Näin toimii Kiillon yrityspakkausten suljettu kierto

”Kiilto on käynnistänyt pakkausmateriaalien suljetun kierron, jolla keräämme yritysten muovipakkausten korkealaatuista HDPE-muovia käytettäväksi uudelleen”, sanoo Kiillon pakkauskehityspäällikkö Heidi Kähkönen. Nyt hän kertoo, millainen prosessi on ollut.

Teksti Genero

Kuvat Riina Peuhu ja Kiilto

Halusimme löytää keinon vähentää fossiilisten ja neitseellisten materiaalien käyttöä pakkauksissamme. Jotta se onnistuisi, kierrätysmuovin käyttöä täytyisi lisätä merkittävästi. Meidän omat pesuainepakkauksemme sisältävät todella hyvälaatuista HDPE-muovia. Jos saisimme kerätyksi sitä yrityksiltä erilleen muusta muovista, saisimme erinomaista kierrätysmuovia uusiin pakkauksiimme. Päätimme pilotoida yritysten muovipakkausten suljetun kierron.

Aluksi täytyi löytää sopivat kumppanit: yritysasiakkaamme, jotka alkavat kerätä pakkauksia, logistiikkakumppani, joka noutaa ja välivarastoi pakkaukset, kierrätyslaitos, joka valmistaa kierrätysgranulaatin sekä pakkausvalmistaja, joka valmistaa uusia pakkauksia kierrätysgranulaatista.

Ensimmäinen asiakkaamme oli Muumimaailma. Toisessa vaiheessa muovipakkauksia keräsivät muutkin asiakkaamme Turun alueelta. Kolmannessa vaiheessa emme enää rajoittaneet keräystä omiin yrityspakkauksiimme, vaan kaikki yritysten HDPE-pakkaukset kelpasivat. Saimme mukaan Kiillon teollisuuden, ammattisiivouksen ja keittiöhygienian asiakkaita sekä jälleenmyyjiä Etelä-Suomen alueelta. Opastimme heitä siitä, millaiset yrityspakkaukset sopivat keräykseen ja miten niitä tulee käsitellä. Tavoitteena oli kerätä pakkauksia sellainen määrä, että teollinen jatkojalostus olisi mahdollista.

Logistiikkakumppanimme LHJ Group toimitti keräysastiat yrityksille, nouti tyhjät pakkaukset, murskasi ne, jotta pakkaukset mahtuisivat pienempään tilaan ja välivarastoi murskeen odottamaan jatkojalostusta. Keräysvaiheen pilotti on nyt päättynyt, ja odotamme HDPE-muovien jatkojalostusta kierrätysmuoviksi.

Opimme tästä, että yritysasiakkaamme ovat todella kiinnostuneita pakkausten kierrätyksestä: ”Olemme odottaneet tällaista. Olisimme halunneet kierrättää jo aikaisemminkin, mutta se ei ole ollut mahdollista.” Yrityspakkausten suljetun kierron toimimista edistää myös huomattavasti, jos toimintaan mukaan lähteneessä organisaatiossa on ainakin yksi asiasta innostunut henkilö.

Jälleenmyyjillä ja tukuilla voi olla myös logistinen rooli, jonka ideana on ”vie mennessäsi, tuo tullessasi”. Eräässä kaupungissa pakkaustemme kuljetus ja kerääminen järjestyi osana kaupungin sisäisiä kuljetuksia. Jo olemassa olevia logistisia järjestelmiä kannattaa pyrkiä hyödyntämään.

Erittäin myönteistä oli huomata, että kerätyn muovin laatu oli hyvää. Asiakkaat ovat olleet motivoituneita lajittelemaan ja huuhtelemaan muovit oikein.

Haastavinta oli järjestää suljetun kierron logistiikka. Pienten muovimäärien noutaminen asiakkailtamme kustannustehokkaasti oli todella haasteellista. Tehokkuutta lisäisi, jos muovia voisi kerätä isoista teollisuuskohteista tai useilta toisiaan lähellä olevilta asiakkailta. Mitä useampi yritys lähtee mukaan suljettuun kiertoon, sitä kannattavammaksi tyhjien pakkausten kuljetuskin tulee.

Lopuksi heitän vielä haasteen kaikille innovaattoreille: kuinka pienempien pakkausmäärien keräyksen ja kuljetuksen voisi hoitaa entistä kustannustehokkaammin?

Saimme apua logistiselta kumppaniltamme LHJ Groupilta, joka on sitoutunut hienosti tähän projektiin. He muuan muassa innovoivat uusia kuljetustapoja asiakkaille, jotka ovat olleet normaalin noutomatkan ulkopuolella. Eräälle asiakkaalle he innovoivat eurolavalle mahtuvan, uudelleen käytettävän pahvikontin muovipakkausten keräämiseen.

Olemme ylpeitä yritysasiakkaistamme, jotka todella sitoutuivat tähän kokeiluun. Saimme runsaasti pakkauksia oikein käsiteltyinä, eli huuhdeltuina ja ilman korkkia.