Tuottajavastuu 26.10.2022

Mitä tapahtuu tuottajavastuussa ja raportoinnissa? Ringin koulutustilaisuus kertoo

RINKI haluaa pitää pakkausten tuottajavastuulliset yritykset ajan tasalla alati muuttuvista tuottajavastuuvelvoitteista. Yksi tärkeä keino on Ringin maksuttomat koulutustilaisuudet. Seuraava verkkokoulutus järjestetään marraskuussa 2022.

Teksti Inka Hyytiäinen

Kuva Mikko Hirvonen

Tuottajavastuun muutoksista, lainsäädännön näkymistä ja niiden vaikutuksista tuottajiin. Raportoinnista ja SUP-direktiivistä. Näistä aiheista tuottajavastuulliset yritykset toivoivat koulutusta alkuvuodesta 2022. Näihin teemoihin pureuduttiinkin Ringin toukokuussa järjestämässä koulutustilaisuudessa.

”Tilaisuuteen osallistuminen onnistui helposti, äänen laatu ja kuva toimivat hyvin. Koulutus oli järjestetty selkeästi ja sisältö tiiviissä paketissa. Lisäksi mahdollisuus kysymyksiin annettiin ja niihin luvattiin vastata kirjallisesti kaikille. Kaiken kaikkiaan oikein miellyttävä koulutus”, summasi eräs koulutustilaisuuden osallistujista.

Tyytyväisyys toistui muidenkin osallistuneiden palautteissa. Jopa 91 % vastanneista kertoi kokeneensa koulutustilaisuuden hyödylliseksi.

”Oikein miellyttävä koulutus”

Live-striimina toteutettu koulutus järjestettiin suomeksi. Lisäksi tilaisuudesta tuotettiin englanninkielinen tallenne.

Tallenteet löytyvät Ringin YouTube-kanavalla ja tähän mennessä niitä on katsottu lähes 900 kertaa. Livenä tilaisuuteen osallistui noin 400 asiakasyritysten edustajaa.

Kaikki koulutustilaisuuksien esitysmateriaalit sekä kysymykset ja vastaukset löytyvät Ringin yritysasiakkaille tarkoitetulta Ringin Extranet-sivustolta suomeksi että englanniksi.

Seuraava koulutustilaisuus järjestetään marraskuussa

Vuoden 2021 koulutustilaisuudessa 82 % palautekyselyyn vastanneista toivoi, että Rinki järjestäisi koulutuksia useammin kuin kerran vuodessa. Asiakasyritysten toiveisiin on vastattu, sillä tänä vuonna koulutuksia on sekä keväällä että syksyllä.

Tulevassa marraskuun koulutustilaisuudessa syvennytään pakkauskierrätystä koskevan lainsäädännön viimeisimpiin uutisiin, tuottajayhteisöjen fuusioon, pakkaustietojen raportointiin ja sen tuleviin muutoksiin. Loppuun on varattu aikaa kysymysten esittämiseen.

Etäkoulutus on tuttuun tapaan Ringin asiakasyrityksille maksuton.

Rinki tiedottaa tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta ja ilmoittautumisesta lokakuun aikana. Lämpimästi tervetuloa mukaan!