Pakkausten kierrätysmaksut 2017

Vuonna 2017 muovi­pakkausten kierrätysmaksut laskevat ja ­­
lasi- sekä teollisuus­kuitupakkausten maksut pysyvät ennallaan. ­Muiden materiaalien kierrätysmaksut ­nousevat. Ringin ­
maksut pysyvät
ennallaan.

Ringin asiakasmaksut eivät muutu vuodelle 2017,
kertoo toimitusjohtaja
Juha-Heikki Tanskanen. Vuosi sitten maksuja ­laskettiin ­15 % ja nyt ne pystytään pitämään ennallaan.

Rinki-maksuilla tuotetaan tuottajavastuun peruspalvelut kuten pakkaus­tilastointi ja asiakasyritysten neuvonta.

– Ringille olennaista on minimoida yritysten maksama pakkausten tuottajavastuun kokonaiskustannus. Tästä syystä myös kuluttajapakkausten keräyksen ja lasipakkausten kierrätyksen kustannustehokkuus ovat meille keskeisen tärkeitä tavoitteita, Tanskanen summaa.

Myös pakkausmateriaalien kierrätysmaksut on nyt määritelty. Niihin vaikuttaa muun muassa pakkausten tuottajavastuun laajeneminen vuoden 2016 alusta: tuottajien vastuulla on nyt järjestää kuluttajille päätyvien pakkausten keräys ja kierrätys, mikä oli aiemmin kuntien tehtävä.

Lisäksi jätelaki edel­lyttää tuottajayhteisöiltä toiminnan ­turvaamiseksi kuuden kuukauden ­taloudellista vakavaraisuutta, mikä ­heijastuu myös kierrätysmaksuihin.

Rinki kierratys- ja liittymismaksut

Muovin kierrätysmaksut
laskussa

Muista pakkausmateriaaleista poiketen muovin kierrätysmaksut laskevat ensi vuonna.

– Hintojen laskuun on neljä pää­syytä. Ensinnäkin olimme varautuneet etukäteen niin, että kaikissa tilanteissa voisimme vastata tuottajien puolesta lakisääteisistä velvollisuuksista. Kulut­-taja­keräys oli uutta muovi­pakkaus­­­jätteille, ja kustannukset vaikeasti ­ennakoitavissa, kertoo Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini, ja jatkaa:

– Valmistauduimme täyttämään ­lakisääteisen vakavaraisuusvelvoitteen, jonka nyt olemme saavuttaneet.

Soini muistuttaa, että pakkaus­asetuksessa määritelty ekopisteiden määrä saavutettiin heinäkuussa.

– Kerätyt määrät jäävät siis kuluvana vuonna alhaisiksi.

Toisaalta pisteisiin hankitut keräysastiat, puristimet ja etulastausastiat ovat osoittautumassa ennakoitua tehokkaimmiksi.

Soini kertoo tavoitteen olevan, että lähivuodet voidaan pitää kierrätysmaksut vakaina ja mahdollisimman hel­posti ennustettavina.

– Tämä kuitenkin edellyttää, että ­yhteiskunta ei aseta uusia velvoitteita tuottajille.
Ensi vuonna on tarkoitus saada ­kuluttajat käyttämään muovipakkausten kierrätysmahdollisuutta laajasti.

– Kiitos kaikille verkoston nykyisille käyttäjille siitä, että laatuohjeistusta on noudatettu hyvin. Ekokemin muovi­jalostamolla on saatu valmistettua ­laadukasta uusiogranulaattia toimitet­tavaksi uusien muovituotteiden valmistajille. Tarkka ohjeistuksen noudat­taminen mahdollistaa tehokkaan muovipakkausten kierrätyksen jatkossakin, Soini summaa.

Puun kierrätysmaksutulot
kustannuksien tasolle

Puupakkausten kierrätysmaksu nousee ensi vuoden alussa 0,65 eurosta 0,85 euroon. Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ala-Viikarin mukaan nousun takana on hyvin yksinkertainen asia: kierrätysmaksutulot on saatava vastaamaan kustannuksia.

– Pakkausten tuottajavastuun laa­jeneminen ei ole vaikuttanut puupak­kausten kierrätysmaksuihin samalla tavoin kuin muiden tuottajayhteisöjen kohdalla, sillä meillä oli asetuksen vaatima määrä vastaanottopisteitä jo valmiina.

Ala-Viikari muistuttaa, että pisteitä on silti koko ajan lisätty: nyt niitä on 67. Haastavana hän pitää erityisesti kierrätysvelvoitteen saamista täyteen. Puun kohdalla se on 17 prosenttia tuotetusta pakkausmateriaalista.

– Metsät kasvavat meillä enemmän puuta kuin sitä käytetään.

Tuottajille Ala-Viikarin viesti ensi vuodelle on, että kannattaa tutustua kunnolla pakkaustietojen ilmoitus­lomakkeeseen ja täyttöohjeisiin ennen kuin täyttää ja palauttaa sen. Viranomaisten tilastot ja muun muassa ­materiaalikohtaiset kierrätysasteet perustuvat lomakkeen tietoihin.

– Huolellinen täyttäjä voi myös ­säästää pitkänkin pennin, sillä myös yrityksen kierrätysmaksut määräytyvät lomakkeessa ilmoitettuihin lukuihin, hän muistuttaa.

Aaltopahvi-, kartonki- ja
paperipakkausten keräys­verkostosta hintapaineita

Kuluttajille päätyvien aaltopahvi-, kartonki- ja paperipakkausten sekä nestekartonkipakkausten kierrätysmaksut nousevat. Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi kertoo, että syynä tähän on pakkausten laajennettu tuottajavastuu ja sen mukanaan tuomat keräysverkoston kustannukset.

– Uhkakuvat toteutuivat – ekopisteverkoston valmistuminen viivästyi ja siitä seurasi, että kartongin keräys­kustannukset ovat niin tänä kuin ensi vuonnakin huimasti suuremmat kuin vuonna 2015 arvioimme.

Keräysverkosto alkaa ekopisteiden määrän ja kattavuuden osalta olla valmis, mutta Salmen mukaan pisteiden tyhjennysten optimointi ei ole vielä hanskassa.

– Ehdottomasti suurimmat haasteet tulevat siitä, että läheskään kaikkia ­kartonkipuristimia ei ole vielä sijoitettu suurimpiin pisteisiin, ja toisaalta pienempien keräysastioiden tyhjennys­rytmit ovat vielä hakusessa.

Teollisuuskääreiden ja -säkkien ­
sekä teollisuushylsyjen kierrätysmaksut pysyivät ennallaan.

– Nämä materiaalit eivät päädy Rinki-ekopisteisiin. Teollisuuden kuljetuspakkaukset kerätään sopimusperusteisesti suurina määrinä tehokkaasti eivätkä kustannukset ole muuttuneet.

Kierrätystavoitteiden saavuttamista Salmi ei pidä ongelmana.

– Ne saavutetaan helposti kuljetuspakkausten eli aaltopahvin sekä teollisuuskuitujen tehokkaalla keräyslogis­tiikalla ja kierrätyksellä. Kun kartongin keräyskustannukset ovat nousseet, ­nostaa se tietysti vakavaraisuusvaatimusta ja tuo osaltaan paineita kierrätysmaksuihin.

Kierrätyskuiduista on Salmen ­mukaan tällä hetkellä jopa pulaa, aaltopahvia haluavat kaikki ja kartonkikin kiertää hyvin.

– Murheena ovat oikeastaan lähinnä ne kustannukset, jotka tulevat ekopisteistä kerättävästä alle 20 000 kartonkitonnista, mikä on vain noin 7 prosenttia koko kuitupakkausten kierrätysmäärästä. On kuitenkin tärkeää, että myös kuluttajille päätyvät pakkaukset löytävät tiensä kierrätykseen. Kun yhdessä teemme työmme tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla niin säästämme rahaa ja ympäristöä. Mittarit ovat yksinkertaisia: tavoitteiden mukaiset kierrätysasteet ja tonnikustannukset.

Metallipakkaukset vähenevät

Mepak-Kierrätys Oy joutuu korottamaan sekä metallisten kuluttaja- että yrityspakkausten kierrätysmaksuja vuonna 2017 merkittävästi aikaisemmin arvioitua enemmän.

– Markkinoille saatettujen metallipakkausten kokonaismäärä vähentyi 2015, mikä laski merkittävästi Mepakin tämän vuoden kierrätysmaksujen tuottoja. Samaan aikaan kuluttajapakkausten keräyslogistiikan kustannukset ovat toteutuneet arvioitua korkeampina, ja sen takia kuluttajapakkauskeräyksen kustannukset ovat kohonneet, listaa Mepak-Kierrätys Oy:n toimitusjohtaja Tapani Sievänen syitä kierrätysmaksujen korotuksiin.

Mepak on ensimmäisen kerran­ ­kilpailuttanut valtakunnallisesti koti­talouksilta kerätyt metallijätteet ja neuvotellut myyntisopimukset kaikkien metallien kierrätysoperaattoreiden kanssa. Metallijätteiden hinnat ovat tällä hetkellä yleisen talouslaman takia poikkeuksellisen alhaalla ja tästä syystä kotitalouksien metallijätteistä saatava myyntituotto kompensoi vain pienen osan keräyslogistiikan kustannuksista.

– Kierrätysmaksujen korotuspainetta lisää vielä osaltaan jätelain vakavaraisuusvaatimus, joka edellyttää oman pääoman lisäämistä, kun toiminnan kustannukset nousevat.

Mepak tekee koko ajan yhteistyötä muiden pakkausten tuottajayhteisöjen sekä Ringin kanssa sen eteen, että vuonna 2018 kierrätysmaksut saadaan laskettua ensi vuoden tasoa alemmaksi. Kotitalouksien metallipakkausjätteiden sekä pienmetallin yhteiskeräilyä jätelaitosten kanssa jatketaan sekä kehitetään edelleen, sillä se on sekä ympäristön että keräyslogistiikan tehostamisen kannalta perusteltua.

– Olemme neuvotelleet ja allekir­joittaneet lähes kaikkien merkittävien kunnallisten jätelaitosten kanssa yhteiskeräilysopimukset, jotka tehostavat merkittävästi kotitalouksien keräys­logistiikkaa ja alentavat keräilyn kustannuksia, Sievänen kertoo.

Mepakin pitää näiden toimenpiteiden lisäksi suunnitella ja toteuttaa ensi vuonna toimintojensa rakenteellisia uudistuksia, jotta kustannustaso saadaan laskettua tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Lasipakkausten kierrätysmaksut ennallaan

Pantittomien lasipakkausten kierrätysmaksut eivät ensi vuonna nouse, sillä vuosina 2014 ja 2015 lasipakkauksista kerättiin kierrätysmaksutuloja etupainotteisesti.

– Valmistauduimme laajennetun tuottajavastuun mukanaan tuomiin muutoksiin ja kustannuksiin etu­käteen. Osa uusista toiminnoista käynnistyi vuoden 2015 aikana, osa vuoden 2016 kuluessa. Tavoitteemme on, ­etteivät kierrätysmaksut heittelehtisi jyrkästi vuodesta toiseen, kertoo Suomen ­Keräyslasiyhdistys ry:n toiminnan­johtaja Maija Peltola.

Tällä hetkellä pantittomille lasipakkauksille on 38 terminaalin vastaanottoverkosto sekä noin 1 900 kuluttajille tarkoitettua ekopistettä, joissa on lasinkeräysastia.

– Tätä verkostoa ja toimintamallia kehitetään tulevina vuosina edelleen, jotta voidaan varmistaa kierrätystavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti

Suomalaiset kuljettavat lasipakkauksia keräykseen ahkerasti.

– Tämä vuosi on osoittanut, että lasipakkausjätettä kertyy verkostoomme arvioitua enemmän ja tulemme ylittämään lainsäädännön asettaman kierrätysvaatimuksen, Peltola arvioi.

Suurimpana haasteena hän näkee kierrätykseen kertyvän materiaalin laadun. Lasipakkausjätteeseen kulkeutuu yhä keramiikkaa, esimerkiksi rikkoutuneita astioita sekä terveydenhuollon toimijoilta lasisia injektionestepulloja ja ampulleja.

– Laadun parantamiseksi on tärkeää viestiä edelleen oikeista lajitteluohjeista. Kun kerättävän materiaalin laatu saadaan nykyistä paremmaksi, materiaalille on löydettävissä enemmän kierrätysvaihtoehtoja.

Teksti Paula Ristimäki,
Kuvat Atte Lakinnoro