Tuottajavastuu 19.10.2020

Puupakkausjärjestelmä 2020: Tavoitteena puulavojen tehokas ja kestävä käyttö

Yhteisen toimialaliiton Kuormankantajat-neuvottelukunta on hyväksynyt puisten kuljetuspakkausten yhteisen toimintatavan Puupakkausjärjestelmä 2020. Toimintatavan tavoitteena on puisten kuljetuspakkausten kestävä käyttö ja hallinnointi.

Teksti Rinki

Kuva iStock

Puupakkausjärjestelmä otetaan käyttöön kuluvan vuoden aikana. Se tuottaa tietoa puupakkausten käytöstä, kierrosta ja vastuullisista toimintaperiaatteista. Järjestelmän päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella. Se huomioi ympäristölainsäädännön vaatimukset.

Kuormankantajat-neuvottelukunnassa jäseninä olevat lavayritykset sitoutuvat sopimuksella kestävien toimintatapojen edistämiseen. Lavayritysten edellytetään toteuttavan omavalvontaa ohjeiden mukaisesti sekä niitä valvotaan säännöllisillä auditoinneilla. Yritykset saavat vastuullisesta toimintatavastaan käyttöönsä Puupakkaus­järjestelmään liittyvän vastuullisuuslogon. Logon käyttöoikeus edellyttää auditointien suorittamista. Logo on suojattu tavaramerkillä.

Vastuullinen lavatoimija -logo on suojattu PRH:n tavaramerkillä, mikä luo yksinoikeuden merkin käyttöön.
http://www.ytl.fi/neuvottelukunnat/kuka/puupakkausjarjestelma

Vastuullinen toimintatapa kuormalavojen käytössä edellyttää myös muilta toimijoilta, kuten pakkaavalta teollisuudelta ja kaupalta, yhteistyötä ja sitoutumista vastuullisiin toimintatapoihin, muun muassa standardilavojen käyttöä ja huolehtimaan laadusta. Parhaimmillaan vastuulliset yritykset hankkivat lavat aina vastuullisuustavoitteisiin sitoutuneilta toimijoilta, edistävät lavojen kierrätystä mm. lavojen lajitelulla ja huolellisella säilyttämisellä sekä hoitavat tehokkaasti palautuslogistiikan.

—Isot yritykset voivat sisällyttää vastuullisuustoimiinsa ja ohjeistuksiin kuormalavojen kestävän käytön sekä edellyttää myös alihankintaketjultaan vastuullista kuljetuspakkausten käyttöä, kertoo Anssi Takala, Kuormankantajat-neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Järjestelmää hallinnoi Yhteisen toimialaliiton yhteydessä toimiva Kuormankantajat-neuvottelukunta (KUKA). Neuvottelukunta toivoo, että kaikki kuormalavatoimijat tulisivat mukaan jäseniksi KUKA-neuvottelukuntaan ja sitoutuisivat tätä kautta vastuullisuus-­
järjestelmään. Näin ala hoitaa yhteiskuntavastuunsa uusiokäytön, kierrätyksen ja laatustandardien sekä myös turvallisuusasioiden osalta. Vastuullisuustavoitteisiin sitoutuneet yritykset julkaistaan KUKA-neuvottelukunnan sivustolla.

Lisätietoa järjestelmään liittymisestä: Jouni Lind jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305 http://www.ytl.fi/neuvottelukunnat/kuka