Pakkaustietojen raportointi sujuvaa uudessa extranetissä

Tämän vuoden alussa Rinki avasi uuden kolmekielisen extranet-palvelun yritysasiakkaille. Ringin asiakaskyselyn mukaan palveluun kirjautuminen oli helppoa ja pakkaustietojen raportointi sujui hyvin.

Teksti Rinki

Uuden extranet-palvelun kautta palautettiin pakkaustietoja enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2019 pakkaustiedoista 99 prosenttia palautettiin Ringin uuden extranet-palvelun kautta, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 88 prosenttia 

Rinki kysyi yritysasiakkaiden mielipidettä uudesta extranet-palvelusta sähköpostikyselyllä maaliskuun alussa. Kysely lähetettiin kaikille, jotka olivat palauttaneet pakkaustiedot extranet-palvelun kauttaKyselyyn vastasi kaikkiaan 297 asiakasta.  

Extranetin käyttö on helppoa 

Extranetiin on nyt helpompi kirjautua. Se tapahtuu sähköpostiosoitteen ja kertakäyttöisen PIN-koodin yhdistelmällä, kun aiemmin kirjautumisessa käytettiin asiakasnumeroa ja salasanaa. 97 prosenttia kyselyyn vastanneista asiakkaista kertoi extranetiin kirjautumisen sujuneen ongelmitta. Vain kolmella prosentilla oli pieniä ongelmia kirjautumisen kanssa, mutta ne eivät olleet lopulta estäneet kirjautumistpalveluun. 

Kyselyyn vastanneista 95 prosenttia oli sitä mieltä, että pakkaustietojen raportointi oli sujuvaa extranetissä. Asiakkaat antoivat extranet-palvelun yleisarvosanaksi hyvän, vastausten keskiarvo oli 4 asteikolla 1-5. 

Kyselyyn vastanneista 95 prosenttia oli sitä mieltä, että pakkaustietojen raportointi oli sujuvaa extranetissä.

Kyselyn avoimista vastauksista selvisi, että asiakkaat olivat tyytyväisiä muun muassa siihen, että palvelussa näkee edellisen vuoden raportin. Tyytyväisiä oltiin myös siihen, että extranet huomautti, jos tämän vuoden tiedoissa oli jotain poikkeamaa verrattuna viime vuoden tietoihin.  

Moni kyselyyn vastanneista kertoi myös pakkaustietojen ilmoittamisen olevan helpompaa verrattuna aiempaan extranet-palveluun. Kehittämisehdotuksista nousi eniten esiin se, että asiakkaat haluavat usein tulostaa tai tallentaa itselleen extranetiin raportoimansa pakkaustiedot, mutta tätä ei aina onnistuttu uudessa järjestelmässä tekemään 

 On hienoa kuulla, että onnistuimme parantamaan palveluamme. Otamme myös saamamme palautteet huomioon järjestelmän jatkokehitystyössäsanoo Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola. 

Palvelussa voi päivittää tietoja ja ladata materiaalia 

Ringin extranet-palvelu on osoitteessa extranet.rinkiin.fi ja se toimii suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Palvelun kautta yritykset voivat palauttaa helposti ja nopeasti vuosittaisen pakkaustietoilmoituksensa. Ilmoituslomakkeen täyttöohjeet löytyvät myös palvelusta kaikilla kielillä. Lisäksi yritys voi ladata extranetistä asiakasetuihinsa kuuluvan Rinki-merkin ja -todistuksen sekä päivittää yritystietojaan, kuten laskutusosoitteensa. 

Palvelu uudistettiin, jotta Rinki pystyy paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja vastaamaan heidän toiveisiinsa. Extranet palvelee nyt useammalla kielellä, ja sitä voi käyttää useampi yrityksen yhteyshenkilö. Uusi extranet mahdollistaa myös monipuolisen jatkokehityksen, mistä myös asiakkaat hyötyvät parempana palveluna. 

Palvelu uudistettiin, jotta Rinki pystyy paremmin palvelemaan asiakkaitaan ja vastaamaan heidän toiveisiinsa.

– Pakkaustietokysely on muuttumassa EU:n jätedirektiivimuutosten myötä nykyistä tarkemmaksi jo ensi vuonna, minkä vuoksi tarvittiin joustavasti muokattavissa oleva palvelu. Asiakkaamme hyötyvät siitä, että uusi järjestelmä tuli tutuksi jo nyt, Peltola muistuttaa. 

Jatkossa muun muassa kaikkien useasta materiaalista valmistettujen pakkausten, esimerkiksi yhdistelmämateriaalipakkausten, materiaalit on raportoitava materiaaleittain erikseen. 

Lue lisää raportointiin tulevista muutoksista: Ennakkotieto: Pakkaustietojen raportointi muuttuu 2021