Päivittäistavarakaupan ruokahävikki kuriin

Rakasta joka murua -kampanjan tavoitteena on saada biojäte pois sekajätteen joukosta ja vähentää ruokahävikin määrää. Päivittäistavarakaupassa hävikin torjumiseen on löydetty monia hyviä keinoja.

Teksti Eeva Lauronen

Kuvat Shutterstock ja Päivittäistavarakauppa ry

Hyvä tilausten suunnittelu, tuotteiden menekin tuntemus, kylmäketjujen hallinta ja nopea kierto. Siinä tärkeitä keinoja päivittäistavarakaupassa syntyvän ruokahävikin vähentämiseen.  

Rakasta joka murua -kampanja on saanut kaupan ja elintarvikealan pohtimaan konkreettisia tapoja vähentää ruokahävikkiä ja biojätteen määrää.

Hävikkiä on torjuttu esimerkiksi tuotteiden ”punaliputtamisella” eli alemyynnillä. Monet kaupat ovat tehostaneet myös ruoan jakamista hyväntekeväisyyteen.

Joissakin kaupoissa on kokeiltu hevihävikkipusseja, joihin on poimittu hävikkiuhan alla olevia hedelmiä ja vihanneksia. Hedelmiä ja vihanneksia on hyödynnetty myös jatkojalosteina lounasravintoloissa, suurkeittiöissä ja ruokakaupoissa. 

Lisäksi kaupan yritykset ovat tarjonneet asiakkailleen apua ostoslistan ja ruokalistan suunnitteluun, antaneet vinkkejä jääkaapin hävikin hallintaan, muistuttaneet aamu- ja ilta-alennuksista sekä opastaneet lajittelussa. Ala on osallistunut aktiivisesti myös hävikkiruokakeskusteluun sekä järjestänyt siihen liittyviä tapahtumia. Näistä on saatu positiivista palautetta kuluttajilta. 

Ruokahävikki on resurssien tuhlausta ja aiheuttaa merkittäviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Kaupan alalla pidetään tärkeänä sitä, että kaupat kantavat yhteisvastuuta hävikin vähentämisessä. 

– Kauppa voi asemoida itsensä ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia yhdessä kuluttajien kanssa. Omien tekojemme lisäksi voimme tukea kuluttajia tavoitteiden saavuttamisessa, Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen sanoo. 

Yksi kampanjan tavoitteista on saada biojäte pois sekajätteen joukosta.  Tämä on nyt ajankohtaista, sillä biojätteen keräämistä halutaan lisätä meneillään olevassa jätelain uudistuksessa. 

 – Biojätteestä saatavaa biokaasua voidaan hyödyntää kaupan alalla esimerkiksi logistiikassa, Nieminen sanoo. 

Päivittäistavarakaupoissa on onnistuttu vähentämään selvästi ruokahävikin määrää, mutta työ jatkuu. 

– Tämä on tavoite, joka ei tule koskaan valmiiksi, vaan mietimme jatkuvasti uusia keinoja ruokahävikin pienentämiseksi, Nieminen sanoo.

 Lue lisää kampanjasta

Mikä ihmeen Rakasta joka murua?

 

EU:n tavoitteena on kasvattaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nykyisestä 41 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoite on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. 

Vuonna 2025 Suomen tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Kierrätysaste on ollut viime vuosina 41 prosenttia. 

Hävikkiä syntyy Suomen elintarvikeketjussa noin 400–500 miljoonaa kiloa vuodessa eli 10–15 prosenttia alun perin syömäkelpoisesta ruoasta. Biojätteestä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia.  

Rakasta joka murua -kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto.  

Lokakuussa 2020 alkanut kampanja kestää vuoden 2021 loppuun. 

Kampanjassa ovat mukana myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Päivittäistavarakauppa ry. Kampanjan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.