Rautainen ote metallipakkauksiin

Mepak-Kierrätyksen uusi toimitusjohtaja Satu Estakari ei kavahda EU:n kunnianhimoisia kierrätystavoitteita. Pitkä ura kunnallisen jätehuollon parissa antaa hyvän pohjan uusien haasteiden taklaamiselle.

Metallipakkausten tuottajayhteisön Mepak-Kierrätyksen ruorissa kesäkuussa aloittanutta Satu Estakaria voi hyvällä syyllä luonnehtia jätehuollon konkariksi. Kaikki sai alkunsa vuonna 1999, jolloin Estakari aloitti työt Oy Botniarosk Ab:llä. Kahdeksan kunnan perustamassa jätelaitoksessa vastuu­alueeseen kuuluivat muun muassa tiedottaminen, neuvonta ja yrityksen eko­piste­verkoston operatiiviset toiminnot.

Kipinä alalle oli kuitenkin syttynyt jo pari vuotta aikaisemmin 4H-yhdistyksen palveluksessa.

– 4H-yhdistyksessä ryhdyttiin kehittämään kierrätysajattelua nuorten kautta vuona 1997. Siitä tuli valtavan hyvää palautetta sekä nuorilta itseltään että koulujen opettajilta. Se innostus vei minutkin mukanaan, muistelee Estakari.

Botniaroskilta urapolku jatkui vastaavaa kunnallista jätehuoltoa harjoittavaan Lakeuden Etappiin, missä Estakari viihtyi yksitoista vuotta, joista viisi palveluista vastaavana palvelu- ja tuotepäällikkönä. Ympäristöteknologian insinööriksikin valmistunut Estakari on ollut tyytyväinen uravalintaansa, jota ovat vauhdittaneet 1990-luvun jätelakiuudistus sekä positiivinen suhtautuminen kierrättämiseen.

– Vuosien varrella on saatu aikaan isoja asioita. Jätteiden syntypaikkalajittelu ja kierrätys ovat tehostuneet, eikä jätettä enää kipata kaatopaikoille. Toki alueel­lisia eroja käytännön operatiivisissa toiminnoissa löytyy, mutta isoissa asiois­sa olemme valtakunnallisesti samoilla linjoilla, Estakari iloitsee.

Korkeassa kierrätysasteessa kasvuvaraa

Mepak-Kierrätys tarjoaa kuluttaja- ja yritys­metallipakkausten kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmän Suomessa sekä tuottajille että kuluttajille. Metalli­pakkaus­ten kierrätyksen organisoimisen lisäksi yritys tilastoi sekä raportoi metallipakkausten kierrätysmäärät viranomaiselle. Toisin sanoen Mepak vastaa ja toteuttaa sille tuottajavastuunsa siirtäneiden tuottajien lainsäädännön asettamia velvoitteita, mikä tarkoittaa metallipak­kausten keräystä, kierrätystä sekä jätteen vähentämistä. Toiminnalla edistetään kansallisia ja kansainvälisiä kiertotaloustavoitteita.

– Kiertotaloudesta puhuttaessa painopiste on tuotannon alkupäässä, mutta myös resurssitehokas ja vastuullinen metallipakkausten kierrätys on osa kierto­taloutta. Yhtenä Mepakin roolina onkin kehittää metallipakkausten kustannus­tehokasta kierrättämistä omille sidosryhmilleen ja näin edesauttaa niiden kierrätystoimintaa, korostaa Estakari.

Vaikka metallipakkausten kierrätys­aste pyörii jo noin 80 prosentissa, näkee uusi toimitusjohtaja siinä vielä selvää kasvupotentiaalia. Metallipakkausten kierrätys on hyvä keino parantaa mate­riaalitehokkuutta, joka on keskeisessä roolissa Suomen kilpailukyvyn kannalta.

– EU:n kierrätystavoitteet tulevat nousemaan tulevaisuudessa. Siksi keräyksen tehostaminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa on tärkeää. Meidän on myös aktiivisesti seurattava alaa sekä kansallisella että EU-tasolla, jotta voimme tehdä oikeita ratkaisuja ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden metallipakkausten hyödyntämiseksi, Estakari kuvailee

Kuka?

Satu Estakari

Syntynyt 1973 Kalajoella

Kaksi poikaa, Samuli (18 v.) ja Ilari (17 v.)

Ympäristöteknologian AMK, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013

MBA, Vaasan yliopisto – Levón-instituutti, 2018

Tiedottaja, Oy Botniarosk Ab, 1999–2006

Lakeuden Etappi Oy, 2007–2018, useita tehtäviä, palvelu- ja tuotepäällikkönä 2013–2018

Harrastukset: Hölkkä, polkujuoksu, jooga sekä kuntosali ja lukeminen

Oma motto: Ennen pitkää kaikki järjestyy.

 

26.9.2018

Teksti Ari Rytsy, kuva Roope Permanto