Rinki kysyy raportoinnista: Kuinka sujui vuoden 2021 pakkaustietojen raportointi?

3200 lomaketta, 5 rinkiläistä ja muutama kuukausi aikaa. Vuoden 2021 pakkaustietojen raportointi on pian maalissa. Kysyimme Ringin yritysasiakastiimiltä, miten urakka meni.

Teksti Inka Hyytiäinen

Vuoden 2021 pakkaustietojen raportointiurakka on saatu pääosin päätökseen. Tänä vuonna raportointikierros onnistui Ringin yritysasiakastiimin mukaan sujuvasti.

”Vuoden 2020 raportointilomakkeelle tuli viime vuonna paljon muutoksia lainsäädännön uudistuksen vuoksi. Tämä raportointivaatimusten kasvu oli suurin haaste asiakasyrityksille ja näkyi vuosi sitten pakkaustietoja raportoitaessa”, arvioi Ringin asiantuntija Harri Sihvonen.

Tänä vuonna raportointilomake pysyi samana kuin vuotta aiemmin.

”Vaikuttaa siltä, että yritykset ovat ehtineet valmistautua tietojenkeruuseen aiempaa vuotta paremmin ja saaneet kerättyä pakkaustiedot kattavammin uusien vaatimusten mukaisesti. Sen ansiosta raportointi meni tänä vuonna aiempaa sujuvammin. Se on hienoa sekä asiakasyrityksille että meille Ringissä”, Sihvonen kertoo.

”Osittainen syy sille, että raportointi meni sujuvammin on luultavasti siinä, että tänä vuonna yritykset ovat saaneet jopa hermostumiseen asti meiltä muistutuskirjeitä raportoinnista. Pidimme lisäksi marraskuussa koulutustilaisuuden raportoinnista ja tuotimme raportoinnin avuksi ohjevideoita. Tavoitteenamme on tehdä raportoinnista mahdollisimman helppoa ja yritämme jatkossakin keksiä uusia tapoja auttaa yrityksiä sen kanssa”, sanoo Sihvonen.

87 prosenttia raportointilomakkeista palautettiin ajoissa

Raportointilomake vuoden 2021 pakkaustiedoille avattiin tammikuun alussa. Yhteensä raportointilomakkeita palautettiin noin 3200. Kaiken kaikkiaan Rinkiin kuuluu yli 4600 tuottajavastuullista yritystä. Konsernit ja ketjuorganisaatiot voivat raportoida yhdellä lomakkeella usean organisaatioon kuuluvan yrityksen tiedot.

Suurin osa lomakkeista palautettiin helmikuun kahden viimeisen viikon aikana. Kaiken kaikkiaan 87 prosenttia lomakkeista palautettiin tänä vuonna ajallaan. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 81 prosenttia.

Raportointivastuu on yrityksellä, joka omistaa pakattavan tuotteen sen pakkaushetkellä.

Toisinaan epäselvyyksiä raportoinnissa on aiheuttanut se, kenen vastuulla jonkin pakkauksen raportointi on. Raportointivastuu on yrityksellä, joka omistaa pakattavan tuotteen sen pakkaushetkellä. Tähän liittyvät epäselvyydet ovat aiheuttaneet raportoinnissa jonkin verran päällekkäisyyksiä, jotka on pitänyt korjata jälkikäteen.

Kauanko raportoinnin tuloksia pitää vielä odottaa?

Rinki raportoi asiakasyritysten pakkaustiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle kesäkuun loppuun mennessä. Sitä ennen pakkaustietoja jumpataan kuntoon vielä viimeisten asiakkaiden kanssa.

Sihvonen kiittelee kaikkia pakkaustietonsa ajoissa palauttaneita. Sen ansiosta Rinki pystyy kokoamaan ja raportoimaan tilastot ajoissa viranomaisille.

Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa ja julkaisee Suomen viralliset kierrätysasteet. Ringin ja tuottajayhteisöjen toimittamien tietojen lisäksi niissä on mukana muun muassa panttijärjestelmään kuuluvat juomapakkaukset. Ringin tavoitteena on julkaista syksyllä katsaus vuoden 2021 pantittomien pakkausten kierrätyksestä.

”Vuosi 2020 oli poikkeusvuosi koronan vuoksi, minkä seurauksena markkinoille saatettu pakkausmäärä kasvoi merkittävästi. Nyt näyttää siltä, että vuonna 2021 määrät pysyivät melko samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ”, Sihvonen arvioi.