vaihtoehdot, kierrätysmaksut ja toimenpiteiden aikataulu.

Materiaalikohtaisten tuottajayhteisöjen uudelleenorganisoituminen ja uusi kilpailutilanne eivät vaikuta pakkausten tuottajavastuullisen yrityksen lakisääteisiin velvoitteisiin. Ne säilyvät ennallaan.