Puulava on työn sankari

Suomessa liikkuu miljoonia puupakkauksia. Puupakkauksia on lukuisia erilaisia, samoin niihin liittyviä logistiikkajärjestelmiä.

Jykevä vakiomallinen puulava on työn sankari. Parhaimmassa tapauksessa yksi ja sama EUR- tai FIN-lava saattaa palvella jopa vuosien ajan. Se ehtii olla monen trukin ja kuorma-auton kyydissä ja viivähtää erilaisissa varastoissa.

Mutta kukaan ei jaksa tietenkään loputtomasti. Pitkän matkan varrelle mahtuu väistämättä myös likaa ja pieniä kolhuja. Trukkikuskillakaan ei voi olla aina hyvä päivä.

– Jos puulava vaurioituu, se voidaan monessa tapauksessa korjata. Kun lava tulee lopullisesti elinkaarensa päähän, siitä tehdään yleensä puuhaketta. Puuhaketta voidaan käyttää esimerkiksi kaatopaikoilla kompostoinnissa, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ala-Viikari kertoo.

Puuhake on hyvää myös energiakäytössä, mutta polttamista ei katsota kierrätykseksi.

Kertakäyttölavat yleisimpiä puupakkauksia

Puupakkauksia ovat esimerkiksi niin sanotut standardikokoiset lavat, eli EUR-lavat ja FIN-lavat. Muita ovat esimerkiksi kertakäyttölavat, joita nimestään huolimatta voidaan joskus käyttää myös moneen kertaan.

Puupakkauksiin kuuluvat myös ­esimerkiksi kaapelikelat ja monenlaiset muut puupakkaukset, kuten esimer­kiksi laatikot, tynnyrit ja rasiat.

– Eniten Suomessa käytetään kertakäyttö- ja muita puulavoja. Hyvin lähellä ovat EUR-lavat. Kolmantena tulevat FIN-lavat, Ala-Viikari kertoo.

Globalisaation myötä Euroopan ­standardin mukaiset EUR-lavat ovat yleistyneet myös Suomessa, kun taas FIN-lavojen määrä on laskenut. Toi­saalta vuokralavojen käyttö on yleis­tymässä. Niiden etu on se, että tuottajan ei tarvitse investoida omaa pääomaansa lavoihin.

Puupakkauskeskukset ohjaavat lavaliikennettä

Puupakkauskeskukset, kuten esimerkiksi Encore Kuormalavapalvelu ja ­Paperinkeräys, ostavat, myyvät ja usein myös vuokraavat lavoja.

– Autot hakevat tyhjät EUR- ja FIN-lavat, ne tarkistetaan ja lajitellaan meillä ja viedään sitten taas pakkaajille. Tavoitteenamme on tietenkin, että rekat kulkevat koko ajan mahdollisimman täytenä, Encore Kuormalavapalvelun liike­toimintapäällikkö Petteri Paananen selvittää.

Encore Kuormalavapalvelu myös ­korjaa lavoja. FIN- ja EUR-lavojen kor­jaus on luvanvaraista toimintaa. Vahinko on suuri, jos esimerkiksi lavallinen elektroniikkaa putoaa maahan väärin tehdyn korjauksen vuoksi.

Lisäksi Encore Kuormalavapalvelu vuokraa lavoja. Sen vuokrakatalogiin kuuluu muun muassa EUR-lavoja, ½-eurolavoja sekä ¼-eurolavoja. Yritys tunnetaan erityisesti päivittäistavarakauppaan tarkoitetuista vihreäksi maalatuista vuokralavoistaan.

Suomessa toimii myös yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet pelkästään vuokratoimintaan.

Lisäksi lavat saattavat kulkea suoraan kaupan ja lavoja käyttävän yrityksen ­väliä. Tällöin käytössä on yleensä niin sanottu lavavelkamalli, jossa toimituspaikasta haetaan yhtä monta lavaa kuin sinne on toimitettu, ilman tarkastuksia tai korjaamisia.

Kestävää kertakäyttöisen tilalle?

Puupakkausjätettä syntyy Suomessa ­varsin paljon. Tilastoja rumentaa ennen kaikkea kertakäyttölavojen suuri määrä.

– Markkinoille tulee vuodessa 210 000 tonnia uusia puupakkauksia. Saman verran poistuu puupakkaus­jätettä. Tästä 30 000 tonnia korjataan tai kompostoidaan, ja loppu menee energiakäyttöön, Ala-Viikari laskeskelee.

Paananen korostaa, että ympäristö­ystävällisempi ja usein myös tuottajille halvempi vaihtoehto olisi käyttää kertakäyttölavojen sijasta EUR- tai FIN-lavoja.

– Koska EUR- ja FIN-lavoilla on jälleenmyyntiarvoa, niiden käyttö voi tulla jopa edullisemmaksi kuin kertakäyttö­lavojen. Ja jos lavan vuokraa, välttyy jätteenkäsittelymaksulta, hän vinkkaa.

Puun kierrättäminen on haasteellista

Ala-Viikari huomauttaa, että Suomessa puupakkausjätteen kierrättäminen on varsin haasteellista.

– Metsämme tuottavat uutta puuta nopeampaan tahtiin kuin mitä sitä käytetään. Kun tarjolla on neitseellistä sahatavaraa, käytetyn puun markkinat ovat vaikeat.

Puuhakkeen kompostointikäyttökin on vähentynyt viime aikoina, koska jätteitä käsitellään jätelaitoksilla uusilla tavoilla.

Tavoitteena on ollut, että 15 prosenttia markkinoille tulevista uusista puupak­kauksista kierrätettäisiin. Tavoite on nousemassa 17 prosenttiin.

Tarkka raportoija voi säästää euroja

Tuottaja raportoi käyttämänsä puu­pakkaukset Ringin pakkaustietojen ­ilmoituslomakkeella vuosittain. ­Kier­rätysmaksu maksetaan markki­noille saatetusta uudesta tai maahantuodusta puupakkauksesta.

Ala-Viikari kehottaa tuottajia ­olemaan tarkkoja ja kirjaamaan käyttämänsä puupakkaukset oikeaan sarakkeeseen. Näin voi välttää sen, että ­maksaa kierrätysmaksuja aiheetta.

– Esimerkiksi vuokralavat ilmoitetaan pääsääntöisesti uudelleenkäyttö-sarakkeella, ne eivät yleensä ole markkinoille tulleita uusia puupakkauksia. Myös kertalavojen osalta kannattaa ­varmistaa uusien ja käytettyjen lavojen määrät ennen lomakkeen täyttöä.

 

Mitä puupakkauksia on olemassa?

Erilaiset puulavat:
• FIN- ja EUR-lavat, joilla on standardikoot:
FIN-lava 1 200 x 1 000 mm ja
EUR-lava 1 200 x 800 mm.
• Muut puulavat, joita ovat esimerkiksi kaikenkokoiset kertalavat, myös EUR- ja FIN -kokoiset kertalavat (ei leimatut) sekä vuokralavat (esim. Chep-lavat).

Kaapelikelat, joita käytetään erilaisten kaapelien pakkaamiseen.

Muut puupakkaukset, joita ovat muun muassa puusta tai vanerista valmistetut laatikot, kannet, kaulukset, alustat, kehikot, rasiat, tynnyrit, astiat sekä tukipuut ja välirimat.

 

 

Teksti Matti Välimäki, kuva iStockphoto