Oivalluksia tuotepakkauksista

Aika pakkaus! -kampanja herättelee ajattelemaan tuotepakkausten tehtäviä ja roolia ruokahävikin ehkäisemisessä. Viestintäkampanja on suunnattu erityisesti nuorille.

aikapakkaus1

Tuotepakkaus on enemmän kuin suojus, johon ruoka on pakattu. Oikeanlainen pakkaaminen vähentää ruokahävikkiä ja säästää siten ympäristöä. Pakkauksilla on myös muita tarkoituksia, joita herätellään Pakkaustutkimus – PTR ry:n Aika pakkaus! -viestintäkampanjassa. Siinä pakkausten roolia tarkastellaan viihdyttävästi animaatioiden kautta.

– Ihmiset suhtautuvat tuotepakkauksiin usein kielteisesti, ja niitä pidetään pelkkänä roskana. Kampanjan tarkoituksena on kertoa tuotepakkauksista myönteisessä valossa ja korostaa pakkausten monia tehtäviä ennen niiden päätymistä hyötykäyttöön tai jätteeksi, kertoo PTR:n pakkausasiantuntija, teollinen muotoilija Satu Jokinen.

Kohderyhmänä nuoret

Kampanja käynnistyi 19. maaliskuuta pidetyssä Arvon pakkaus -seminaarissa, jossa kuultiin kampanjan taustalla olevista tutkimuksista. Seminaarin aiheina olivat muun muassa pakkausten rooli ruokahävikissä sekä luonnollinen ja kestävä pakkaaminen.

Aika pakkaus! -kampanja on suunnattu erityisesti nuorille.

– Nuorten kautta voidaan vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kun heidät saadaan ajattelemaan pakkausten merkitystä, vaikutus kantaa kauas. Nuoret pystyvät vaikuttamaan myös vanhempiensa asenteisiin, Jokinen korostaa.

Koska nuorten kiinnostuksen herättäminen voi olla vaikeaa, kampanja haluttiin toteuttaa visuaalisessa muodossa.

– Emme tarjoa pelkkää faktaa, vaan pikemminkin tietoa houkuttelevassa muodossa ja huumorin keinoin, kertoo Jokinen.

Viestintää videoin

Hankkeen viestinnässä käytetään ensisijaisesti Vimeo-videoita, joita voi katsoa netin kautta. Animaatiot on toteutettu yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa. Videoilla pakkausten tehtäviä, rooleja ja arvoa lähestytään tuotteiden kautta, mutta kyse ei kuitenkaan ole tuotemainoksista.

– Animaatioiden tarkoitus on toimia opetusmielessä, ja niitä voidaan jatkossa mahdollisesti hyödyntää opetuksessa, Jokinen korostaa.

Videoihin voi tutustua PTR:n verkkosivuilla, jossa kampanjalla on oma sivusto. Sivustolla kerrotaan myös hankkeen taustoista ja tutkimuksista, joihin se pohjautuu. Lisäksi kampanja näkyy osallistuvien yritysten kautta esimerkiksi niiden verkkosivuilla. Viestintätoimisto Ellun Kanat on mukana viestimässä kampanjasta päättäjien suuntaan.

Odotettavissa jatkoa

Kampanjan odotetaan lisäävän ihmisten tietoisuutta ruokahävikin ympäristövaikutuksista ja siitä, miten hävikkiä voidaan vähentää oikeanlaisella pakkaamisella.

– Sen avulla halutaan synnyttää oivalluksia pakkausten merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, Jokinen korostaa.

Suunnitteilla on myös jatkoa. Pakkaukset kiinnostavat kuluttajia, ja niiden tehtävistä riittää esimerkkejä. PTR aikookin jatkaa videoiden tekemistä yritysten kanssa.

– Tuotepakkaaminen on jatkuvasti ajankohtainen asia, joka koskettaa jokaista kuluttajaa. Haluamme pitää näitä asioita pinnalla myös tulevaisuudessa, Jokinen sanoo.

Hankkeen taustalla ovat kuluttajilta tulleet lukuisat kysymykset pakkausten ominaisuuksista ja toiminnallisuudesta. Kuluttajien tiedonjano on havaittu myös PTR:ssä tehdyissä LOHAS-kuluttajatutkimuksissa.

Lisätietoa: www.ptr.fi

aikapakkaus2


 Asiaa havainnollisesti ja hauskasti

Aika pakkaus! -videot ovat kestoltaan pariminuuttisia animaatioita. Niitä on kaikkiaan kuusi. Tarinoissa seikkailevat hahmot Rolle ja Siiri, jotka havainnollistavat pakkausten merkitystä ruokahävikin vähentämisessä.

Videoilla näytetään kaurahiutaleiden, kahvijuoman, suklaan, pizzan ja maidon säilymistä oikein pakattuina. Esimerkiksi aaltopahvilaatikko mahdollistaa pizzojen pinoamisen päällekkäin niin, etteivät ne mene lyttyyn. Toisella filmillä taas seurataan suklaalevyn säilymistä hyvässä pakkauksessa matkalla pitkin maailmaa. Ote on humoristinen, mutta sisältö täyttä asiaa.

Videot on toteutettu suomeksi ja englanniksi, yksi myös ruotsiksi. Kampanjassa ovat mukana Myllyn Paras, Metsä Board, Pyroll, Paulig, Borealis, Muoviteollisuusliitto, Suomen Uusiomuovi, Fazer, UPM, Elopak, Suomen Aaltopahvi-yhdistys SAPY ja LOHAS Ecopaf -projekti.

teksti Eeva Tähtinen | kuvitus Studio Outo/Jussi Saarela