Muoville uusi elämä

Kaarinassa toimiva movialan sopimusvalmistaja Okartek hyödyntää mahdollisimman suuren osan tuotannossaan syntyvästä muovijätteestä raaka-aineena. Tämä on havaittu järkeväksi niin ekologisesti kuin taloudellisesti.

Okartekin tuotantotekniikkaa ovat ruiskuvalu ja lämpömuovaus. Toimitusjohtaja Jari Mäenrannan mukaan näissä molemmissa tekniikoissa kierrätys on arkipäivää.

okartek1– Kierrätettävää raaka-ainetta prosessissamme syntyy tuotantoajojen aloitus- ja lopetusvaiheessa sekä epäkurantista tuotannosta. Valtaosa tästä hukasta voidaankin käyttää valmistuksessa, muun muassa rakennusteollisuuden tuotteisiin sekä myymälälavoihin.

Kierrätysraaka-aineiden tarve on suurempi kuin Okartekin omasta tuotannosta jää yli, ja sitä joudutaan ostamaan. Kierrätysmateriaali hankitaan pääasiassa kierrätysmuovin jalostamiseen erikoistuneilta yrityksiltä.

– Ostamamme kierrätysmuovi tulee meille yleensä valmiiksi granuloituna, jolloin se on valmista suoraan ruiskuvalutuotantoon. Yleisimmät kierrätysmuovit, joita käytämme, ovat PE, PP ja ABS. Näiden raaka-aineiden alkuperä on useimmiten pakkausteollisuudessa.

Käyttö laajeneeokartek3

Valtaosa yhtiön käyttämästä kierrätysmuovista päätyy sen omiin tuotteisiin, kuten rakennuspuolen betonivalutarvikkeisiin sekä myymälälavoihin. Yhä enemmän kierrätettyä muovia käytetään myös asiakastuotteissa, kuten metsä- ja puutarha-alan tuotteissa.

– Tämä on mahdollista silloin, kun kierrätysmuovilla saavutetaan riittävät ja vaadittavat tekniset ominaisuudet. Konsultoimme asiakkaitamme aina tarkoitukseen parhaiten sopivan muovilaadun löytämisessä. Tietyissä sovelluksissa kierrätysraaka-aine onkin sopivampi kuin uusioaine sen ekologisuuden ansiosta.

Pulaa raaka-aineesta

Mäenranta kertoo, että kierrätysmuovien vielä suurempaa käyttöä rajoittaa tällä hetkellä eniten tasalaatuisten raaka-aineiden saatavuus.okartek2

– Ajoittain kierrätysmateriaalia on markkinoilla runsaasti, toisinaan taas on pulaa. Tämän vuoksi saatetaan ajoittain joutua tilanteeseen jossa tuote joudutaan valmistamaan uusioaineesta kierrätysaineen sijaan, hän mainitsee.

Muoville uusi elämä Kaarinassa toimiva muovialan sopimusvalmistaja Okartek hyödyntää mahdollisimman suuren osan tuotannossaan syntyvästä muovijätteestä raaka-aineena. Tämä on havaittu järkeväksi niin ekologisesti kuin taloudellisesti.


Takana 30 vuotta

Muoviteollisuuden johtaviin sopimusvalmistajiin kuuluvassa Okartekissa toimitaan ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Vuonna 2014
Okartek viettää 30-vuotispäiviä: yhtiö on perustettu 1984. Okartekin liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa.

Teksti Ilpo Salonen, kuvat Okartek