Polttoa ja putkikeräystä

Tampereen jätehuoltoon tullaan tutustumaan kauempaakin: jätteiden putkikeräys ja hyötyvoimalaitos edustavat alan kärkeä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajan Pentti Rantalan mukaan Pirkanmaalla on varsin kattava, mutta samalla tehokas keräysverkosto.

– Erityispiirre on laaja kiinteistökohtainen keräys Tampereella ja naapurikunnissa. Tätä kautta saadaan merkittävä määrä kerätystä pakkausjätteestä, ja palvelutaso on asukkaiden kannalta hyvä. Sitä kautta voidaan myös vähentää ekopisteiden määrää etenkin tiiviisti rakennetuilla alueilla, joissa ekopisteiden sijoittaminen on usein vaikeaa.

Putkikeräystä

Pirkanmaalla on perinteitä pakkausjätteiden lajittelussa ja hyötykäytössä. Lasipakkausten keräys aloitettiin Tampereella kaupungin päätöksellä jo 1990-luvun alussa, ja Pirkanmaan Jätehuolto on jatkanut sitä. Yhtiö aloitti toimintansa 1994.

– Keräyskartonki nimikkeenä kehitettiin Tampereella 1996, ja keräys alkoi samana vuonna paitsi ekopisteissä, myös asuinkiinteistöillä. Nimike otettiin pian käyttöön laajemmin koko maassa. Metallipakkausten keräys käynnistyi 1997, Rantala kertoo.

Eroon kaatopaikoista

Muutaman vuoden kuluttua pirkanmaalaisten jätteistä aletaan tehdä lämpöä ja sähköä hyötyvoimalaitoksessa. Energiahyötykäyttö monipuolistaa polttoainevalikoimaa, ja samalla päästään eroon jätteiden kaatopaikkasijoittamisesta.

Voimalaitos täydentää jätteiden materiaalikierrätystä, ja energiantuotantoon ohjataan materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet. Voimalaitos valmistuu Tampereen Tarastenjärvelle loppuvuonna 2015.


17 kuntaa

Pirkanmaan Jätehuolto Oy toimii omakustannusperiaatteella. Liikevaihto on noin 34 miljoonaa euroa, omistajakuntia on 17 ja asukkaita 420 000. Jätteitä kuljettaa 15 kuljetusyritystä yli sadalla erikokoisella urakka-alueella.

Yhtiö vastaa kuljetusten kilpailutuksesta, reitityksestä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Jätehuolto jakaantuu kunnan järjestämään yhdyskuntajätehuoltoon, tuotanto¬toiminnan jätehuoltoon sekä tuottajavastuuseen perustuvaan jätehuoltojärjestelmään.

Yhtiö huolehtii lähinnä asumis- ja niihin rinnastettavista jätteistä. Palveluja tarjotaan myös yrityksille ja laitoksille. Yhtiö järjestää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja loppusijoituksen.


Kätevää ja turvallista

Asuintiheyden ja yhdyskuntarakenteen merkitys eri materiaalien keräyksessä on mietitty tarkkaan.

– Palvelutasosta harvaan asutuimmillakin alueilla on huolehdittu. Joka kunnassa on muun muassa jäteasema, johon asukkaat voivat tuoda kaikkia jätelaatuja.

Vuoreksen asuntomessualueen putkikeräysjärjestelmää Rantala pitää merkittävänä kehitysaskelena ja ympäristötekona. Putkisto kattaa Vuoreksen kasvavan kaupunginosan 2020 mennessä.

– Jäteautoralli loppuu, eikä pihoilla tarvita jätekatoksia. Järjestelmä on hygieeninen ja turvallinen. Putkikeräyksellä on keskeinen sija tulevien asuinalueiden jätehuollossa. Myös vientipotentiaali on vahva.

teksti Ilpo Salonen | kuva Antero Tenhunen, Tampereen asuntomessut