Ringin kuluttajakampanja 2021 näkyi ja kuului ympäri Suomen

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kampanjoi keväällä 2021 lajittelun helppoudesta, materiaalien puhtaudesta, ekopisteiden siisteydestä ja tuottajavastuullisten yritysten roolista pakkausten kierrätyksessä. Kampanjan tuloksena kuluttajien ymmärrys tuottajavastuusta kasvoi ja lajitteluinto lisääntyi.

Teksti Heli Satuli ja Taru Erma

Kuvat Rinki

Pakkausten kierrätys on yhteispeliä

Ringin kampanjan tavoitteena oli viestiä kuluttajille, että pakkausten lajittelu ja kierrätys ovat tärkeä osa sekä kuluttamista että tuottamista. Suomessa tuotteita pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset vastaavat pakkausten kierrätyksestä ja sen kustannuksista. Kuluttajien tehtävänä on puolestaan palauttaa tyhjät pakkauksensa keräykseen – joko oman taloyhtiön keräysastioihin tai lähimpään Rinki-ekopisteeseen. Kampanja muistutti myös kierrätysmateriaalin laadun ja puhtauden tärkeydestä sekä Rinki-pisteiden siisteydestä. Kampanjan tavoitteet kiteytyivät lausahdukseen ”Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää”.

Kampanjatutkimuksen* tulosten mukaan kampanjalla onnistuttiin viestimään oikeista asioista selkeästi ja kampanja vaikutti myönteisesti kuluttajien mielikuviin tuottajavastuullisista yrityksistä. Jopa kahdeksan kymmenestä vastaajasta (81 %) koki mainonnan selventäneen tuottajavastuuta ja yritysten roolia pakkauskierrätyksessä. Yli puolet (61 %) vastaajista kertoi, että kampanja selvensi pakkausten lajittelua ja sen merkitystä ympäristölle.

Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää -kampanja pähkinänkuoressa

  • Kampanja-aika: 18.3.-30.5.2021
  • Kohderyhmä: kaikki suomalaiset kuluttajat
  • Kampanjamateriaalit: 6 filmiä, 5 radiospottia, 47 kuvaa, kampanjasivu Ringin verkkosivuilla, valtakunnallinen lehdistötiedote ja materiaalipaketti sidosryhmille

Kampanja informoi ja innosti lajittelemaan

Kampanjalla oli positiivinen vaikutus ihmisten lajitteluintoon. Kampanjan lajitteluviestin muisti tutkimuksen mukaan lähes seitsemän kymmenestä vastaajasta (65 %).  Vastaajat myös kertoivat kampanjan kannustaneen heitä lajittelemaan jätteensä jatkossa aktiivisemmin (64 % vastaajista). Lisäksi melkein joka neljäs vastaaja kertoi mainonnan aktivoineen heitä käymään rinkiin.fi -verkkosivulla. Tulosten mukaan kuluttajat saivat mainonnasta uutta tietoa lajittelusta, kierrätyksestä ja yritysten tuottajavastuusta. Kampanjan kerrottiinkin selkiyttäneen pakkauslajittelun eri rooleja.

Kokonaistavoittavuus jätti parantamisen varaa

Kampanjan modernin retro ulkoasu keräsi kuluttajilta kiitosta. Kampanjassa käytetyistä medioista kuluttajille mieluisimpia olivat radiomainonnan spotit, joista ilmoitti pitävänsä lähes 60 % vastaajista. Enemmistö vastaajista piti myös some- ja videomainonnasta.  Kampanjan huomioarvo jäi kuitenkin matalaksi, sillä vain 12 % vastaajista muisti spontaanisti nähneensä Ringin mainontaa viime aikoina.

”Suurempi valtakunnallinen huomioarvo vaatisi pirstaleisessa mediakentässä isompia rahallisia panostuksia ja lisää toistoa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että kuluttajat tykkäsivät kampanjailmeestä ja viestien sisällöstä. Tällaiselle kampanjalle on selvästi tilausta. Tulosten pohjalta on hyvä suunnitella jatkoa,” toteaa Ringin viestintäpäällikkö Heli Satuli.

Tutustu kampanjasivuun: Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää

*Kuulas Helsingin toteuttamaan kyselyyn vastasi 400 18–64-vuotiasta kuluttajaa ympäri Suomen.

Kampanjatutkimuksen tuloksissa korostui mainonnan selkeys ja positiivinen erottuvuus muista mainostajista.

 

Tässä onnistuttiin:

  • Kampanjan ulkoasu keräsi kiitosta. Samoin kampanjan viestit koettiin selkeäksi ja aihe kiinnostavaksi.
  • 81 % vastaajista kertoi, että kampanja oli selventänyt yritysten roolia pakkauskierrätyksen tuottajavastuusta.
  • Enemmän kuin 2/3 ilmoitti kampanjan ansiosta lajittelevansa pakkausjätteensä jatkossa aktiivisemmin.
  • Kampanjan perusteella 61 % vastaajista kertoi, että kampanja on selventänyt myös pakkausten lajittelua ja kierrätystä sekä merkitystä ympäristölle.
  • 85 % vastaajista oli muodostunut melko tai erittäin myönteinen kuva tuottajavastuullisista yrityksistä.

Tämä vaatii kehittämistä:

  • Kampanjan huomioarvo jäi matalaksi. Vain 12 % muisti nähneensä mainoksia, kokonaishuomioarvo oli 17 %. Nuorista tavoitettiin kuitenkin joka neljäs.