Näkökulma 1.6.2015

Mihin sillipurkki päätyy?

Toukokuun alussa vastuu lajitellun pakkausjätteen vastaanotosta ja kierrätyksen järjestämisestä siirtyi tuottajille. Sitä varten PYR kilpailutti talven aikana lasipakkausjätteen vastaanoton ja kierrätyksen Suomen Keräyslasiyhdistyksen valtuuttamana.

Yli 40 yritystä tarjosi vastaanottopalveluja yli sadassa terminaalissa eri puolilla Suomea. Myös kierrätystarjouksia tuli useita.

Kattava kilpailuttaminen kannatti. Saimme koottua tarjouksista ennalta arvioitua kustannustehokkaamman kokonaisuuden lasin kierrätyksen järjestämiseksi. Kuntien ja yritysten keräämä lasipakkausjäte otetaan vastaan 38 eri puolilla Suomea sijaitsevassa terminaalissa. Terminaaleista materiaali kuljetetaan Porvoon sataman kautta Englantiin, jossa yhteistyökumppanimme Berryman lajittelee ja puhdistaa lasin. Berrymanin puhdistama lasi on saanut EU:n End-of-Waste -statuksen, eli se ei ole jätettä vaan raaka-ainetta. Berryman myy lasimurskan muun muassa Coca Cola -pullojen valmistukseen.

On harmi, ettei lasipakkausjätettä voida käyttää pakkausten valmistamiseen Suomessa. Viimeinen lasipulloja ja -purkkeja valmistanut tehdas, Karhulan lasitehdas, lakkautettiin syksyllä 2009. Vaihtoehtoisia kierrätyskohteita (lasivillan ja vaahtolasin valmistus) on, mutta lajiteltua pakkauslasia on päätynyt paljon myös maanrakentamiseen, mitä ei luokitella kierrätykseksi. Nyt tämä ongelma poistuu ja lasin kierrätysaste kasvaa jonkin verran.

Jätemateriaalien kierrätyksen keskeinen haaste on raaka-aineen laatu. Osoitteessa www.pyr.fi on julkaistu tuottajayhteisöjen valtakunnalliset pakkausjätteiden lajitteluohjeet. On tärkeää, että saamme motivoitua kaikki suomalaiset lajittelemaan näiden ohjeiden mukaan. Lajittelun onnistuminen parantaa kierrätysmateriaalin laatua ja nostaa sen arvoa. Tämä on koko yhteiskunnan etu.

Seuraava etappi laajenevassa tuottajavastuussa on vuoden 2016 alku. Silloin alkaa tuottajien vastuu kuluttajapakkausten keräyspalvelujen järjestämisestä ekopisteissä. Valmistelemme ekopistekeräystä PYRissä kuumeisesti, ja suurin haasteemme on tiukka aikataulu. Tuottajien ekopisteverkoston minimipalvelutaso määritettiin pakkausasetuksessa viime heinäkuussa. Valtakunnallisen keräyspalvelun järjestämiseen kuluttajille jäi aikaa alle 18 kuukautta. Aikataulussa pysyminen edellyttää tiivistä kumppaniverkkoa ja kaikkien tahojen hyvää yhteistyötä. 

Teksti Juha-Heikki Tanskanen, Kuva Pekka Kiirala