Ringin vuosi 2018: kohti uusia kierrätys­tavoitteita

Vuosikertomuksessa kerromme vuoden 2018 tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä, saavutuksista ja avainluvuista sekä vuoden 2017 pakkaustilastoista. Ringin katsaus vuoteen 2018 on luettavissa kokonaan verkkosivustoltamme: rinkiin.fi/vuosikertomus.

Pakkausten kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteet yli 60 prosentissa

Tuoreimmat vuoden 2017 pakkaustilastot kertovat, että kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteet ovat pysyneet Suomessa edellisvuoden tasolla. EU:n tiukentuviin vaatimuksiin on kuitenkin entistä haastavampaa vastata tulevaisuudessa.

Vuonna 2017 pakkausjätteen kokonaiskierrätysaste Suomessa oli edellisvuoden tapaan 65 prosenttia. Myös uudelleenkäyttöaste pysyi vuoden 2016 tasolla, 61 prosentissa.

Suomi saavutti vuonna 2017 kaikki voimassa olevat EU:n materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Myös kansalliset tavoitteet saavutettiin puupakkauksia lukuun ottamatta. Puupakkauksille on Suomessa niukasti kierrätysvaihtoehtoja, koska neitseellistä raaka-ainetta on runsaasti saatavilla.

Kierrätysaste 2017 (%) Tavoite (%)
Yhteensä Pantiton Pantil­linen EU-2008 Kansallinen 2016 pantiton Kansallinen 2016 pantillinen
Lasipakkaukset 92 96 90 60 27 90
Muovipakkaukset 27 18 91 22,5 16 90
Kuitupakkaukset 116 116 60 80
Metallipakkaukset 88 78 105 50 75 90
Puupakkaukset 15 15 15 17

 

Pakkausten kokonaiskäyttö oli 1,90 miljoonaa tonnia, josta uudelleenkäyttöä oli 1,15 Mt ja markkinoille saatettuja uusia pakkauksia 0,74 Mt. Kaikkien pakkausmateriaalien kierrätetyt määrät kasvoivat, eniten kuitupakkausten. Myös pakkausten uudelleenkäyttömäärä kasvoi, mikä vähentää Suomessa syntyvän pakkausjätteen määrää. Metallisia, puisia ja muovisia kuljetuspakkauksia käytetään erityisen paljon uudelleen.

 

EU:n kiertotalouspaketti hyväksyttiin – jätelaki uudistuu

Kesällä 2018 hyväksyttiin EU:n kiertotalouspakettiin kuuluvat uudistukset jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiiveihin, jotka kiristävät kierrätystavoitteita ja lisäävät pakkaustuottajien vastuuta. Suomessa on valmisteilla uusi jätelaki, joka tulee voimaan kesällä 2020. Lakiuudistus tähtää siihen, että jätteiden kierrätysaste nousee nykyisestä tuntuvasti.

Ringin omistajien ja tuottajayhteisöjen kanssa on pyritty vaikuttamaan jätelainsäädännän kehittämiseen siten, että pakkaustuottajat pystyvät vastedeskin hoitamaan vastuunsa tehokkaasti.

Pakkauskeräysverkosto kasvoi ja kehittyi

Vuosi 2018 oli Rinki-ekopisteverkoston kolmas toimintavuosi. Rinki kehitti ekopisteverkostoaan ja panosti muun muassa astiapunnituksiin, joista saadun datan avulla logistiikkaa tehostui ja laatua saatiin parannettua.

Myönteinen kehitys jatkui myös materiaalikertymissä, jotka ovat kasvaneet joka vuosi. Kertymien kasvuun on vaikuttanut muun muassa Rinki-ekopisteiden sijoittelu, johon kuluttajat ovat Ringin teettämän tutkimuksen mukaan tyytyväisiä.

Ringin katsaus vuoteen 2018 on luettavissa kokonaan verkkosivustoltamme: rinkiin.fi/vuosikertomus