Lukijat tyytyväisiä Rinki-lehteen

Rinki-lehden tuoreen lukijatutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia pitää Rinki-lehteä hyödyllisenä. Lainsäädäntöä käsittelevät artikkelit kiinnostavat lukijoita ylivoimaisesti eniten. Verkkolehteä kehitetään alkuvuodesta lukijakyselyn tulosten pohjalta.

Teksti Ringin viestintä

Kuva Rinki

Rinki-verkkolehdelle on vahva tilaus ja tarve. Tämän vahvistaa kesällä 2021 toteutettu lehden lukijakysely. Kyselyyn vastanneista 82 % pitää Rinki-lehteä joko erittäin tai melko hyödyllisenä ja lähes 60 prosenttia ilmoittaa lukevansa lehden jutut aina, kun uusi uutiskirje ilmestyy.

Sisällöllisesti lukijoita kiinnostavat eniten ajankohtaiseen alan kotimaiseen ja EU-lainsäädäntöön pureutuvat artikkelit ja erilaiset yritystarinat sekä pakkausten tuottajavastuuseen, lajitteluun ja kierrätykseen liittyvät uutiset, tilastot ja faktat. Rinki-verkkolehden nykyinen jutturakenne on vastaajien mielestä onnistunut, ja lähes kaikki vastanneet ovat tyytyväisiä juttujen pituuksiin.

Suurin osa lukijoista, yli 75 %, pitää Rinki-verkkolehden ja sen uutiskirjeen nykyistä ilmestymistahtia hyvänä eikä toivo uutiskirjeen kolahtavan inboxiin useammin kuin nykyiset viisi kertaa vuodessa. Kuitenkin hieman yli 15 % vastaajista toivoisi sisältöjä julkaistavan verkkolehdessä uutismaisemmin eli heti artikkelin valmistuttua.

Kyselyn avoimissa vastauksissa korostui erityisesti tarve laajemmista artikkeleista koskien EU-lainsäädäntöä ja -käytäntöjä sekä kansainvälistä lajittelun kokonaiskuvaa. Lisäksi toiveissa esiintyivät eri viranomaisten ja päättäjien näkemykset tuottajavastuusta sekä artikkelit koko kierrätysketjusta ja siinä toimivien eri toimijoiden suhteesta.

Kehitämme Rinki-verkkolehteä ja uutiskirjettä kyselyn tulosten perusteella vuoden 2022 alussa entistä paremmaksi. Kyselyyn vastasi 250 henkilöä, joista 80 % työskentelee Rinkiin kuuluvissa tuottajavastuullisissa yrityksissä.