Odotettavissa vakaata kehitystä

Hyötykäyttöhinnoissa ei vuonna 2013 ole näkyvissä hälyttäviä muutoksia, vaikka tuottajayhteisöt joutuvat jo varautumaan uuden jätelain ja valmisteilla olevien asetusten vaatimuksiin.

Käytettyjen pakkausten hyötykäyttö on liiketoimintaa, joten siihen vaikuttavat kaikki normaalit tarjonnan ja kysynnän lait, huomauttaa PYRin toimitusjohtaja Annukka Leppänen-Turkula.

– Suurimmat muutostarpeet tulevat lainsäädännön myötä ja riippuvat niistä vaatimuksista, joita pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien tuottajavastuun laajuuteen kohdistuu.

Hän mainitsee, että pakkauspuolella tuottajavastuu kohdistuu erityisesti elintarviketeollisuuteen ja kauppaan, jotka ovat ottaneet aktiivisen roolin tuottajayhteisöjen kanssa.

– Yhteistyössä ollaan selvittelemässä erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa lakisääteiset vaatimukset kohtuukustannuksin.

Jätelaki vaikuttaa joka alalla

Leppänen-Turkula korostaa, että kaikki pakkaajat joutuvat tuottajavastuuseen liittyvien hyötykäyttö- ja jätehuoltovelvoitteiden lisäksi huolehtimaan siitä, että pakkauksia käytetään vain niin paljon kuin niille on tarvetta. Tämä koskee niin elintarvikkeiden, elektroniikan, kemian- ja metsäteollisuuden sekä kaikkien muidenkin alojen tuotteiden valmistajia ja pakkaajia.

– On huolehdittava myös siitä, ettei tuotannossa ole käytetty vaarallisia aineita ja että kaikkia muitakin -jätelain vaatimuksia, kuten etusijajärjestystä noudatetaan. Tämä kaikki aiheuttaa ylimääräisiä kuluja varsinaisen tuotannon lisäksi.

Muovipakkauksiin tuleva vuosi ei tuo maksumuutoksia. Nyt on huono aika lisätä mitään kustannuksia kuluttajillekaan maksettavaksi, Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Peter Rasmussen sanoo.

– Vuosi 2013 on alalla vielä vanhan jätelain mukaista toimintaa. Muutoinkin tilanne on nyt aika vakaa. Muovipakkausten osalta tulevaisuus näyttää suotuisalta. Suomessa on paljon uusia hyödyntäjiä muovipakkauksille, erityisesti energiahyödyntämisessä. Selvitämme kuumeisesti myös, miten edistää materiaalikierrätystä Suomessa, tietysti materiaalitehokkuutta unohtamatta.

Ekopiste-kokeilu jatkuu

Muovipakkauksissa Ekopiste-kokeilu Tampereella ja Kuopiossa jatkuu toistaiseksi. Tavoitteena on edelleen kehittää lainmukaisen vastaanottoverkoston vaatimia keräyslogistiikkaan liittyviä menetelmiä.

Rasmussen uskoo, että muovien käyttö puoltaa yhä paikkaansa kokonaistehokkaana tuotesuojana.

– Siihen tuskin edes suhdanteet kovinkaan paljon vaikuttavat. Jätelain toimeenpanovaihe on vielä vähän avoin, mikä tietysti vaikeuttaa pidemmän tähtäimen arviointia ja suunnittelua.

Hän kertoo, että Ekokem ja Turun Seudun Jätehuolto ovat julkistaneet Ekojalostamo-hankkeen, jossa Turkuun suunnitellaan käsittelylaitosta huolehtimaan alueen kotitalousjätteen hyödyntämisestä.

– Laitoksessa lajiteltaisiin myös muovipakkauksia, mikä mahdollistaisi, että tulevasta Ekopiste-verkostosta kerättyjä muovipakkauksia voitaisiin kierrättää, Rasmussen sanoo.

Metallissakin vakaata

Metallipakkausten tuottajayhteisön Mepakin osalta ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, toimitusjohtaja Tapani Sievänen kertoo.

– Tulevana toimintavuotena varaudutaan uuden jätelain myötä konsultointiin ja suunnitteluun sekä vaka-varaisuusvaatimusten kasvuun. Sekajätteen lisääntyvän energiahyödyntämisen takia osa metallipakkauksista joutuu polttolaitoksiin. Sieltä se on eroteltavissa tuhkan ja kuonan joukosta kierrätykseen.

Kuntien jätelaitokset ovat investoimassa merkittävästi sekajätteen energiahyödyntämiseen.

Sievänen mainitsee, että metallipakkauksilla on jo valmiina valtakunnallinen romuttamo- ja terminaaliverkosto, eikä jätelaki muuta niiden toimintaa.

– Mepak tulee organisoimaan uuden jätelain edellyttämät metallisten kuluttajapakkausten vastaanottopisteet. Pisteistä on jo useiden vuosien kokemus HSY:n eli Helsingin seudun ympäristöpalvelujen alueelta.

Sievänen uskoo, ettei 2013 aikana metallipakkausalalla nähdä merkittäviä liikahduksia suuntaan tai toiseen.

– Metallipakkausten käyttö on hyvin vakaata, ja muutokset ovat olleet viime vuosina hyvin vähäisiä.

Teksti Ilpo Salonen | Kuva Atte Lakinnoro

 

hinnastot-2013