Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 4.12.2019

Kuka vastaa, kun kaikki vastaavat?

Suomi sai viime vuonna EU:n komissiolta ohjeita siihen, kuinka 40 prosentin tasolle jämähtänyttä yhdyskuntajätteen kierrätysastetta tulisi nostaa kohti jäsenmaille asetettuja tavoitteita. Komission huolena on, että Suomi ei saavuta vuodelle 2020 asetettua 50 prosentin kierrätystavoitetta. Uusi jätedirektiivi nostaa tavoitteen edelleen  55 prosenttiin vuonna 2025 ja 60 prosenttiin vuonna 2030.

Komission huoli on aiheellinen. Paine kierrätyksen lisäämiseksi kohdentuu tiukkana myös pakkaustuottajiin, vaikka pakkausjätteelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.

Vastuu yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteesta jakaantuu kunnille, jätettä tuottaville yrityksille ja tuottajavastuutahoille. Näistä vain tuottajille on asetettu sitovat ja kohdennetut kierrätystavoitteet.

Paine kierrätyksen lisäämiseksi kohdentuu tiukkana myös pakkaustuottajiin, vaikka pakkausjätteelle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin.

Tehokkain keino lisätä yhdyskuntajätteen kierrätystä olisi jyvittää kokonaistavoite eri vastuutahoille. Näin olisi koko ajan selvää, keneltä tulee odottaa lisätoimia, jos tavoitteita ei saavuteta. Tämä sai kannatusta myös jätelain muutosta valmistelleessa työryhmässä.

Ratkaisu kaatui tilastojen puutteellisuuteen. Vain tuottajavastuujätteiden osalta tilastojen tarkkuus on riittävä.

Tuottajat on velvoitettu vuosittain tilastoimaan toiminnastaan syntyvä ja kierrätetty jätemäärä. Tätä voisi edellyttää myös muilta vastuutoimijoilta.